Lokalne akcijske skupine

LAS Dolenjska in Bela Krajina

56736672 LAS DBK Logotip Color v
sedež LAS:

Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

upravljavec LAS:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

telefon:

+386 (0)7 33 72 980

+386 (0)41 317 177

e-naslov:

lasdbk@rc-nm.si

spletna stran:

www.las-dbk.si

občine:

Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Mestna občina Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice