Novice Društvo

"Podeželje prihodnosti - pametne vasi" - vabilo za sodelovanje pri izdelavi promocijskih filmov LAS projektov

  • 09 maj 2019 |

Aprila je med nacionalno Mrežo za podeželje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Društvom za razvoj slovenskega podeželja in predlagateljem Vango Inženiringom(TsicLab) podpisan memorandum o projektnem sodelovanju za skupne aktivnosti na področju »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«. V okviru sodelovanja bomo dosedanjo kataloško predstavitev LAS-ovih projektov obogatili z multimedijsko predstavitvijo dobrih, vzglednih in inovativnih podeželskih praks. LASi lahko predstavite uspešno realizirane projekte, financirane iz sredstev PRP za obdobje 2014-2020 in predhodno obdobje 2007-2013 ter iz pristopa Leader/CLLD. Vsak izbran projekt bo predstavljen v okviru 3 min video filma, ki bodo širši javnosti predstavljeni v galeriji videozapisov – mediateki spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« na https://www.program-podezelja.si/sl/. LAS-i pri izvedbah filmov nimate finančnih obveznosti.

Na podlagi danega vabila vas pozivamo, da nam najkasneje do 22. 5. 2019 posredujete 1-3 predloge z osnovnimi podatki in za vsakega še kratki opis. Navedeno nam prosim istočasno posredujte na naslednja elektronska naslova: info@drustvo-podezelje.si in podezelje@van-go.eu. Več

Preberite več...

Vabilo na klepet Naj poti 2018 – BOSONOGA POT

  • 09 maj 2019 |

Turistična zveza Slovenije v sodelovanju s Termami Snovik, Zavodom za gozdove Slovenije in GIZ pohodništvo, kolesarjenje vabi na klepet na Naj poti 2018 – BOSONOGA POT, ki bo v soboto 11. maja 2019, s pričetkom ob 10.0 uri, v prireditvenem šotoru pri Termah Snovik, Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju. Več

Preberite več...

"Podeželje prihodnosti - pametne vasi" - vabilo za sodelovanje pri izdelavi promocijskih filmov LAS projektov

  • 09 maj 2019 |

V mesecu aprilu je med nacionalno Mrežo za podeželje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Društvom za razvoj slovenskega podeželja in predlagateljem Vango Inženiringom(TsicLab) podpisan memorandum o projektnem sodelovanju za skupne aktivnosti na področju »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«. 

V okviru sodelovanja bomo najprej dosedanjo kataloško predstavitev LAS-ovih projektov obogatili z multimedijsko predstavitvijo dobrih, vzglednih in inovativnih podeželskih praks. Dana predstavitev bo v okviru nove rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« na spletni platformi Programa razvoja podeželja R. Slovenije 2014-2020 - https://www.program-podezelja.si/sl/.

Priporočajo se predvsem predstavitve uspešnih projektov financiranih iz sredstev Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 in predhodno obdobje 2007-2013 ter iz pristopa Leader / CLLD. Poleg navedenega lahko predstavite tudi ostale uspešne in inovativne že realizirane projekte. Z vaše strani so lahko izbrani projekti bili realizirani v izvedbi enega ali več LAS-ov. Lahko so iz skupne kataloške predstavitve ali pa izberete popolnoma nove projekte, ki jih želite predstaviti s strani vašega LAS-a.

Vsak projekt bo predstavljen v okviru 3 min video filma. Le ti pa bodo širši javnosti predstavljeni v galeriji videozapisov – mediateki spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« na https://www.program-podezelja.si/sl/. Poleg navedenega po možnosti tudi kot poglobljeni prispevki še na kakšnem drugem digitalnem ali v tiskanem mediju, glede česar boste tudi vnaprej obveščeni.

S strani LAS-ov pri izvedbah filmov nimate finančnih obveznosti. Stroškovni del se bo s strani izvajalca pokrival na podlagi marketinškega oglaševanja v okviru filmov (pred, med in po samem filmu skladno z dogovorom v samem memorandumu) tako v okviru spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« kot preko poglobljenih prispevkov v določenih digitalnih in tiskanih medijih.

V kolikor ste sami zainteresirani, ali imate drugega interesenta za oglaševanje v okviru video filmov, nam le to prosim sporočite na spodaj navedena elektronska naslova. Z naše strani vam bomo takoj zatem posredovali marketinško ponudbo.

Pri sami izvedbi in snemanju video filmov bo dobrodošla organizacijska in predhodna vsebinska podpora s strani vsakega LAS-a na relaciji z izvajalcem Vango Inženiringom. Le ta bo z vami in v povezavi s predstavniki izbranih projektov tudi uskladil termine snemanja.

K navedemu sodelovanju in pošiljanju predlogov vabimo poleg LAS-ov tudi vse ostale deležnike povezane z aktivnostmi, s projekti za razvoj podeželja.

Na podlagi danega vabila vas pozivamo, da nam najkasneje do 22.05.2019 posredujete 1-3 predloge z osnovnimi podatki in za vsakega še kratki opis.

Navedeno nam prosim istočasno posredujte na naslednja elektronska naslova: info@drustvo-podezelje.si in podezelje@van-go.eu.

Preberite več...

LAS Vipavska dolina razpisuje kulinarični natečaj: Kuhajmo z divjimi v okviru projekta Zelene priložnosti – divje rastline / Tematska pot Slap

  • 08 maj 2019 |

V okviru LAS Vipavska dolina je bila odobrena operacija Zelene priložnosti – divje rastline / Tematska pot Slap, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER.

Občina Vipava, vodilni partner operacije »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«, želi skupaj s partnerji spodbuditi zavedanje o pomembnosti divjih užitnih rastlin v naši vsakodnevni prehrani in ponudbi lokalne kulinarike, s čimer se Primorska lahko identificira, saj v Sloveniji izstopa po njihovi vsakodnevni uporabi v obliki različnih jedi. V okviru projekta pa so ob Slapu odkrili že več kot 40 užitnih divjih rastlin.
Spodbuditi želijo radovednost in ustvarjalnost, zato razpisujejo kulinarični natečaj: Kuhajmo z divjimi, s katerim iščejo najbolj zanimiv, inovativen recept za pripravo jedi iz divjih užitnih rastlin.
Rok za oddajo: Natečaj se prične 8. aprila 2019 in se zaključi 3. junija 2019. Nagrajenci bodo javnosti razglašeni na zaključni prireditvi ob otvoritvi učne poti na Slapu Med Divje, predvidoma sredi junija 2019.

Preberite več...

Aktualno na projektu sodelovanja "Odprta vrata kmetij"

  • 08 maj 2019 |

Zaključuje se prva faza operacije sodelovanja med LAS-i "Odprta vrata kmetij", kjer so skupaj s partnerji LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije in vključenimi pilotnimi kmetijami že pripravili 8 programov z ogledi kmetij za različne ciljne skupine in promocijske brošure sadne in senene verige. Več

Preberite več...