Nadzorni odbor

Tomaž Cunder

tomaz200

 

Funkcija v DRSP član nadzornega odbora, član Komisije za prenos znanja
Poklicna izobrazba univ. dipl. geog.
Trenutna zaposlitev Kmetijski inštitut Slovenije (Kmetijstvo in regionalni razvoj)
Reference izvajanje raziskav na področju kmetijske strukturne politike in razvoja podeželja
 Kontakt tomaz.cunder@kis.si