Člani organov

Organi društva in njihov člani v mandatnem obdobju 2014 do 2018:

1. Zbor članov

Društvo sestavlja 56 članov (podatek oktober 2015) in ga sestavljajo lokalne akcijske skupine, organizacije in fizične osebe. Za prvi dve skupini objavljamo kontaktne podatke, zaradi varovanja osebnih podatkov pa informacije o fizičnih osebah niso dostopne.

Člani društva so predstavljeni TUKAJ.

2. Upravni odbor:

Sestavlja ga sedem članov:

Predsednik društva: Aleš Zidar

Podpredsednika društva: Goran Šoster za področje mednarodnega sodelovanja in dr. Luka Juvančič za področje izobraževanja

Člani: Viktorija BarbičTatjana BogatajGreta Černilogar, Mojca Metličar

3. Nadzorni odbor:

Tomaž Cunder, Mitja Bratun, Andrej Medved

4. Častno razsodišče:

Vesna Gorjup Janžekovič, Doris P. Stanko in Nataša Šerbec

Znotraj društva delujejo tri komisije, ki so zadolžene za posamezna vsebinska področja delovanja društva:

5. Komisija za izvajanje programa CLLD:

Roman Medved (predsednik), Greta Černilogar, Helena Čuk, Andrej Kocbek, Jožica Povše, Meta Rustja, Nataša Šterban Bezjak

6. Komisija za podeželje:

Denis Goja (predsednik), Jože Prah, Dane Podmenik, Boštjan Kosec

7. Komisija za prenos znanja:

dr. Luka Juvančič (predsednik), Tomaž Cunder, mag. Vesna Erhart, Julija Marošek

8. Sekretarka društva:

mag. Vesna Erhart