Razsodisce

Primož Pahor

 Primoz Pahor manjsa

Funkcija v DRSP predsednik častnega razsodišča
Poklicna izobrazba univ. dipl. biolog 
Trenutna zaposlitev direktor Razvojnega centra Kočevje Ribnica d.o.o, družba za razvoj in svetovanje 
Reference Vodenje podjetja, podjetniško svetovanje, priprava in vodenjem EU projektov (Interreg, LEADER). Vodenje in koordiniranje LAS - izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov ter izvajanje nadzora na projektih 
 Kontakt primoz.pahor@rc-kocevjeribnica.si

Doris Pavuna Stanko

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev strokovni vodja TOTI LAS v okviru RRA Podravje - Maribor 
Reference vodenje in koordiniranje LAS, izvajanje strokovnih nalog VP LAS, priprava vlog na različne razpise, izvajanje in vodenje projektov, organizacija različnih dogodkov, svetovanje 
 Kontakt las@rra-podravje.sidoris.stanko@rra-podravje.si 

Vesna Gorjup Janžekovič

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba univerzitetni diplomirani ekonomist
Trenutna zaposlitev strokovni vodja LAS Lastovica v okviru Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor
Reference

Vodenje LAS: priprava SLR, priprava javnih pozivov, svetovanje pri prijavah na JP, podpora organom pri postopkih izbire, svetovanje pri izvajanju projektov in poročanju, priprava in izvajanje projektov LAS itd.

Organizacija različnih dogodkov (delavnice, kooperacijska srečanja, usposabljanja, predstavitve…)

Vodenje / sodelovanje pri različnih projektih (na nacionalnem in mednarodnem nivoju)

Priprava prijav na različne razpise, izvedba projektov, poročanje

Svetovanje podjetjem na različnih področjih

 Kontakt las.lastovica@rra-podravje.si, vesna.gorjup@rra-podravje.si, info@rra-podravje.si