Drugi dokumenti povezani z izvajanjem CLLD

  • 26 oktober 2015 |
  • velikost pisave

V nadaljevanju so obrazložitve in pojasnitve, ki smo jih prejeli od usmerjevalnega odbor CLLD in drugih pristojnih institucij na poziv DRSP oz. Komisije za CLLD pri DRSP.

  • DRSP pozval KO CLLD k preučitvi in odzivu

DRSP pozval KO CLLD k preučitvi in odzivu   DRSP je danes, 23. 10. 2015, poslalo na MKGP oz. Koordinacijski odbor CLLD dopis z odzivom na petkov dopis MKGP glede obveznih sestavin pogodb o ustanovitvi LAS in upravljanju LAS.   Kot veste smo z popravkom pogodb že reagirali na ta dopis, naše mnenje pa je, da je potrebno KO CLLD uradno pojasniti naše stališče do teh vsebin in zahtevati njihovo dodatno obrazložitev. Zato smo tudi danes poslali priloženi dopis, ki je dostopen TUKAJ.

  • Pravno nasledstvo LAS ustanovljenih za programsko obdobje 2007-2013

MKGP je pripravilo obvestilo glede možnosti nasledstva obveznosti LAS, ki so bile ustanovljene za programsko obdobje 2007-2013. Pripravil ga je Koordinacijski odbor CLLD s pomočjo pravne službe MKGP v njem pa zapišejo, da pravno nasledstvo ni možno, saj so takrat ustanovljene LAS prevzele tudi obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev. Po potrditvi SLR pa se to lahko uredi z vlogo na ARSKTRP. V celoti je obvestilo zapisano v priloženem dokumentu (TUKAJ).

  • Državne pomoči – pojasnila MF

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je na MKGP naslovilo odprta vprašanja v zvezi z državnimi pomočmi v povezavi z izvajanjem Uredbe CLLD. Odgovori so v priloženem zapisniku sestanka med MKGP in MF, prav tako pa iz zapisnika izhaja zaveza, da MKGP pripravi pravilnik za priglašanje državnih pomoči. Zapisnik sestanka je dostopen TUKAJ.

  • Informacije v zvezi z oblikovanjem in delovanjem LAS v obdobju 2014-2020

V preteklih mesecih so ministrstva pristojna za izvajanje CLLD izvedla različne posvete in predstavitve, a udeleženci niso dobili konkretnih odgovorov na več vprašanj. Na podlagi tega je UO DRSP je na 7. seji (16. 7. 2015) sprejel sklep, da njegova Komisija za CLLD pripravi vprašanja in jih pisno naslovi na medresorski Koordinacijski odbor CLLD. Vprašanja se nanašajo na izračun kvot iz ESRR, zagotavljanje nasledstva, izbor vodilnega partnerja, državne pomoči, financiranje delovanja LAS, izstavljanje računov za vodenje LAS in označevanje aktivnosti. DRSP je v začetku avgusta prejel nekaj konkretnih odgovorov, pri natančnih pojasnilih na ostala odprta vprašanja pa bomo vztrajali še naprej. Odgovor Koordinacijskega odbora za CLLD je dostopen TUKAJ

  • Poziv za oblikovanje LAS je potrebno posredovati tudi koordinacijskemu odboru CLLD

Opozarjamo, da mora lokalno partnerstvo objaviti javni poziv za oblikovanje LAS in obvestilo posredovati tudi koordinacijskemu odboru CLLD. To določata 2 in 3. točka 11. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/2015) in je eden od ključnih elementov za potrditev SLR! Obvestilo lahko pošljete elektronsko na naslov: clld.mkgp@gov.si

  • Forum za vprašanja povezana s CLLD/Leader

ARSKTRP in MKGP sta vzpostavila forum, da bodo na ta način odgovori dostopni vsem. Povezava na spletni forum je TUKAJ.

nazaj na vrh