Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Projekti sodelovanja LAS

Zgodbe rok in krajev

Zgodbe rok in krajev nudijo odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, kulturnih in kreativnih industrij, dodajanja vrednosti turizmu, promocije družbene odgovornosti gospodarstva, socialne kohezije, novih delovnih mest, nizko ogljične družbe, krepitve identitete in razvoja podeželja.

Preberite več...

Platforma za trajnostni turizem

Projekt bo razvil platformo, ki bo zagotavljala partnerskim LAS prostor, kjer bodo identificirane njihove potrebe po izobraževanjih in usposabljanjih, zakonodajni in administrativni pomoči, informacijski podpori, skupni promociji, razvoju skupnih standardov ipd. Hkrati bo to prostor izmenjave dobrih praks in izkušenj ter iskanje rešitev za izzive, ki se znajo pojaviti.

Preberite več...

Platforma Seviqc

Platforma Seviqc je model kulturno turističnega koncepta za oživljanje lokalnega okolja v povezavi s festivalom Seviqc Brežice, še posebej na področju kulturne dediščine (gradovi, dvorci, samostani) ter v povezavi z lokalnim okoljem in njegovo ponudbo.

Preberite več...

Kako v Sloveniji vzpostaviti zadružni razpršeni hotel in urediti skupnostni vrt

  • 06 november 2017 |
  • Objavljeno v Zgodbe

Sedem slovenskih LAS se je v zadnjem obdobju povezalo v zanimiv projekt sodelovanja »Pilotni model razpršeni hotel« s katerim želijo vzpostaviti pogoje za vzpostavitev razpršenih hotelov v Sloveniji in poslovnega sistema, ki bi povezal slovenske razpršene hotele v skupno zgodbo oziroma ponudbo. Zaradi različnih težav bo projekt zaživel šele naslednje leto (če bo seveda potrjen na AKTRP), že sedaj pa veseli dejstvo, da so organizacije Umanotera, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Društvo Focus v okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri pripravili dva nova priročnika, s katerimi želijo podpreti pobudnike in izvajalce skupnostnih projektov pri prevzemanju aktivne vloge na področjih turizma in vrtičkarstva v izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih. Eden izmed teh priročnikov je tudi Priročnik za vzpostavitev zadružnega razpršenega hotela, kar je tudi eden izmed rezultatov projekta sodelovanja. Na ta način se vzpostavlja podporno okolje za uspešno delovanje razpršenih hotelov v Sloveniji.

Preberite več...