Podezelje

Denis Goja

Denis Goja200

 

Funkcija v DRSP predsednik komisije za podeželje
Poklicna izobrazba komercialist – ekonomist
Trenutna zaposlitev svetovalec župana – Občina Piran
Reference strokovnjak na področju razvoja podeželja, turizma, strateških programov lokalnih skupnosti. Usposobljen moderator, animator in motivator na delavnicah z primeri dobrih praks. Svetovalec in organizator različnih strokovnih, kulturnih in športnih dogodkov.
 Kontakt denis.goja@piran.si

Dane Podmenik

Dane Podmernik200

 

Funkcija v DRSP član komisije za podeželje
Poklicna izobrazba univ.dipl.geograf
Trenutna zaposlitev doktorski študent UP, ekološki kmet, Zavod Eko-Humanitatis, Zavod Istraterra-socialno podjetje
Reference
 • avtor in soavtor različnih znanstvenih in strokovnih del na temo ekološkega kmetijstva, turizma, socialnega podjetništva, razvoja podeželja                                   
 • vodja in sodelavec pri različnih projektih vezanih na razvoj podeželja (LEADER, EGP, IPA SLO-HR...)            
 • organizator 1. Istrskega podeželskega parlamenta
 • zunanji (pod)izvajalec priprave SLR LAS Istra 2014-2020
 • več kot 10 let izkušenj  z ekološkim kmetijstvom   
 • razvoj turističnih produktov in socialnega podjetništva- Istraterra
 Kontakt dane.podmenik@gmail.com;GSM:041 376 561

Boštjan Kosec

 Boštjan Kosec200

Funkcija v DRSP član komisije za podeželje
Poklicna izobrazba kmetovalec in projektant kmetijskih objektov
Trenutna zaposlitev kmetovalec in projektant kmetijskih objektov
Reference
 • vodja marketinga v Wienerberger Opekarni Ormož d.o.o.
 • poslovni načrt in razvoj ekološke kmetije Kosec (www.ekomeso.si)
 • član upravnega odbora Združenja ekoloških kmetov SV Slovenije
 • odgovorni projektant in nadzornik gradbene stroke
 • primer dobre prakse na ENDR Seminarju: Connecting rural Europe 2.6.2014
 • član skupine EIP AGRI Fokus Group on mixed farming systems
 Kontakt

bostjan.kosec@gmail.com; GSM: 041 762 777

Jože Prah

Joze Prah 200 

 

Funkcija v DRSP član upravnega odbora, član Komisije za podeželje
Poklicna izobrazba gozdar
Trenutna zaposlitev Zavod za gozdove Slovenije
Reference mentor študijskih krožkov, svetovalec za lesno biomaso in razvoj turizma v gozdnem prostoru, snovalec več tematskih poti v Sloveniji, koordinator evropskih pešpoti v Sloveniji, predsednik Kluba oglarjev Slovenije
 Kontakt joze.prah@amis.netprah.joze@volja.net