Novice

april 27, 2020

Pregled projektov sofinanciranih iz programa LEADER – največ projektov na področju turizma

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo vsebinski pregled #LEADER projektov. Za sklad EKSRP je bilo odobrenih okoli 400 vlog v skupni višini 17.528.270 EUR. Do 31. 12. 2019 je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izplačala…
april 27, 2020

Štirje strokovni dogodki DRSP v drugi polovici 2020

Zaradi situacije s Korona virusom smo morali spremeniti koledar prireditev DRSP, a vendar v drugi polovici leta 2020 načrtujemo štiri strokovne dogodke: Web Posvet LAS: poenostavitev izvajanja LEADER / CLLD z mednarodnimi udeleženci bo potekal v juniju.…
april 01, 2020

Zbor članov DRSP – tudi 2020 bo zelo aktivno

Letošnji zbor članov je, situaciji primerno, potekal dopisno. Člani so obravnavali in potrdili poročila o delu za preteklo leto. Sprejeli so tudi dveletni program dela društva, ki zajema pet sklopov: delovanje društva, informiranje in promocija, nacionalna…

Anketa: CLLD in LEADER v EU v času koronavirusa

mar 31, 2020
Evropska mreža za razvoj podeželja je pripravila anketo o posledicah koronavirusa na…

Informacija o izvajanju programa CLLD v obdobju koronavirusa

mar 31, 2020
Komisija za izvajanje programa CLLD pri DRSP je KO CLLD pozvala, da pošlje uradno…

Pobuda DRSP za dodelitev dodatnih sredstev za ukrep 19.3 je preložena na jesen 2020

mar 17, 2020
DRSP je na predlog članov 4. 3. 2020 na MKGP naslovil pobudo za povečanje sredstev za…

Ne spreglejte

 • Glas podeželske Evrope za prihodnost Evrope
  Glas podeželske Evrope za prihodnost Evrope

  ELARD v gradivu predstavi ključen doprinos in prednosti pristopa LEADER / CLLD in predloge za uravnotežen razvoj Evrope v prihodnosti. V dokumentu so izpostavljena področja, kjer je LEADER / CLLD pristop še posebej uspešen: prilagoditev in blažitev podnebnih sprememb, brezposelnost in vključenost, demokracija in Evropa, ki je bližja svojim državljanom, mladi, kultura in ustvarjalnost, NVO in prostovoljstvo, odpora MSP in inovacije, digitalizacija ter enakost.

  ELARD se je s krizo soočal v trdnem prepričanju, da smo skupaj močnejši – z ohranjanjem duha združene Evrope. Celoten dokument je dostopen TUKAJ.

 • ROAD – Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji
  ROAD – Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji

  Projekt ROAD je dolgoročna kampanja za izražanje glasu podeželskih prebivalcev v Evropi v partnerstvu s civilno družbo in vladami, s ciljem spodbujati samopomoč in ukrepe za podeželje. V obdobju 1. 8. 2018 - 31. 1. 2020 je z 63 dogodki, 10 vebinarji in 5 raziskavami povezal 3.903 prebivalcev. Več kot 1.800 udeležencev je sodelovalo v okviru nacionalnih podeželskih parlamentov in dneva podeželskih žena. Koordinirala ga je SYTY - Zveza finskih podeželskih gibanj (The Finnish Village Movement Association) v sodelovanju z Evropsko LEADER mrežo za razvoj podeželja (ELARD), Združenjem evropskih podeželskih skupnosti (ERCA) in  PREPARE – partnerstvom za podeželsko Evropo ob finančni podpori Programa Evropske unije »Evropa za državljane« (Europe for Citizens programme).

  Preberi več...
 • Večdeležniško stičišče SVARUN
  Večdeležniško stičišče SVARUN

  SVARUN je več deležniško stičišče - most med raziskavami in oblikovanjem kmetijske politike po letu 2020 v Sloveniji. Je platforma za dialog med raziskovalci, svetovalci, predstavniki vladne sfere in nevladni deležniki, med njimi tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Glavni cilj je zbrati relevantne raziskave in mnenja na podlagi katerih bomo formulirali priporočila za prihodnjo politiko podeželskih območij. Enako kot v Sloveniji so stičišča v 20 evropskih državah (projekt SHERPA), ki usklajeno pripravljajo tudi pobude za oblikovanje politik na EU ravni. Stičišče v Sloveniji koordinira Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

  Tekom projekta bodo deležniki na ravni Slovenije in EU razpravljali o različnih ključnih vsebinah. Prva izmed njih je ohranjanje in izboljšanje stanja biotske pestrosti s pomočjo krajinskih značilnosti.

