Podezelje

Aleš Zidar

ALES200

Funkcija v DRSP

član upravnega odbora, predsednik komisije za podeželje

Poklicna izobrazba strojni tehnik
Trenutna zaposlitev strokovni vodja LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Reference dosedanji predsednik DRSP, strokovnjak za vodenje in upravljanje z LAS, izkušnje s projektnim vodenjem in sodelovanjem v EU projektih, moderator delavnic, prireditev in usposabljanja, usposobljen za delo na področju odnosov s strankami in prodaje, na področju direktnega marketinga, športnega marketinga in upravljanja z športnimi organizacijami, organizator različnih športnih, kulturnih in strokovnih dogodkov
 Kontakt ales.zidar@drustvo-podezelje.siinfo@drustvo-podezelje.siales.zidar@siol.net 

dr. Irma Potočnik Slavič

Foto Irma

Funkcija v DRSP članica komisije za podeželje 
Poklicna izobrazba dr. geografije
Trenutna zaposlitev univerzitetni profesor, Oddelek za geografijo FF UL, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Reference raziskovalka sodobnih procesov na podeželju (staranje na podeželju, delovna mesta na podeželju, konflikti na podeželju ipd.), učinkov LEADER-ja
 Kontakt

irma.potocnik@ff.uni-lj.si

Mitja Bratun

 mitja bratun crop 200x300

Funkcija v DRSP predsednik nadzornega odbora, član komisije za podeželje
Poklicna izobrazba gimnazijski maturant
Trenutna zaposlitev Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. 
Reference Strokovni vodja LAS Srce Slovenije, izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava in vodenje projektov, izvajanje kontrol projektov, svetovanje
 Kontakt mitja.bratun@razvoj.si

Denis Goja

Denis Goja200

Funkcija v DRSP član komisije za podeželje 
Poklicna izobrazba komercialist – ekonomist
Trenutna zaposlitev samozaposlen
Reference strokovnjak na področju razvoja podeželja, turizma, strateških programov lokalnih skupnosti. Usposobljen moderator, animator in motivator na delavnicah z primeri dobrih praks. Svetovalec in organizator različnih strokovnih, kulturnih in športnih dogodkov.
 Kontakt denis@sredisce-rotunda.sigojadenis@gmail.com  

mag. Mojca Metličar

Mojca Metlicar manjsa

Funkcija v DRSP podpredsednica društva, članica upravnega odbora, članica komisije za izvajanje programa CLLD, članica komisije za podeželje
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev Društvo " Bogastvo podeželja"
Reference vodja pisarne LAS Bogastvo podeželja, strokovna sodelavka LAS, vodja LAS projektov, avtorica knjige Bogastvo okusov podeželja

Kontakt

info@las-bogastvopodezelja.si; GSM: +386 (0)51 300 419;

Janja Jordan

 Portret Janja Jordan manjsa

Funkcija v DRSP

članica komisije za podeželje 

Poklicna izobrazba

magister znanosti (Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije)

Trenutna zaposlitev

Mestna občina Krško; Višja svetovalka za črpanje EU sredstev, vodja referata 

Reference

Predsednica LAS Posavje,vodja in koordinator projektov iz področja CLLD skladov – LAS projektov, mednarodni koordinator projekta pobratenja mest European for Citizens, koordinator projektov Erasmus + K2 in Sport

 Kontakt janja.jordan@krsko.si