Capacities over 50's

  • 30 oktober 2015 |
  • velikost pisave

Projekt „Capacities over 50’s as rural development tool“ (program Grundtvig Vseživljenjsko učenje), 2010 - 2012

V okviru projekta z naslovom »Odrasli nad 50 let kot orodje za razvoj podeželja« partnerstvo obravnava problematiko staranja podeželskega prebivalstva ter nizko stopnjo izkoristka znanja izkušenih ljudi, starih nad 50 let. Namen partnerstva je predvsem aktivirati družbeni kapital podeželskih skupnosti, eden izmed glavnih ciljev projekta pa je premostitev ovir za sodelovanje oz. zagotovitev kvalitetnega izobraževanja za odrasle nad 50 let v podeželskih regijah.

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je eden izmed desetih projektnih partnerjev, ki prihajajo iz devetih držav: Češke, Finske (2x), Hrvaške, Italije, Irske, Nemčije , Slovaške, Švedske in Slovenije. Vlogo koordinatorja projekta je prevzela slovaška organizacija VOKA.

Skupne projektne aktivnosti partnerstva so: organizacija začetnega srečanja partnerjev, organizacija seminarjev, ki obravnavajo metode, orodja in učni načrt s področja mobilizacije podeželskih skupnosti, ki v ta proces vključujejo ljudi stare nad 50 let, organizacijo treh strokovnih potujočih delavnic na temo izobraževanja in mentorstva odraslih.

Vsako skupno projektno aktivnost organizira drugi partner in v drugi državi, s čimer partnerji dobijo priložnost za vpogled v metode in orodja izobraževanja ter primere dobrih praks projektov v različnih državah.

Vsebina:

Uvodno srečanje v Dublinu na Irskem (19. -20. 11. 2010)Poročilo

Študijski izlet v Nemčiji (10. - 14. 5. 2011)Poročilo

Študijski izlet na Švedskem (16. - 18. 6. 2011)Poročilo

Seminar na Češkem (4. - 8. 10. 2011)

Študijski izlet na Slovaškem (11.-14. 4. 2012)Poročilo

Seminar v Sloveniji v organizaciji DRSP (19. - 22. 6. 2012)

DRSP je med 19. in 22. junijem 2012 v kraju Mala Nedelja izvedel seminar »Izobraževanje na daljavo«, ki se ga je udeležilo 20 predstavnikov iz vseh partnerskih organizacij. Seminar je s predavanji slovenskih strokovnjakov, delavnico in študijskim izletom udeležencem omogočil nova znanja o tem, kako je izobraževanje odraslih, predvsem za tiste iz podeželskih regij starih nad 50 let, organizirano v Sloveniji.

Program   

Poročilo

Prezentacije predavateljev:
• dr. Irma Potočnik Slavič: The Importance of Being_Elder Adult and Part of Rural Networking
• dr. Ana Vovk Korže in dr. Klemen Prah: New possibilities in the area of long-term care for ageing population
• dr. Dušana Findaisen: The Tradition of Volunteering at the Slovenian Third Age University
• Aleksandra Radojc: Each One Teach One - Older Students Mentoring Their Peer
• dr. Mateja Kožuh Novak: project Elderly for elderly
 

DRSP je v okviru projekta pripravila in izdala priročnik o metodah vključevanja starejših ljudi s podeželja v process izobraževanja in izmenjave informacij.

nazaj na vrh