Napovednik

Novice Društvo

Predlog sodelovanja v informacijskem projektu "Podeželje prihodnosti"

 • 05 december 2018 |

Na naslov DRSP je prišla ponudba za sodelovanje pri informacijskem projektu »Podeželje prihodnosti«, kjer želi podjetje Tsic Lab - Vango Inženiring izdelati informacijsko platformo za predstavitve projektov, ki bogatijo podeželje. Gre za širši pristop k promociji podeželja, saj se izvajalec dogovarja za sodelovanje tudi z Mrežo za podeželje. Ponujeno sodelovanje vključuje animacijsko dejavnost LAS, zato zna biti zanimivo tudi za LAS.

Vabilo k sodelovanju si lahko ogledate TUKAJ.

V nadaljevanju podajamo še nekaj dodatnih pojasnil:

1. Cena paketa je z vsemi stroški. V paketu so tri izdelave in predstavitve (minimum za sodelovanje) v navedenih obdobjih za leto 2019. Če nekdo želi še več izdelav s predstavitvami je skupna cena enaka ceni za posamezno izdelavo s predstavitvijo (660,00 eur) pomnožena s številom izdelav s predstavitvami v letu 2019. Pri naročilu s strani posameznega LAS-a za 6 ali 9 ali 12 in več izdelav s predstavitvami v letu 2019 sledi 5% ali 10% ali 15% popust na navedene cene;
2. S snemanjem bi pričeli z januarjem 2019, s predstavitvami in delovanjem spletne strani pa s februarjem 2019. Terminsko je ta del predlagan glede na terminske možnosti Mreže za podeželje pri MKGP, kjer je sodelovanje predvideno zgolj s sofinanciranjem spletne strani. V medijskem smislu bi sodeloval tudi Kmečki glas predvsem preko svojega časopisa in neposredne povezave z njihove web strani na omenjeno spletno stran "Podeželja prihodnosti". Skupaj z njimi pa bi napravili tudi posebne aktivnosti namenjene posebej kmetom;
3. LAS-i bi dobre prakse predstavili v vnaprej določenih kategorijah. Svoje predloge za aktivnosti in celostno urejanje vasi prihodnosti pa prav tako v posebni kategoriji. V decembru 2019 bi se po posameznih kategorijah na predlagani način izbrale "NAJ DOBRE PRAKSE IN NAJ PREDLOGI". Več o tem bi se prav tako pogovorili na skupnem sestanku;
4. Poleg navedenega bo v okviru spletne strani in video serije možno tudi komercialno oglaševanje. Ponudbo in način sodelovanja glede danega bi vam prav tako predstavili na samem sestanku in pred tem pisni obliki posredovani na vaš elektronski naslov;
5. Poleg navedenega bi na skupnem sestanku spregovorili še o določenih drugih idejah povezanih z razpisi za projekte v katerih lahko sodeluje več LAS-ov oz društev za razvoj podeželja vezanih na medijsko oz. multimedijsko področje za podeželje prihodnosti, za projekte pametnih vasi za prijavo na razpise.

 

Vaše prijave ali interes zbiramo do 20. 12. 2018 na info@drustvo-podezelja.si. Za zainteresirane LAS bo organiziran predstavitveni sestanek z izvajalcem.

Preberite več...

Jesenska borza lokalnih živil za spodbujanje lokalne samooskrbe in kratkih nabavnih verig v Ljubljanski urbani regiji

 • 29 november 2018 |

Prejšnji teden v sredo, 14.11.2018 se je v Kristalni palači v Ljubljani zbralo 60 ponudnikov lokalnih živil, gostincev, hotelirjev, predstavnikov osnovnih šol in vrtcev ter drugih javnih zavodov iz Ljubljanske urbane regije z namenom, da se seznanijo z lokalno ponudbo in predvsem možnostmi naročil ter dostave lokalno pridelanih živil, pri čemer je bil poseben poudarek na sklepanju konkretnih dogovorov za načrtovano pridelavo in predelavo v letu 2019. Glavni namen Jesenske borze lokalnih živil, ki so jo organizirali Mestna občina Ljubljana, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Turizem Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana in Zavod EKOmeter in je potekala v obliki konkretnih sestankov, je spodbujanje kratkih nabavnih verig, kar je moč doseči z vzpostavitvijo čim več stikov in izmenjavo informacij o ponudbi in povpraševanju lokalno pridelanih živil. Več

Preberite več...

LAS Za mesto in vas

 • 29 november 2018 |

Upravni odbor LAS Za mesto in vas je na 10. seji potrdil 6 novih projektov iz 2. Javnega poziva, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. Dva projekta se financirata iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, štirje projekti pa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekte bo vodilni partner v končni pregled in potrditev oddal na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja.

