Lokalne akcijske skupine

LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah

sedež LAS:

Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

upravljavec LAS:

Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah

telefon:

+386 (02) 749­ 36 33

e-naslov:

info@las-bogastvopodezelja.si

spletna stran:

www.las-bogastvopodezelja.si

občine:

Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Trnovska vas in Destrnik