Nadzorni odbor

Mitja Bratun

 mitja bratun crop 200x300

Funkcija v DRSP predsednik nadzornega odbora, član komisije za podeželje
Poklicna izobrazba gimnazijski maturant
Trenutna zaposlitev Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. 
Reference Strokovni vodja LAS Srce Slovenije, izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava in vodenje projektov, izvajanje kontrol projektov, svetovanje
 Kontakt mitja.bratun@razvoj.si

Jože Ocepek

 

Funkcija v DRSP član nadzornega odbora, član delovne skupine za spremljanje in vrednotenje
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev  
Reference  
Kontakt  

Tomaž Cunder

tomaz200

 

Funkcija v DRSP član nadzornega odbora
Poklicna izobrazba univ. dipl. geog.
Trenutna zaposlitev Kmetijski inštitut Slovenije (Kmetijstvo in regionalni razvoj)
Reference izvajanje raziskav na področju kmetijske strukturne politike in razvoja podeželja
 Kontakt tomaz.cunder@kis.si