Znanje

Doc. dr. Luka Juvančič

luka200

 

Funkcija v DRSP podpredsednik društva za področje izobraževanja, član upravnega odbora, predsednik Komisije za prenos znanja
Poklicna izobrazba doktor biotehniških znanosti
Trenutna zaposlitev Visokošolski učitelj (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
Reference krepitev in posredovanje ekonomskih in upravljavskih znanj in veščin v kmetijstvu in razvoju podeželja. Spremljanje in vrednotenje intervencij v kmetijstvu in razvoju podeželja, svetovanje vladnim in nevladnim organizacijam
 Kontakt luka.juvancic@bf.uni-lj.si

Tomaž Cunder

tomaz200

 

Funkcija v DRSP član nadzornega odbora, član Komisije za prenos znanja
Poklicna izobrazba univ. dipl. geog.
Trenutna zaposlitev Kmetijski inštitut Slovenije (Kmetijstvo in regionalni razvoj)
Reference izvajanje raziskav na področju kmetijske strukturne politike in razvoja podeželja
 Kontakt tomaz.cunder@kis.si

mag. Vesna Erhart

Vesna Erhart200

 

Funkcija v DRSP sekretarka društva, članica Komisije za prenos znanja
Poklicna izobrazba magistrica ekonomije
Trenutna zaposlitev EKOmeter, zavod za svetovanje, raziskave in izobraževanje - direktorica
Reference  izkušnje na področju razvoja podeželja
Kontakt vesna.erhart@EKOmeter.si

Julija Marošek

Julija Marosek200

Funkcija v DRSP članica komisije za prenos znanja
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev Nov’na razvoj, Razvoj lokalnih skupnosti d.o.o.
Reference Strateško načrtovanje, priprava in vodenje projektov, spremljanje, evalvacija
 Kontakt julija.marosek@t-1.si; GSM:040 306 173