LAS Za mesto in vas razpolaga s sredstvi za izvajanje projektov v višini 1.595.768,00 EUR za sedemletno programsko obdobje, ki se izteče leta 2023. Na prvem javnem pozivu leta 2016 je bilo odobrenih 524.115,32 EUR sredstev, na drugem javnem pozivu v letošnjem letu pa je zaprošenih 414.326,14 EUR sredstev. V načrtu je objava tretjega javnega poziva v višini 657.326,54 EUR razpoložljivih sredstev, ki bo predvidoma spomladi 2019 in bo odprtega tipa z več roki za oddajo vlog do porabe sredstev.

Preberite več...

V novembru se je sestala delovna skupina za pripravo PRP 2021-2027, ki deluje v okviru MKGP

 • 29 november 2018 |

V delovni skupini sodelujeta dva predstavnika DRSP – Roman Medved in Helena Čuk. Delovna skupina je obravnavala izvajanje programa LEADER v naslednjem programskem obdobju. V diskusiji so se odprla naslednja vprašanja, na katera mora DRSP podati svoja mnenja:

 1. Višina sredstev LEADER – trenutno je določeno, da mora za LEADER biti namenjeno najmanj 5% sredstev PRP. Naš predlog za povečanje na 15 % zaenkrat ni sprejet. Višina sredstev bo določena kasneje, morebitno povečanje sredstev bo pogojeno z večjim obsegom obveznosti pri doseganju ciljev PRP.
 2. Vključitev Evropskega socialnega sklada v izvajanje CLLD – potekajo pogovori med ministrstvi.
 3. Izbor glavnega sklada CLLD – v naslednjem programskem obdobju lahko država določi glavni sklad za izvajanje CLLD, kar pomeni, da se za vse aktivnosti uporabljajo pravila glavnega sklada (vodenje, izbor in sofinanciranje vseh projektov, pregled zahtevkov,..). MGRT ali AKTRP v tem primeru ostaneta samo plačilni organ. DRSP mora podati svoje mnenje, kateri sklad bi se določil kot glavni sklad (EKSRP ali ESRR).
 4. LAS-i sedaj delujejo kot pogodbeno partnerstvo. Z naše strani MKGP pričakuje predlog o bodoči organiziranosti LAS.
 5. LAS kot posredniški organ – v novem obdobju bi lahko LAS pridobil status posredniškega organa in s tem veliko večja pooblastila in odgovornost. MKGP pričakuje naše stališče do tega predloga.
 6. Število in velikost LAS – odprto ostaja vprašanje o velikosti in številu LAS v naslednjem programskem obdobju.

O navedenih dilemah bo razpravljala komisija za izvajanje CLLD in Upravni odbor DRSP. O poteku priprave novega PRP vas bomo sproti obveščali v e-novicah DRSP.

Preberite več...

Spletni seminar Lokalne akcijske skupine in izvedba postopkov javnega naročanja

 • 29 november 2018 |

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta v četrtek, 29. 11. 2018 organizirali spletni seminar namenjen lokalnim akcijskim skupinam (LAS). Seminar je zajemal:

 • Zakon o javnem naročanju (MJU),
 • praktične napotke pri pripravi dokumentacije na ukrepu LEADER v povezavi s postopki javnega naročanja (ARSKTRP),
 • odgovore na vprašanja
Preberite več...

Digitalne rešitve za izzive podeželja

 • 29 november 2018 |

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Goričko sodelujeta v projektu sodelovanja LAS z nazivom Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. V okviru projekta želijo izvajati brezplačna računalniška usposabljanja v manjših skupinah, ki bodo tako vsebinsko kot prostorsko blizu prebivalcem omenjenih območij in se boste vanje lahko vključevali tudi tisti, ki do sedaj niste imeli te možnosti. Na vas se obračajo s prošnjo za izpolnitev anketnega vprašalnika, saj želijo pridobiti informacije o tem, koliko uporabljate informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in kakšne so vaše izobraževalne potrebe na področju pridobivanja računalniških znanj.

Preberite več...

Dan LAS DBK v Beli krajini

 • 29 november 2018 |

LAS Dolenjska in Bela krajina je konec oktobra skupaj s partnersko institucijo RIC Bela krajina organizirala Dan LAS DBK v Črnomlju. Rdeča nit dogodka je bila predstavitev rokodelcev, rokodelskih izdelkov ter aktualnih projektov CLLD. Več

Preberite več...