Razsodisce

mag. Nataša Šerbec

 

Funkcija v DRSP predsednica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba magistrica znanosti s področja podjetništva
Trenutna zaposlitev RRA Posavje
Reference svetovanje za razvoj podeželja, vodenje področja podjetništva in turizma na lokalni ravni, sodelovanje pri pripravi regionalnih razvojnih programov in ostalih regionalnih dokumentov
 Kontakt natasa.serbec@rra-posavje.si

Vesna Gorjup Janžekovič

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev  
Reference  
 Kontakt

Doris Pavuna Stanko

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev  
Reference  
 Kontakt