Odgovori KO CLLD v povezavi z SLR LAS

DRSP je, skladno z dogovorom na posvetu LAS v Lenartu, na KO CLLD naslovil vprašanja v o javnem pozivu za izbor operacij, aplikacij ARSKTRP za vnos projektov, dostopom do ISARR in kontaktnih osebah za dodatna pojasnila. Včeraj, 13. 6. 2016 smo prejeli odgovor, dokumentacija pa je dostopna TUKAJ.

 

DRSP - prošnja za pojasnilo nekaterih vprašanj v povezavi z SLR LAS

Odgovor KO CLLD

Izjava glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči ''de minimis''

Preberite več...

Strokovni posvet LAS – državne pomoči v CLLD

DRSP je v petek, 27. 5. 2016 v sodelovanju z LAS OVTAR in KO CLLD organiziral strokovni posvet na temo državnih pomoči v CLLD, na katerem so pravne podlage in navodila za delo predstavili predstavniki  Ministrstva za finance, g. Štefan Preglej s sodelavci, predstavniki KO CLLD, ga. Alina Cunk-Perklič, g. Jernej Kavšek in Breda Štern. S strani  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je sodelovala tudi ga. Nena Dokuzov, ki je skupaj z državnim sekretarjem v Kabinetu predsednika Vlade, Tadejem Slapnikom predstavila trenutno aktualno stanje pri državnih spodbudah, ki se neposredno dotikajo LAS ter opozorila na aktivno vlogo LAS pri izvajanju CLLD in sodelovanju z NVO na svojih področjih.

 

Predstavitve iz posveta:

- Uredba CLLD – državne pomoči, MKGP

- Vidiki državnih pomoči, Ministrstvo za finance

- Preverjanje de minimisa ob obravnavi vlog in zahtevkov ter sistem poročanja oz. priglasitve, ARSKTRP

 

 

IMG 20160527 093636 IMG 20160527 095740

Preberite več...

Odgovori KO CLLD na predloge sprememb Uredbe CLLD

Danes, 7. 4. 2016, smo prejeli odgovore Koordinacijskega odbora CLLD na predloge oziroma mnenja o spremembi in dopolnitvi Uredbe CLLD z dne 9. 3. 2016. Dokument je v prilogi, odgovori pa se nanašajo na vsebine, ki smo jih posredovali DRSP, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o., RRA Severne Primorske d.o.o. in Regionalna razvojna agencija Posavje.

 

Odgovori KO CLLD na predloge sprememb in dopolnitev Uredbe CLLD z dne 9. 3. 2016

Preberite več...

Pripombe k spremembi Uredbe CLLD

Komisija za CLLD pri Društvu za razvoj slovenskega podeželja zbira pripombe slovenskih LAS na predlog spremembe Uredbe CLLD. Pripombe pošljite do 11. 3.2016,  do 10. ure Jožici Povše (e-pošta lasdbk@rc-nm.si).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v pregled poslalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 s katero se spreminja Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Rok za oddajo pripomb je torek, 15. 3. 2016.

Komisija za CLLD, DRSP – do sedaj zbrane pripombe

Dopis MKGP – poziv k pripobam

Predlog spremembe Uredbe CLLD

Preberite več...

Aktivnosti društva povezane z izvajanjem CLLD

 • 26 oktober 2015 |
 • Objavljeno v CLLD
 • Enoten vzorec postopkov JR za izbor projektov LAS

Pod okriljem DRSP so se LAS združile pri pripravi vzorca izvedbe javnega razpisa za izbor projektov v okviru izvajanja SLR v tem programskem obdobju. Dokument je pripravljen s pomočjo pravnika Mateja Verbajsa in posredovan 30 LAS, ki so pristopile k pobudi.

 • Enoten vzorec partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS in pogodbe o upravljanju LAS z vodilnim partnerjem je pripravljen

Pod okriljem DRSP se je 30 slovenskih LAS združilo in pripravilo vzorca obeh ključnih dokumentov za delovanje LAS v tem programskem obdobju. Združili smo znanje in sredstva ter s pomočjo pravnika Mateja Verbajsa pripravili dokumente, ki bodo ustrezali Uredbi o izvajanju CLLD in Smernicam za pripravo SLR. Za oba dokumenta bomo v naslednjem tednu pridobili tudi mnenje MKGP in ARSKTRP. Dokumenti so dostopni zgolj LAS, ki so pristopile k pobudi.

