Napovednik

Novice Društvo

Delavnica za vse LAS

  • 22 December 2017 |

IZ MKGP obveščajo, da bo v četrtek, 25. januarja 2018 v Ljubljani potekala delavnica za vse LAS. Okvirne točke dnevnega reda bodo:
- predstavitev spremembe Uredbe CLLD,
- objava javnega razpisa za podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS, 
- prispevek AKTRP glede pomanjkljivosti zahtevkov, goljufij, 
- prispevek MGRT glede stanja zahtevkov idr.

Preberite več...

CNVOS: Pojasnila sprememb glede prispevka v naravi v okviru spremenjene Uredbe o CLLD

  • 22 December 2017 |

CNVOS je pripravil pojasnila in koraki za implementacijo sprememb Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, glede prispevka v naravi, pri financiranju operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). V njih je podrobneje pojasnjena odprava omejitve prispevka v naravi in določanje vrednosti prispevka v naravi v obliki zagotavljanja (prostovoljskega) dela. Pojasnijo tudi korake za ustrezno implementacijo v javnih razpisih LAS (sprememba besedila JR in obrazcev). Pojasnila so dostopna TUKAJ.

Preberite več...

Sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju CLLD

  • 22 December 2017 |

V petek, 15. 12. 2017,  je bila v Ur. l. RS, št. 72/2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Ta, med drugim določa, da so pri operacijah sodelovanja so poleg LAS lahko upravičenci tudi drugi lokalni akterji, vrste stroškov za katere ob vlogi in zahtevku ni potrebno predložiti treh tržno primerljivih ponudb, poenostavitve pri upravičenih stroških, ki ne presegajo višine 2.000 €, določanje na podlagi zaprte finančne konstrukcije operacije (EKSRP; projekti do skupne višine 5.000€), fiksne urne postavke za osebje in pavšalno določeni posredni stroški (ukrep 19.4) ipd. Več

Preberite več...

Prihodnost hrane in kmetovanja - za prilagodljivo, pošteno in trajnostno skupno kmetijsko politiko

  • 22 December 2017 |

Evropska komisija je sprejela nezakonodajno sporočilo z naslovom "Prihodnost hrane in kmetovanja - za prilagodljivo, pošteno in trajnostno skupno kmetijsko politiko". Poenostavljena pravila in prožnejši pristop sta temeljni zamisli Sporočila, ki opisujejo načine, kako lahko SKP zagotovi resnične rezultate v podporo kmetom in vodi trajnostni razvoj kmetijstva EU. Več

Preberite več...

Strokovna ekskurzija na območju LAS Istre

  • 22 December 2017 |

V petek, 17.11.2017 so se člani LAS Srce Slovenije odpravili v slovensko Istro, kjer so si na območju LAS Istre ogledali primere dobrih praks projektov izvedenih s pomočjo evropskih sredstev ter vzpostavili kontakte za razvoj projektnih idej za projekte sodelovanja med LAS-i. Ogled primerov dobrih praks so pričeli v kraju Šmarje, kjer sta jih je sprejela predsednik LAS Istre Andrej Medved ter član upravnega odbora Denis Goja. Na primeru ureditve vaškega jedra v Šmarjah so spoznali primer celovitega pristopa k črpanju evropskih sredstev iz različnih evropskih skladov. Vaški trg so uredili s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj, večnamenski objekt pa s pomočjo LEADER sredstev iz evropskega kmetijskega sklada. Celoviti ureditvi vaškega jedra se je pridružil tudi zasebni investitor, ki je v hiši na trgu uredil turistične apartmaje.

Preberite več...

Ljubljana podpira lokalne kmete pri proizvodnji hrane za vrtce in osnovne šole

  • 22 December 2017 |

Evropsko inovativno partnerstvo na področju kmetijstva (EPI-AGRI) je objavilo članek o podpori lokalni samooskrbi v Ljubljani (TUKAJ). Osrednji del aktivnosti so tematiki dogodki namenjeni kuharjem in osebam odgovornim za naročanje hrane v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Vsebine dogodkov so izbrane glede na potrebe kuharjev (npr. svetovne kuhinje, priprava jesenskih vegetarijanskih jedi) in izhajajo iz sezonske lokalne ponudbe. Delavnico vodi gostujoči kuhar, ki pripravi nekaj inovativnih jedi primernih za pripravo v šolskih kuhinjah, živila za jedi pa prispevajo na dogodku prisotni lokalni proizvajalci hrane, saj se tako najbolj konkretno predstavijo. To je tudi izhodišče za zadnji del srečanja - sklepaje dogovorov o sodelovanju. K povečanju lokalne samooskrbe v Ljubljani pripomore tudi podpora občinske službe za javna naročila. V zadnjih treh letih so pomagali pri pripravi 60 javnih razpisov pri katerih se je povprečen delež lokalne hrane povečal iz 6 na 12 %. Več na spletni strani MOL (TUKAJ).

Preberite več...

CNVOS: Pojasnila sprememb glede prispevka v naravi v okviru spremenjene Uredbe o CLLD

  • 21 December 2017 |

CNVOS je pripravil pojasnila in koraki za implementacijo sprememb Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, glede prispevka v naravi, pri financiranju operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). V njih je podrobneje pojasnjena odprava omejitve prispevka v naravi in določanje vrednosti prispevka v naravi v obliki zagotavljanja (prostovoljskega) dela. Pojasnijo tudi korake za ustrezno implementacijo v javnih razpisih LAS (sprememba besedila JR in obrazcev). Pojasnila so dostopna TUKAJ.

Preberite več...