Komisija za CLLD

mag. Mojca Metličar

Mojca Metlicar manjsa

Funkcija v DRSP podpredsednica društva, članica upravnega odbora, članica komisije za izvajanje programa CLLD, članica komisije za podeželje
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev Društvo " Bogastvo podeželja"
Reference vodja pisarne LAS Bogastvo podeželja, strokovna sodelavka LAS, vodja LAS projektov, avtorica knjige Bogastvo okusov podeželja

Kontakt

info@las-bogastvopodezelja.si; GSM: +386 (0)51 300 419;

Greta Černilogar

Greta Černilogar

 

Funkcija v DRSP podpredsednica društva, članica upravnega odbora, članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba specialistka managementa
Trenutna zaposlitev vodja projektnega oddelka na Posoškem razvojnem centru
Reference vodenje lokalne akcijske skupine, izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, izvrševanje nadzorov na projektih, koordiniranje in vodenje projektov, priprava projektov sodelovanja, priprava skupnih projektov LAS, predstavnica evropske organizacije EUROMONTANA itd.
 Kontakt greta.cernilogar@prc.si

Dragica Bratanič

Dragica Bratanic manjsa

Funkcija v DRSP članica komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba univ. dipl. Sociologinja 
Trenutna zaposlitev vodja projektov na RRA Zeleni kras, d.o.o. 
Reference strokovnjakinja s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, vodenje in koordiniranje LAS - izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, priprava skupnih projektov območja LAS,  koordiniranje in vodenje projektov, izvrševanje nadzora na projektih, … 
Kontakt dragica@rra-zk.si

Jožica Povše

Jozica Povse

 

Funkcija v DRSP članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba univ. dipl. ekon.
Trenutna zaposlitev RC Novo mesto
Reference  
 Kontakt jozica.povse@rc-nm.si 

Primož Kroflič

Primož Kroflic manjsa

Funkcija v DRSP član upravnega odbora, član komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba Vrtnarski tehnik
Trenutna zaposlitev Simbio d.o.o.
Reference  
Kontakt

primoz.kroflic@simbio.si

03/425 64 66

Ana Zupanc

 Ana Zupanc manjsa

Funkcija v DRSP

članica Komisije za izvajanje programa CLLD 

Poklicna izobrazba

univerzitetna diplomirana inženirka krajinske arhitekture

Trenutna zaposlitev

vodja projektov na Razvojni agenciji Kozjansko 

Reference

vodenje in koordinacija delovanja LAS »Od Pohorja do Bohorja«, vodenje in koordinacija projektov LEADER/CLLD, priprava strateških in razvojnih dokumentov, priprava projektov sodelovanja LAS, vodenje zahtevnih upravnih postopkov na področju razvoja podeželja, …

Kontakt ana.zupanc@ra-kozjansko.si