Novice Društvo

Slavnostna seja ob 15 letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja

 • 16 November 2017 |

Leto 2002 je pomemben mejnik v našem skupnem prizadevanju za boljšo prihodnost slovenskega podeželja. Takrat je bilo ustanovljeno Društvo za razvoj slovenskega podeželja, s tem pa vzpostavljena platforma za izmenjavo znanj, izkušenj in zastopanje interesov slovenskega podeželja. Na pot k uresničevanju poslanstva DRSP ste s svojim delom pomembno pripomogli tudi sami.

Zdaj, 15 let kasneje, se bomo ozrli na doslej prehojeno pot in se pogovorili o skupnih prihodnjih izzivih. Slavnostna seja bo potekala 29. 11. 2017 s pričetkom ob 15.30 uri, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete, Groblje 3, Domžale, tam, kjer je uradno nastalo naše društvo. Pred sejo, z začetkom ob 13. uri, pa bo potekal zbor članov.

Veliko nam bo pomenilo, če se boste dogodka udeležili, zaradi lažje organizacije pa vas prosimo, da udeležbo potrdite do 20. 11. 2017 po telefonu 041 745-184 (sekretarka DRSP mag. Vesna Erhart) ali na elektronski naslov vesna.erhart@drustvo-podezelje.si. Na omenjeni naslov se lahko obrnete tudi za vse dodatne informacije in pojasnila.

Gradivo:

 • Vabilo
 • Pozdravni nagovor, predsednik društva Aleš Zidar
 • Poslanstvo društva in izzivi slovenskega podeželja 2002 – 2017, slavnostni govornik, Tomaž Cunder

 Ustanovitvena skupscina

»Ustanovna skupščina DRSP, 2002«

Preberite več...

2. izredni zbor članov DRSP

 • 16 November 2017 |

2. izredni zbor članov DRSP bo potekal v sredo, 29. 11. 2017 ob 13.00 uri, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete, Groblje 3, Domžale.

Zboru članov bo ob 15.30 sledila slavnostna seja ob 15 letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja ter druženje ob zaključku leta.

Gradivo zbora članov:

Dokumentacija:

 • Lista prisotnosti
 • Pravilnik o volitvah v organe DRSP
 • Pravilnik o delovanju komisij in odborov DRSP
 • Pravilnik o članarini v DRSP
 • Program dela DRSP v letu 2018
Preberite več...

Mednarodni projekt sodelovanja med slovenskim in češkim LAS

 • 14 November 2017 |

V mesecu maju je češka delegacija iz mesta Kdyně in LAS Český les obiskala LAS Ovtar v Slovenskih goricah. Na povabilo vodij te delegacije, župana mesta Kdyně Jana Löffelmanna in direktorice LAS Český les Sylve Heidlerové, je bil 27. in 28. oktobra delovni obisk vrnjen. V delegaciji Občine Lenart in LAS Ovtar so bili: župan, mag. Janez Kramberger, podžupana Marjan Banič in Franc Ornik, Tanja Vintar, direktorica RASG, t.j. vodilnega partnerja LAS Ovtar in Andrej Kocbek, predsednik Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric.

Delegaciji je bila predstavljena organiziranost češke lokalne samouprave, dejavnost in projekti LAS Český les in zgodovina mest Kdyně in Domažlice. Gostitelji so prav za namen tega obiska pripravili tudi zelo zanimiv predstavitveni film, ki je bil iztočnica v pogovorih o možnem dvostranskem sodelovanju, zlasti na področjih medu in apiterapije, kulturne dediščine, lokalne samooskrbe in turizma. Na ravni vodilnih partnerjev obeh LAS se bo v prihodnjih dneh identificirane vsebine preučilo v smislu možnega partnerstva v projektu transnacionalnega sodelovanja LAS.

Delegacija se je udeležila tudi uvodnega dela Mednarodne apiterapevtske konference v mestu Kdyně, posvečene stoletnici smrti očeta moderne apiterapije, dr. Filipa Terča. Na konferenci so aktivno sodelovali tudi slovenski apiterapevti, med njimi Karel Vogrinčič iz Močne, ki je tudi pobudnik sodelovanja med obema območjema. Ob priložnosti konference je bila v češkem prevodu izdana in predstavljena knjiga dr. Gregorja Pivca o dr. Terču. Pred odhodom domov je delegacija obiskala še spominsko obeležje pred rojstno hišo dr. Terča v vasi Prapořište.

A. K. in T. V.

 

LAS Ovtar Češka 1 LAS Ovtar Češka 2

LAS Ovtar Češka 3

LAS Ovtar Češka 4

Preberite več...

Mednarodni EIP AGRI seminar na temo evropskih partnerstev za inovacije v okviru PRP 2014-2020

 • 27 Oktober 2017 |

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z Mrežo za podeželje in EIP-VEM točko pripravlja mednarodni seminar "Vzpostavitev operativnih skupin Evropskega inovativnega partnerstva na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru Programa razvoja podeželja", ki bo v ponedeljek, 13. novembra 2017, v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska 154, Ljubljana. Seminar je namenjen kmetom, neposrednim proizvajalcem v kmetijstvu, gozdarstvu in živilskopredelovalni industriji, akterjem s področja raziskav in razvoja v kmetijstvu, svetovalcem s področja kmetijskega svetovanja, okoljskim organizacijam in drugim institucijam, ki so ključni akterji pri vzpostavljanju operativnih skupin. Prijavnicavabilo

Preberite več...

Slovenski regionalni dnevi 2017 - 14. in 15. 11. 2017

 • 27 Oktober 2017 |

Dogodek, ki ga organizirajo Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenski regionalni razvojni sklad, