Lokalne akcijske skupine

LAS Spodnje Savinjske doline

sedež LAS:

Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec

upravljavec LAS:

Razvojna agencija Savinja, GIZ

telefon:

+386 (0)3 713 68 66, +386 (0)3 713 68 60

e-naslov:

las.ssd@ra-savinja.si 

spletna stran:

www.las-sdd.si

občine:

Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec