Napovednik

Novice Društvo

"Podeželje prihodnosti - pametne vasi" - vabilo za sodelovanje pri izdelavi promocijskih filmov LAS projektov

  • 09 maj 2019 |

Aprila je med nacionalno Mrežo za podeželje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Društvom za razvoj slovenskega podeželja in predlagateljem Vango Inženiringom(TsicLab) podpisan memorandum o projektnem sodelovanju za skupne aktivnosti na področju »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«. V okviru sodelovanja bomo dosedanjo kataloško predstavitev LAS-ovih projektov obogatili z multimedijsko predstavitvijo dobrih, vzglednih in inovativnih podeželskih praks. LASi lahko predstavite uspešno realizirane projekte, financirane iz sredstev PRP za obdobje 2014-2020 in predhodno obdobje 2007-2013 ter iz pristopa Leader/CLLD. Vsak izbran projekt bo predstavljen v okviru 3 min video filma, ki bodo širši javnosti predstavljeni v galeriji videozapisov – mediateki spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« na https://www.program-podezelja.si/sl/. LAS-i pri izvedbah filmov nimate finančnih obveznosti.

Na podlagi danega vabila vas pozivamo, da nam najkasneje do 22. 5. 2019 posredujete 1-3 predloge z osnovnimi podatki in za vsakega še kratki opis. Navedeno nam prosim istočasno posredujte na naslednja elektronska naslova: info@drustvo-podezelje.si in podezelje@van-go.eu. Več

Preberite več...

Vabilo na posvet lokalnih akcijskih skupin - 24. 5. v Lenartu

  • 07 maj 2019 |

Posvet lokalnih akcijskih skupin, ki bo potekal v petek, 24. 5. 2019 v Centru Slovenskih goric v Lenartu v Slovenskih goricah. Dogodek bo namenjen predstavitvi zakonodajnih predlogov za prihodnje programsko obdobje s poudarkom na LEADER/CLLD pristopu ter izvedbi delavnic na to temo. V popoldanskem času pa nas bosta nagovorila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec ter župan občine Lenart mag. Janez Kramberger, zato so na popoldanski del dogodka vljudno vabljeni tudi predsedniki lokalnih akcijskih skupin.
Zaradi lažje organizacije dogodka se je potrebno na dogodek predhodno prijaviti preko e-povezave https://www.1ka.si/a/216803, najkasneje do 17. 5. 2019. 

Vabilo z okvirnim programom posveta

 

Preberite več...

"Podeželje prihodnosti - pametne vasi" - vabilo za sodelovanje pri izdelavi promocijskih filmov LAS projektov

  • 09 maj 2019 |

V mesecu aprilu je med nacionalno Mrežo za podeželje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Društvom za razvoj slovenskega podeželja in predlagateljem Vango Inženiringom(TsicLab) podpisan memorandum o projektnem sodelovanju za skupne aktivnosti na področju »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«. 

V okviru sodelovanja bomo najprej dosedanjo kataloško predstavitev LAS-ovih projektov obogatili z multimedijsko predstavitvijo dobrih, vzglednih in inovativnih podeželskih praks. Dana predstavitev bo v okviru nove rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« na spletni platformi Programa razvoja podeželja R. Slovenije 2014-2020 - https://www.program-podezelja.si/sl/.

Priporočajo se predvsem predstavitve uspešnih projektov financiranih iz sredstev Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 in predhodno obdobje 2007-2013 ter iz pristopa Leader / CLLD. Poleg navedenega lahko predstavite tudi ostale uspešne in inovativne že realizirane projekte. Z vaše strani so lahko izbrani projekti bili realizirani v izvedbi enega ali več LAS-ov. Lahko so iz skupne kataloške predstavitve ali pa izberete popolnoma nove projekte, ki jih želite predstaviti s strani vašega LAS-a.

Vsak projekt bo predstavljen v okviru 3 min video filma. Le ti pa bodo širši javnosti predstavljeni v galeriji videozapisov – mediateki spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« na https://www.program-podezelja.si/sl/. Poleg navedenega po možnosti tudi kot poglobljeni prispevki še na kakšnem drugem digitalnem ali v tiskanem mediju, glede česar boste tudi vnaprej obveščeni.

S strani LAS-ov pri izvedbah filmov nimate finančnih obveznosti. Stroškovni del se bo s strani izvajalca pokrival na podlagi marketinškega oglaševanja v okviru filmov (pred, med in po samem filmu skladno z dogovorom v samem memorandumu) tako v okviru spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« kot preko poglobljenih prispevkov v določenih digitalnih in tiskanih medijih.

V kolikor ste sami zainteresirani, ali imate drugega interesenta za oglaševanje v okviru video filmov, nam le to prosim sporočite na spodaj navedena elektronska naslova. Z naše strani vam bomo takoj zatem posredovali marketinško ponudbo.

