Komisija za CLLD

Roman Medved

 Roman Medved manjsa

Funkcija v DRSP predsednik društva, član upravnega odbora, predsednik Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba magister znanosti (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
Trenutna zaposlitev vodja projektov, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Ljubljana
Reference vodenje in koordiniranje lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, priprava strateških dokumentov, priprava in izvajanja mednarodnih projektov, ocenjevanje projektnih vlog, priprava investicijskih dokumentov, vodja lokalnega podjetniškega centra, direktor javnega zavoda
Kontakt roman.medved@drustvo-podezelje.si 

Greta Černilogar

Greta Černilogar

 

Funkcija v DRSP podpredsednica društva, članica upravnega odbora, članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba specialistka managementa
Trenutna zaposlitev vodja projektnega oddelka na Posoškem razvojnem centru
Reference vodenje lokalne akcijske skupine, izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, izvrševanje nadzorov na projektih, koordiniranje in vodenje projektov, priprava projektov sodelovanja, priprava skupnih projektov LAS, predstavnica evropske organizacije EUROMONTANA itd.
 Kontakt greta.cernilogar@prc.si

Dragica Bratanič

Dragica Bratanic manjsa

Funkcija v DRSP članica komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba univ. dipl. Sociologinja 
Trenutna zaposlitev vodja projektov na RRA Zeleni kras, d.o.o. 
Reference strokovnjakinja s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, vodenje in koordiniranje LAS - izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, priprava skupnih projektov območja LAS,  koordiniranje in vodenje projektov, izvrševanje nadzora na projektih, … 
Kontakt dragica@rra-zk.si

Jožica Povše

Jozica Povse

 

Funkcija v DRSP članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba univ. dipl. ekon.
Trenutna zaposlitev RC Novo mesto
Reference  
 Kontakt jozica.povse@rc-nm.si 

Primož Kroflič

Primož Kroflic manjsa

Funkcija v DRSP član upravnega odbora, član komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba Vrtnarski tehnik
Trenutna zaposlitev Simbio d.o.o.
Reference  
Kontakt

primoz.kroflic@simbio.si

03/425 64 66

Jasmin Kukec

Funkcija v DRSP član komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba dipl. upr. org.
Trenutna zaposlitev direktor zavoda Bistra hiša Martjanci
Reference vodja LAS Pri dobrih ljudeh (programsko obdobje 2007-2013), vodja LAS Goričko 2020 (programsko obdobje 2014-2020), ter član ocenjevalnih komisij v različnih LAS
Kontakt info@las-goricko.si