Napovednik

Novice Društvo

Strokovna ekskurzija v Francijo je ODPOVEDANA

  • 02 april 2019 |

Strokovna ekskurzija v Francijo, ki je bila predvidena za konec maja, je žal odpovedana. V čim krajšem času bomo poiskali novo destinacijo in pripravili program. Če bo le mogoče, bomo ekskurzijo izvedli še pred poletjem, drugače pa v jesenskem obdobju

Preberite več...

Priprava mednarodnega projekta LAS na področju letalskega turizma

  • 31 marec 2019 |

Goran Šoster se je marca v Estoniji udeležil sestanka mednarodnega konzorcija za sodelovanje lokalnih akcijskih skupin iz sedmih evropskih držav. Namen sestanka je bil priprava projekta, v katerem se bodo razvojne skupine iz posameznih državah povezale v mednarodno mrežo za povezavo z letalskim turizmom. Vse več turistov potuje z letali, njihove prevladujoče destinacije pa so velika mesta. Takšen tok turizma želimo preusmeriti tudi na podeželje, zato se bomo povezali z razvojnimi skupinami v Estoniji, Švedski, Finski, Španiji, Italiji, Poljski, Nemčiji in Sloveniji.

Preberite več...

LAS Dolina Soče objavila 4. Javni poziv za izbor operacij (2019)

  • 01 april 2019 |

LAS Dolina Soče je objavila 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje SLR LAS Dolina Soče v letu 2019.  Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Več

Preberite več...

Posodobljen katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020

  • 02 april 2019 |

MKGP je izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju ukrepa M19 - LEADER/CLLD v Sloveniji, zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a). V posodobljenem katalogu so upoštevani popravki o statusu operacij, saj se jih je v vmesnem času že nekaj zaključilo. 

Preberite več...

LAS Posavje pripravil poročilo vmesnega vrednotenja SLR LAS Posavje

  • 01 april 2019 |

Z vrednotenjem SLR je LAS Posavje preverjala, kako uspešni so bili pri uresničevanju ciljev SLR LAS Posavje do 31. 12. 2018. Vrednotenje SLR je potekalo v sodelovanju tehnične pisarne LAS Posavje z zunanjim strokovnjakom, na fokusni skupini pa so s podajo svojega mnenja k pripravi vrednotenja ključno pripomogli tudi nekateri prijavitelji/izvajalci operacij na skladih EKSRP, ESRR in ESPR, predstavniki upravnega odbora, nadzornega odbora in ocenjevalne komisije LAS Posavje. Prav tako ste svoj dragoceni prispevek k izvedbi vrednotenja dodali vsi člani LAS, ki ste izpolnili naše spletne vprašalnike. Končno poročilo o (vmesnem) vrednotenju SLR LAS Posavje se nahaja tukaj.

Preberite več...

Skupščina LAS Haloze potrdila 2 projekta

  • 01 april 2019 |

Člani LAS Haloze so potrdili 2 projekta (predstavitev projektov), ki bosta sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Zadnjo besedo pri potrditvi bo imela Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Na skupščini je tekla razprava o potrebnih spremembah Strategije lokalnega razvoja za LAS Haloze 2014-2020.

LAS Haloze je opravil tudi prvo evalvacija doseganja kazalnikov in porabe sredstev. Več

Preberite več...

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline uspešen s sedmimi od skupno devetih prijav operacij sodelovanja

  • 01 april 2019 |

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je v dosedanjem obdobju skupaj s partnerji LAS iz Slovenije in tujine na razpise MKGP za podukrep 19.3 prijavil devet projektov sodelovanja in bil sedemkrat uspešen s prijavo. Od ene uspešne prijave je kasneje odstopil. Tako na območju izvajajo šest projektov sodelovanja, eden je že zaključen. Za razvoj podeželja so tako pridobili 284.344,39 EUR dodatnih sredstev za sofinanciranje projektov iz EKSRP. Iz prvega razpisa MKGP za podukrep 19.3. skupaj s partnerji LAS izvajajo projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp in Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine. Iz drugega razpisa izvajajo projekta Festival domačih okusov in tradicije ter Novi izzivi slovenske drobnice. Iz tretjega razpisa pa projekt Interaktivni turizem za vse. Na četrti razpis MKGP je bil LAS ZSŠD skupaj z LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny uspešen s prijavo projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih.

Preberite več...

Predstavniki romunskega LAS na ogledu dobrih praks v LAS loškega pogorja

  • 01 april 2019 |

LAS loškega pogorja je med 11. in 14. marcem 2019 gostila LAS Tara Gugulanilor iz zahodne Romunije. Obisk so začeli s spoznavanjem, delitvijo izkušenj ter podobnosti in razlik v delovanju lokalnih akcijskih skupin. Za LAS Tara Gugulanilorje to prvo programsko obdobje, financirajo pa se le iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V kratkem času so si ogledali rokodelsko dejavnost v Škofji Loki, Domače kotičke v zadružni trgovini na Trati, projekt sodelovanja Med-O-Vita pri čebelarskem domu v Brodeh ter 2 primera dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Več

Preberite več...