 • Delavnica DRSP: Merila za izbor projektov SLR

Delavnico za določitev meril za izbor operacij (projektov) je DRSP organiziral z namenom  podpore LAS pri pripravi SLR. Uvodoma je dr. Boštjan Kos v imenu društva predstavil pravne podlage in pristop k določitvi meril, Aleš Zidar pa je predstavil merila LAS med Snežnikom in Nanosom. 
Delavnice se je udeležilo 54 udeležencev, ki so pri obravnavi – razpravi o merilih za izbor projektov izmenjali podatke in izkušnje, ter se dogovorili, da bodo pristopili k skupni pripravi dokumentacije za izbor projektov in v okviru DRSP imenovali skupino strokovnjakov – ocenjevalcev projektov. Po vzorcu skupnih pogodb (partnerske in upravljanje LAS) se bo izdelal še vzorec Javnega razpisa za izbor projektov in se s pomočjo pravnika uskladil z zakonodajo. Vzorec razpisa bo na voljo v ponedeljek, 26.10.2015.

Predstavitve:
Dr. Boštjan Kos, član DRSP, Merila za izbor operacij – pravne podlage TUKAJ
Aleš Zidar, Merila za izbor operacij LAS med Snežnikom in Nanosom TUKAJ

Preberite več...

Drugi dokumenti povezani z izvajanjem CLLD

 • 26 oktober 2015 |
 • Objavljeno v CLLD

V nadaljevanju so obrazložitve in pojasnitve, ki smo jih prejeli od usmerjevalnega odbor CLLD in drugih pristojnih institucij na poziv DRSP oz. Komisije za CLLD pri DRSP.

 • DRSP pozval KO CLLD k preučitvi in odzivu

DRSP pozval KO CLLD k preučitvi in odzivu   DRSP je danes, 23. 10. 2015, poslalo na MKGP oz. Koordinacijski odbor CLLD dopis z odzivom na petkov dopis MKGP glede obveznih sestavin pogodb o ustanovitvi LAS in upravljanju LAS.   Kot veste smo z popravkom pogodb že reagirali na ta dopis, naše mnenje pa je, da je potrebno KO CLLD uradno pojasniti naše stališče do teh vsebin in zahtevati njihovo dodatno obrazložitev. Zato smo tudi danes poslali priloženi dopis, ki je dostopen TUKAJ.

 • Pravno nasledstvo LAS ustanovljenih za programsko obdobje 2007-2013

MKGP je pripravilo obvestilo glede možnosti nasledstva obveznosti LAS, ki so bile ustanovljene za programsko obdobje 2007-2013. Pripravil ga je Koordinacijski odbor CLLD s pomočjo pravne službe MKGP v njem pa zapišejo, da pravno nasledstvo ni možno, saj so takrat ustanovljene LAS prevzele tudi obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev. Po potrditvi SLR pa se to lahko uredi z vlogo na ARSKTRP. V celoti je obvestilo zapisano v priloženem dokumentu (TUKAJ).

 • Državne pomoči – pojasnila MF

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je na MKGP naslovilo odprta vprašanja v zvezi z državnimi pomočmi v povezavi z izvajanjem Uredbe CLLD. Odgovori so v priloženem zapisniku sestanka med MKGP in MF, prav tako pa iz zapisnika izhaja zaveza, da MKGP pripravi pravilnik za priglašanje državnih pomoči. Zapisnik sestanka je dostopen TUKAJ.

 • Informacije v zvezi z oblikovanjem in delovanjem LAS v obdobju 2014-2020

V preteklih mesecih so ministrstva pristojna za izvajanje CLLD izvedla različne posvete in predstavitve, a udeleženci niso dobili konkretnih odgovorov na več vprašanj. Na podlagi tega je UO DRSP je na 7. seji (16. 7. 2015) sprejel sklep, da njegova Komisija za CLLD pripravi vprašanja in jih pisno naslovi na medresorski Koordinacijski odbor CLLD. Vprašanja se nanašajo na izračun kvot iz ESRR, zagotavljanje nasledstva, izbor vodilnega partnerja, državne pomoči, financiranje delovanja LAS, izstavljanje računov za vodenje LAS in označevanje aktivnosti. DRSP je v začetku avgusta prejel nekaj konkretnih odgovorov, pri natančnih pojasnilih na ostala odprta vprašanja pa bomo vztrajali še naprej. Odgovor Koordinacijskega odbora za CLLD je dostopen TUKAJ

 • Poziv za oblikovanje LAS je potrebno posredovati tudi koordinacijskemu odboru CLLD

Opozarjamo, da mora lokalno partnerstvo objaviti javni poziv za oblikovanje LAS in obvestilo posredovati tudi koordinacijskemu odboru CLLD. To določata 2 in 3. točka 11. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/2015) in je eden od ključnih elementov za potrditev SLR! Obvestilo lahko pošljete elektronsko na naslov: clld.mkgp@gov.si

 • Forum za vprašanja povezana s CLLD/Leader

ARSKTRP in MKGP sta vzpostavila forum, da bodo na ta način odgovori dostopni vsem. Povezava na spletni forum je TUKAJ.

Preberite več...
Naroči se na ta RSS