Napovednik

Novice Društvo

Evalvacija LAS in DRSP

  • 31 januar 2019 |

Komisija za vrednotenje pri DRSP je pripravila enoten vprašalnik za evalvacijo dela DRSP s člani in LAS, ki je dostopen na tej POVEZAVI. Želeli bi, da odgovorite na vprašanja in nam posredujete vaše predloge, ki jih bomo uporabili v nadaljnjem delu v DRSP, še posebej pa pri pripravi pogajalskih izhodišč za novo programsko obdobje in sodelovanje z KO CLLD. Prosimo vas, da nam vprašalnike vrnete do 15. 2. 2019 v elektronski obliki na info@drustvo-podezelje.si., da jih bomo lahko obdelali in predstavili na rednem zboru članstva, ki bo 21. 3. 2019 v Škofji loki.

Preberite več...

Vabilo na dogodek o Pametnih vaseh: "The smart eco-social villages pilot project and the future of Smart Villages"

  • 31 januar 2019 |

Evropska komisija in Evropski parlament vabita na delavnico "Pilotni projekt pametnih eko-socialnih vasi in prihodnost pametnih vasi", ki bo potekala 21. in 22. februarja 2019 v Bruslju. Dogodek bo združil več kot 100 predstavnikov podeželskih organizacij, vasi, nacionalnih upravnih organov, institucij EU in drugih ustreznih zainteresiranih strani. Registracija je možna do 7. februarja 2018. Več informacij na Smart.Villages@ecorys.com.

Preberite več...

3. javni razpis LAS Prlekija

  • 31 januar 2019 |

LAS Prlekija je po uspešno zaključenih 10 projektih, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), objavila nov, 3. javni poziv. Dobrih 370.000 EUR iz EKSRP je namenjenih izvajanju 12 ukrepov Strategije lokalnega razvoja na območju 8 občin med avstrijsko in hrvaško mejo ob desnem bregu reke Mure. Prleška razvojna agencija bo do konca februarja izvedla 4 delavnice za pomoč pri pripravi vlog. Več

Z namenom javnosti podrobneje predstaviti omenjeni poziv ter jo obenem seznaniti z dokončnimi rezultati 1. javnega poziva LAS Prlekija ob zaključku izvajanja operacij, so organizirali novinarsko konferenco. Več

Preberite več...

3. javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina

  • 31 januar 2019 |

Lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina je v petek, 4. januarja 2019, objavila tretji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Javni poziv bo odprt do petka, 15. 3. 2019 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja - RC NM d.o.o.). Več

Preberite več...

Z operacijo Glamur do povečanja zavesti o pomenu lokalne ponudbe in samooskrbe v obmejnem območju med Slovenijo in Avstrijo

  • 31 januar 2019 |

Razvojna agencija Slovenske gorice se je kot vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric, skupaj z LAS Prlekija na slovenski strani ter s Štajerskim Vulkanlandom in Društvom Genuss am Fluss na avstrijski strani meje povezala v projekt Glamur. Najboljše lokalne proizvajalce oz. ponudnike bodo povezali v skupnem nastopu na lokalnih trgih v okviru nove blagovne znamke in jim pomagali izboljšati kvaliteto ponudbe. Po celotnem območju sodelujočih LAS bodo vzpostavili prodajne kotičke, organizirali dogodke in predstavili primere dobrih praks v obeh sosednjih državah.

Preberite več...

Predstavitev javnih pozivov LAS Istre za sklad ESPR in EKSRP

  • 31 januar 2019 |

Središče Rotunda Koper kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine (LAS) Istre organizira predstavitev javnih pozivov za izbor projektov, ki bodo prejeli sofinanciranje za uresničevanje ciljev SLR LAS Istre 2014-2020, iz sklada ESPR in sklada EKSRP.

Seznam predstavitev za sklad EKSRP:
- PADNA: torek, 29.1.2019 ob 17. uri, Kulturni dom Božidarja Jakca, Padna 11, Sečovlje
- GAŽON: sreda, 30.1.2019 ob 18. uri, Kulturni dom Jadran, Gažon
- ANKARAN: četrtek, 31.1.2019 ob 17. uri, Krajevna skupnost Ankaran, Jadranska 66
- KORTE: petek, 1.2.2019 ob 17. uri, Krajevna skupnost Korte, Korte 44, Izola

Javni pozivi so objavljeni na spletni strani LAS Istre, pod rubriko razpisi http://www.las-istre.si/ 

Preberite več...