Lokalne akcijske skupine

LAS Suhe krajine, Temenice in Krke - LAS STIK

sedež LAS: Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
upravljavec LAS: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
telefon: +386 (0)7 34 82 103
e-naslov:

las-stik@ciktrebnje.si

spletna stran: www.las-stik.si
občine: Občina Dolenjske Toplice, Občina Ivančna Gorica, Občina Trebnje, Občina Žužemberk