Povezovanje teritorijev: najboljši primeri sodelovanj urbanih in podeželskih območij

Kljub očitnem razkoraku med mesti in podeželskimi območji so le-ta dejansko odvisna drug na drugega na mnogo področjih, kot so dostop do hrane, delovna mesta in storitve. Soodvisnost zajema tudi pobude, kot so trajnostna mobilnost, ravnanje z odpadki in socialna stanovanja. V publikaciji so predstavljena uspešna partnerstva med mesti in njihovimi okoliškimi regijami. Več na spletni strani Eurocities.

 

nazaj na vrh