Komisija za CLLD

Greta Černilogar

Greta Černilogar

 

Funkcija v DRSP članica upravnega odbora, članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba specialistka managementa
Trenutna zaposlitev vodja sektorja v organizacijski enoti za okolje, prostor in podeželje na Posoškem razvojnem centru
Reference vodenje in koordiniranje lokalne akcijske skupine, izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, izvrševanje nadzorov na projektih, koordiniranje in vodenje projektov itd.
 Kontakt greta.cernilogar@prc.si

Jožica Povše

Jozica Povse

 

Funkcija v DRSP članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba univ. dipl. ekon.
Trenutna zaposlitev RC Novo mesto
Reference  
 Kontakt jozica.povse@rrc-nm.si

Meta Rustja

Funkcija v DRSP članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev  
Reference  
Kontakt

 meta.rustja@ra-rod.si