Komisija za CLLD

Tatjana Bogataj

tatjana bogataj200

 

Funkcija v DRSP članica upravnega odbora, članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba univ. dipl. ing. agr.
Trenutna zaposlitev RA Sora, svetovalka za razvoj podeželja
Reference strokovna delavka na področju razvoja podeželja, administrativni in finančni vodja LAS loškega pogorja
 Kontakt lnfo@las-pogorje.si

Greta Černilogar

Greta Černilogar

 

Funkcija v DRSP članica upravnega odbora, članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba specialistka managementa
Trenutna zaposlitev vodja sektorja v organizacijski enoti za okolje, prostor in podeželje na Posoškem razvojnem centru
Reference vodenje in koordiniranje lokalne akcijske skupine, izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, izvrševanje nadzorov na projektih, koordiniranje in vodenje projektov itd.
 Kontakt greta.cernilogar@prc.si

Slavi Gala

Funkcija v DRSP članica komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev  
Reference  
Kontakt

slavi.gala@galas.si

Jožica Povše

Jozica Povse

 

Funkcija v DRSP članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba univ. dipl. ekon.
Trenutna zaposlitev RC Novo mesto
Reference  
 Kontakt jozica.povse@rrc-nm.si

Meta Rustja

Funkcija v DRSP članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev  
Reference  
Kontakt

 meta.rustja@ra-rod.si