Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Napovednik

Napovednik

Najava javnega razpisa za ukrep 16.4

  • 19 oktober 2020 |

Objava javnega razpisa: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni je, glede na okvirni terminski načrt objave javnih razpisov MKGP, napovedana za oktobru 2020.

Preberite več...

Odprti razpisi za program evropski zeleni dogovor

  • 19 oktober 2020 |

Evropska komisija je objavila razpis, s katerim želi vložiti milijardo evrov v raziskovalne in inovacijske projekte na področju zmanjševanja podnebnih sprememb in pomagajo varovati edinstvene evropske ekosisteme in biotsko raznovrstnost. Projekti, financirani v okviru tega razpisa, naj bi prinesli rezultate na enem od desetih ključnih področij. Več informacij o tematskih področjih na voljo TUKAJ. Rok za oddajo prijav je 26. 1. 2021, izbrani projekti pa naj bi se začeli jeseni 2021.

Preberite več...

Natečaj za čebelam najprijaznejšo občino v letu 2020

  • 19 oktober 2020 |

Čebelarska Zveza Slovenije, javna svetovalna služba v čebelarstvu v partnerskem sodelovanju s Semenarno Ljubljana iščeta čebelam najprijaznejšo občino v letu 2020. Namen natečaja je izboljšanje delovanja med lokalnimi skupnostmi in čebelarskimi društvi. Rok za prijavo na natečaj je 31.10.2020.

Preberite več...

Občina Brda med 26 kandidati za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020

  • 16 oktober 2020 |

Brda, 12. 10. 2020 – ocenjevalna komisija Evropske delovne skupnosti za razvoj podeželja in obnovo vasi si je ogledala območje Goriških Brd in tako izvedla še drugi del ocenjevanja za evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 za katero se poteguje 26 območij iz 12 držav. Ta dan je sonce skrbno obdelane terase in jesenske barve gričev v Brdih še posebej lepo osvetlilo in tako še samo podčrtalo slogan: »Brda – kjer je vse mogoče!«.

Preberite več...

POSVET LAS » Izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju«

  • 30 september 2020 |

Komisija CLLD, ki deluje v okviru DRSP, je zbrala in pripravila izhodišča za izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju, in sicer na teme: organiziranost LAS,  prenos nalog posredniškega organa in predlogi poenostavitev. Pripravljeno gradivo bomo v oktobru predstavili organom upravljanja, pred tem pa bi radi z vašo pomočjo dorekli ključne povzetke. Posvet LAS bo organiziran virtualno, in sicer v torek, 20. oktobra od 10.00 do 12.00 ure. Izbor najprimernejše spletne aplikacije bomo sporočili naknadno. Vabilo z navodili za udeležbo in gradiva boste prejeli nekaj dni pred dogodkom. Posvet je namenjen članom DRSP.

Preberite več...