Lokalne akcijske skupine

LAS Haloze

sedež LAS:

Cirkulane 56, 2282 Cirkulane

upravljavec LAS:

PRJ Halo, Podeželsko razvojno jedro

telefon:

+386 (0)2 79 53 200

e-naslov:

las.haloze@halo.si

spletna stran:

www.haloze.org

družbena omrežja:

f logo RGB Blue 58 LAS Haloze

občine:

Cirkulane, Gorišnica, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Žetale