Iskanje po E-knjižnici

Iskalni niz

Naslov A-Z

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kategorija

Datum nastanka

-

Društvo za razvoj slovenskega podeželja - EU institucije

Izsledki delavnice »Kako oceniti dodano vrednost LEADER«

Strokovnjaki izpostavljajo, da mora ocena dodane vrednost programa LEADER temeljiti na poznavanju koncepta socialnega kapitala, upravljanja in doseganja rezultatov. Njihova stališča, ki so jih podali na delavnici Kako oceniti dodano vrednost LEADER novembra v Luxemburgu so zbrana v poročilu, ki je nastalo s pomočjo Helpdeska SKP mreže. Poročilo je na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Boljša energetska učinkovitost in zaščita pred naravnimi katastrofi

Kohezijska politika podpira zaposlitev milijonov ljudi, izboljšuje energetsko učinkovitost in ščiti prebivalce pred naravnimi podnebnimi katastrofami. Evropska komisija je izdala povzetek poročila o implementaciji evropskih strukturnih in investicijskih skladov za leto 2023, kjer so predstavili dosežke skladov glede na stanje konec leta 2022. Poročilo je dosegljivo TUKAJ.  

Preberite več...

Uresničevanje pakta za podeželje v državah članicah

V dokumentu so opisani ključni elementi potrebni za mobilizacijo zainteresiranih strani za Pakt za podeželje in spodbujanje usklajenega delovanja za doseganje ciljev dolgoročne vizije za podeželska območja EU v posebnem kontekstu posamezne države članice ali regije. Predstavljeni so tudi primeri dobrih praks. Dokument je pripravila skupna pisarna Pakta za podeželje in je namenjen predvsem javnim organom na nacionalni ravni v državah članicah, organizacijam civilne družbe, ki sodelujejo pri oblikovanju politik ali zagovorništvu, raziskovalcem, poslovnim organizacijam in drugim zainteresiranim stranem, ki jih zanimajo politike podeželja. Dokument v slovenskem jeziku je dostopen TUKAJ.

Preberite več...

Digitalizacija podeželja - objavljeni novi vpogledi v politiko

V novo objavljenem članku Policy Insights je opisano, kako lahko SKP pomaga pri pospeševanju digitalizacije podeželja z vrsto finančnih intervencij, ki jih je mogoče kombinirati z drugimi finančnimi sredstvi EU ali nacionalnimi sredstvi. S člankom želijo omogočiti podeželskim območjem Evrope, da v celoti izkoristijo potencial digitalizacije. Članke si preberite TUKAJ.

Preberite več...

Spodbujanje kmetijskega in podeželskega dialoga: Skupnim ciljem naproti

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je objavila dokument, ki raziskuje potencialne sinergije med kmetijskimi in podeželskimi politikami (strategijami). Kmetijske politike se osredotočajo na kmetijska gospodarstva in proizvodnjo hrane, medtem ko je cilj podeželskih politik razvoj območij in izboljšanje blaginje podeželskega prebivalstva. Dokument opredeljuje skupne interese, vključno z okoljsko trajnostjo, blaginjo, prehransko varnostjo in inovacijami, ter poudarja potrebo po usklajevanju politik za reševanje skupnih izzivov. Dokument je dostopen TUKAJ.

Preberite več...

Turistične priložnosti: Objavljeni novi vpogledi v politiko

Zbirka kratkih vpogledov v prispevek SKP na priložnosti za podeželski turizem. S primeri prikažejo kako lahko investicije v kmetije in gozdove v okviru SKP podpirajo trajnostni turizem v njegovem zelo širokem spektru kot so opazovanje rastlinskih in živalskih vrst, ribolov, kolesarjenje, kajakaštvo, lov, fotografiranje, kampiranje in pustolovski turizem. Brošuro si preberite TUKAJ.

Preberite več...

Podeželske ženske

Publikacija izpostavlja projekte financirane v okviru skupne kmetijske politike (SKP), ki jih vodijo ženske, ter pobude, ki spodbujajo enakost spolov na podeželju. S to izdajo želi Evropska SKP mreža prispevati tudi k enakosti spolov na podeželju. Brošura je na voljo TUKAJ.

Preberite več...