Iskanje po E-knjižnici

Iskalni niz

Naslov A-Z

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kategorija

Datum nastanka

-

Društvo za razvoj slovenskega podeželja - EU institucije

Evalvacija programa LEADER potrdila njegovo vlogo v EU

V študiji, ki jo je objavila Evropska Komisija navajajo, da program LEADER učinkovito razvija rešitve za socialne in ekonomske izzive podeželskih območjih. Študijo z imenom »Evalvacija vpliva programa LEADER na uravnotežen teritorialni razvoj« na 213 straneh, so napisali strokovnjaki iz Velike Britanije, Avstrije in Belgije, slovensko študijo primera pa sta pripravili prof. dr. Majda Černič Istenič, Biotehniška fakulteta, UL in mag. Vesna Erhart, Zavod EKOmeter. V njej ugotavljajo, da je LEADER najuspešnejši pri ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest, dodani vrednosti lokalnih izdelkov ter razvoju podjetništva. Kljub skromnim 7 % kmetijskega sklada (EKSRP) v Evropi ustvarja pomembne in učinkovite spremembe. Celotna študija je na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Poročilo OECD: Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji - poglobljeni pregled politik

10. 2. 2022 je potekal dogodek, kjer so predstavili poročilo OECD Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji - poglobljeni pregled politik. Na dogodku so sodelujoči razpravljali o prednostih in izzivih slovenskega ekosistema socialnih podjetij ter izmenjali mnenja o možnostih njegovega razvoja, še posebej primernega institucionalnega okvira. Povzetek poročila v slovenščini si lahko preberete TUKAJ, celotno poročilo v angleščini pa je na voljo TUKAJ. V kolikor bi si radi ogledali posnetek dogodka, je na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Brošura 25 navdušujočih projektov Rural Inspirational Award

RIA 2019 je bilo prvo EU tekmovanje dobrih praks razvoja podeželja, ki ga je organiziral ENRD (Evropska mreža za razvoj podeželja) v programskem obdobju 2014-2020. Namen natečaja je zlasti dvigniti prepoznavnost politike razvoja podeželja in prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja k biogospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam ter spodbuditi izmenjavo znanja in povezovanje.

Preberite več...

Webminar: Proti renesansi podeželja: LEADER utira pot!

Sekretar Grupe de Bruges in koordinatorka enega od LEDER področij na Nizozemskem Bart Soldaat bo predstavil svoj pogled na LEADER oz. zdaj imenovani CLLD. Izhodišča: Samo novo ime ali tudi druge spremembe? Kako je CLLD pristop vključen v različnih državah članicah. Bo CLLD pristop učinkovit in bo presegel ovire pri pristopu LEADER? Bo peljal k prepotrebni renesansi podeželja? Webminar je eden od številnih brezplačnih 30 minutnih internetnih seminarjev pod imenom Can EU CAP it? Kdaj: 20. 10. 2015 od 12:00 do13:00 CET. Registracija: TUKAJ.

Preberite več...

Argumenti za ohranjanje biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000

V članku so zbrani rezultati analize 365 projektov LIFE z raziskavo pa so želeli ugotoviti, kateri načini so bili najbolj učinkoviti pri prepričevanju deležnikov o vrednosti naravovarstvenih
projektov. Avtorja: Angelika Müller, Joachim Maes. Vir: Nature Conservation 12: 1-26 (24 Aug 2015). Članek Arguments for biodiversity conservation in Natura 2000 sites: An analysis based on LIFE projects je dostopen TUKAJ.

Preberite več...