  Preberi več...
 • LASi izvajajo 25 projektov sodelovanja
  LASi izvajajo 25 projektov sodelovanja

  Na sliki je prikazan trenutni prostorski prikaz podukrepa 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Prikazane so povezave med posameznimi LAS, glede na število odobrenih projektov sodelovanja do 31.12.2019. Močnejša kot je daljica, več je projektov sodelovanja med posameznima LAS. Trenutno se izvaja 25 projektov sodelovanja med domačimi in tujimi LAS, s 5 .javnim razpisom pa se jim jih pridruži  vsaj še 5 projektov. To je vec kot 400% povečanje v primerjavi s 2007-2013. V Mreži za podeželje ocenjujejo , da so ti projekti sodelovanja eden izmed učinkovitih načinov razvoja podeželja, LASi pa imajo pri tem razvoju vodilno vlogo.

  Preberi več...

Zgodbe

april 27, 2020

10 dobrih prakse blaženja podnebnih sprememb v Sloveniji

Ali ste vedeli, da v Sloveniji oblikujejo stole iz industrijskih ostankov in recikliranih plastenk? Ali pa da na Jesenicah od februarja 2019 obratuje prva skupnostna sončna elektrarna za samooskrbo večstanovanjske stavbe v Sloveniji? Ter da smo lani doživeli… Preberi več...
april 03, 2020

Kaj je krožno gospodarstvo?

Ste se kdaj vprašali, kaj je krožno biogospodarstvo, kako delujejo biorafinerije in kakšne proizvode nam ponujajo? Oglejte si kratek film (https://www.facebook.com/Bridge2Bio/videos/295327418096606/), ki so ga izdelali študenti študenti Biotehniške fakultete… Preberi več...
marec 31, 2020

Natanko nič odpadka v predelavi grozdja - Hiša vin Kokol

Odličen primer krožnega gospodarstva v kmetijstvu. Hiša vin Kokol je posestvo z družinsko tradicijo v Ciglencah, v občini Duplek, ki se s kmetijstvom ukvarja že tri generacije, zadnjih štirideset let pa so prisotni tudi v vinogradništvu. Obdelujejo okoli 10… Preberi več...
februar 28, 2020

Brodowin - sodobna ekovas, ki ustvarja 140 delovnih mest in jo letno obišče 50 tisoč obiskovalcev

Sodobna ekovas Brodowin je nastala iz nekdanje socialistične zadruge v vzhodni Nemčiji. Vsa vas biodinamično kmetuje v skupni zadrugi, ki pokriva vso verigo od kmetovanja do predelave in regionalnega trženja. Ukvarjajo se z ekološko in biodinamično prirejo in… Preberi več...
jan 31, 2020

Doživite pristno Prekmurje ob pomoči mobilne aplikacije Explore Prekmurje

Ko se boste odpravili raziskovati Prekmurje si na pameten telefon naložite mobilno… Preberi več...
dec 19, 2019

Primeri družbenih inovacij, ki prispevajo k socialnemu, ekonomskemu in okolijskemu razvoju zapostavljenih podeželskih območij

V projektu “Social Innovation in Marginalised Rural Areas” (SIMRA) (sofinancirano iz… Preberi več...
nov 26, 2019

Pametne vasi - ključ za razvoj podeželja

Pametne vasi so podeželska skupnost, ki izboljšanje gospodarskih, socialnih ali… Preberi več...
okt 23, 2019

Švedska kot primer dobre prakse izvajanja pristopa CLLD

Švedska je primer dobre prakse izvajanja pristopa CLLD, ki se že v tem programskem… Preberi več...

Vesna Gorjup Janžekovič

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev  
Reference  
 Kontakt

Tags: Razsodisce