Pri sami izvedbi in snemanju video filmov bo dobrodošla organizacijska in predhodna vsebinska podpora s strani vsakega LAS-a na relaciji z izvajalcem Vango Inženiringom. Le ta bo z vami in v povezavi s predstavniki izbranih projektov tudi uskladil termine snemanja.

K navedemu sodelovanju in pošiljanju predlogov vabimo poleg LAS-ov tudi vse ostale deležnike povezane z aktivnostmi, s projekti za razvoj podeželja.

Na podlagi danega vabila vas pozivamo, da nam najkasneje do 22.05.2019 posredujete 1-3 predloge z osnovnimi podatki in za vsakega še kratki opis.

Navedeno nam prosim istočasno posredujte na naslednja elektronska naslova: info@drustvo-podezelje.si in podezelje@van-go.eu.

Preberite več...

LAS Vipavska dolina razpisuje kulinarični natečaj: Kuhajmo z divjimi v okviru projekta Zelene priložnosti – divje rastline / Tematska pot Slap

  • 08 maj 2019 |

V okviru LAS Vipavska dolina je bila odobrena operacija Zelene priložnosti – divje rastline / Tematska pot Slap, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER.

Občina Vipava, vodilni partner operacije »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«, želi skupaj s partnerji spodbuditi zavedanje o pomembnosti divjih užitnih rastlin v naši vsakodnevni prehrani in ponudbi lokalne kulinarike, s čimer se Primorska lahko identificira, saj v Sloveniji izstopa po njihovi vsakodnevni uporabi v obliki različnih jedi. V okviru projekta pa so ob Slapu odkrili že več kot 40 užitnih divjih rastlin.
Spodbuditi želijo radovednost in ustvarjalnost, zato razpisujejo kulinarični natečaj: Kuhajmo z divjimi, s katerim iščejo najbolj zanimiv, inovativen recept za pripravo jedi iz divjih užitnih rastlin.
Rok za oddajo: Natečaj se prične 8. aprila 2019 in se zaključi 3. junija 2019. Nagrajenci bodo javnosti razglašeni na zaključni prireditvi ob otvoritvi učne poti na Slapu Med Divje, predvidoma sredi junija 2019.

Preberite več...

Aktualno na projektu sodelovanja "Odprta vrata kmetij"

  • 08 maj 2019 |

Zaključuje se prva faza operacije sodelovanja med LAS-i "Odprta vrata kmetij", kjer so skupaj s partnerji LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije in vključenimi pilotnimi kmetijami že pripravili 8 programov z ogledi kmetij za različne ciljne skupine in promocijske brošure sadne in senene verige. Več

Preberite več...

LAS Prlekija vabi k sodelovanju v projektu GlaMUR

  • 07 maj 2019 |

GlaMUR je naslov projekta, ki ga v okviru sodelovanja lokalnih akcijskih skupin izvajajo LAS Prlekija, LAS Ovtar Slovenskih goric, LAG Vulkanland iz Avstrije in društvo Genus sam Fluss. Sodelovanje v projektu prinaša vsem vključenim ponudnikom večjo prepoznavnost skozi številne aktivnosti (objave v medijih, pojavljanje na spletu, na socialnih omrežjih, sodelovanje na strokovnih ekskurzijah in v promocijskih filmih). Priložnosti za trženje bodo v okviru projekta GlaMUR krepili z novo spletno stranjo, s sodobno trojezično mobilno aplikacijo, z nabavo vitrin in stojnic, z organizacijo prireditev in z vključitvijo v spletno prodajo. Vključitev v projekt GlaMUR je brezplačna. Več

Preberite več...

Trajnostno mobilno Obsotelje (LAS Obsotelje in Kozjansko)

  • 08 maj 2019 |

Operacija LAS Obsotelje in Kozjansko predvideva vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina. Operacija je skladna s turistično usmeritvijo obeh občin, ki sta v zadnjem času dobili tudi nekaj prestižnih turističnih priznanj – obe občini sta med drugim postali nosilki zlatega znaka Slovenia Green Gold za zeleno trajnostno naravnanost. Sistem bo deloval po principu izposoje koles in vračila koles uporabnikov na katerokoli od razpoložljivih postaj v sistemu in bo omogočal javni dostop do koles po načelu samopostrežbe. V načrtu je, da bo na voljo šest postaj za izposojo koles z vso pripadajočo opremo. Tri postaje bodo postavljene v Podčetrtku, tri pa v Rogaški Slatini. Vsaka postaja bo imela najmanj deset mest za priklop koles. Na vseh postajah pa bo skupaj na voljo 42 koles, torej sedem na vsaki postaji.

Preberite več...