Novice Društvo

Mednarodni NEWBIE dogodek v Sloveniji, 4. 2. 2020 do 6. 2. 2020

  • 14 januar 2020 |

Mednarodna evropska konferenca, tematski terenski obiski kmetij novih pristopnikov v Sloveniji ter zaključni znanstveni simpozij bodo v začetku februarja 2020 v Slovenijo privabili tako strokovnjake za razvoj podeželja in kmetijstva, inovativne nagrajene nove pristopnike iz držav partneric projekta NEWBIE ter številne mlade kmete.

Z veseljem Vas vabimo na dogodek, ki bo februarja 2020 potekal v Ljubljani. Dogodek organizirajo projektni partnerji projekta NEWBIE in CEJA (Evropsko združenje mladih kmetov).

Preberite več...

Pobuda za povečanje sredstev za izvajanje CLLD v programskem obdobju 2021 – 2027 na 8 %

  • 19 december 2019 |

Društvo za razvoj Slovenskega podeželja poziva lokalne akcijske skupine, občine, združenja občin in druge institucije, da aktivno podprejo 4 predloge za izvajanje CLLD v prihodnjem programskem obdobju: povečanje sredstev iz EKSRP ter ESRR in ESS na 8 %, ohranitev ESPR v okviru CLLD ter poenostavitev izvajanja programa. Pozivamo vas, da prispevate k njeni uveljavitvi na vseh odgovornih inštitucijah.

Preberite več...

Strokovna ekskurzija na območje Avstrijske Koroške s predstavitvijo dobrih praks in življenja zamejskih Slovencev

  • 19 december 2019 |

Letošnja strokovna ekskurzija Društva za razvoj Slovenskega podeželja je potekala 28. in 29. 11. 2019 v deželi zamejskih Slovencev na Avstrijskem Koroškem. 45 udeležencev iz cele Slovenije so sprejeli župani, upravljalci parkov, muzejev,.. pa vse do dogovornih za izvajanje pristopa LEADER pri deželni vladi. Ekskurzija pa je bila zelo zanimiva iz več vidikov: natančne analize stanja v območju in ciljnega reševanja, vsebinsko odličnih projektov pa do kombiniranja različnih virov sredstev. Vsekakor gre velika zahvala dr. Štefanu Merkaču – okoljevarstveniku, kulturniku in zavednemu Slovencu, ki je s srcem in dušo to ekskurzijo pripravil in vodil.

Preberite več...

ELARD: LEADER / CLLD konferenca 2019

  • 19 december 2019 |

Evropsko LEADER združenje za razvoj podeželja (ELARD) je 25. – 26. novembra v Amarante na Portugalskem organiziralo konferenco o prihodnosti programa LEADER. Uvodoma sta Loris Servillo, raziskovalec na Politehniki v Torinu in Stefan Kah, raziskovalec na Univerzi v Strathclyde, Center za raziskavo evropskih politik predstavila poročilo o »Izvajanju CLLD v EU: Dosedanje izkušnje - pregled stanja, analize in priporočila«, v nadaljevanju pa sta institucionalne poglede predstavila še predstavnika Odbora regij in Evropskega ekonomskega in socialnega odbora. Sledila je razprava pod naslovom »Pogled v prihodnost z nogami na tleh - predlogi in pričakovanja na lokalni ravni« ter panelna razprava v kateri so sodelovali tudi predstavniki GD AGRI, GD Regio.

Preberite več...

Konferenca: Družbene inovacije v zapostavljenih podeželskih območjih, Bruselj 19. – 20. 2. 2020

  • 19 december 2019 |

V projektu “Social Innovation in Marginalised Rural Areas” (SIMRA) (sofinancirano iz programa OBZORJE 2020) raziskujejo prispevek družbenih inovacij k socialnemu, ekonomskemu in okolijskemu razvoju v zapostavljenih podeželskih območjih. Zaključna konferenca triletnega projekta bo potekala 19. in 20. februarja 2020. Predstavili bodo ključne ugotovitve ter razpravljali o implementaciji politik na vseh stopnjah (EU, nacionalni, regionalni in lokalni) ter o zakonodajnih reformah za prihodnje programsko obdobje 2021 – 2027. Prvi dan bo namenjen razpravi o učinkih izsledkov projekta SIMRA na širok spekter relevantnih področij EU politik in njihovi implementaciji na lokalni ravni. Naslednji dan pa bo potekalo usposabljanju nosilcev odločanja, projektnih partnerjev Obzorja 2020, strokovnjakov in elevatorjev Programov razvoja podeželja o učinkoviti uporabi razvitih orodij.

Preberite več...

5. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina

  • 19 december 2019 |

Lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina je v petek, 6. decembra 2019, objavila peti javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Javni poziv bo odprt do četrtka, 6. 2. 2020 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja - RC NM d.o.o.). 

 

Preberite več...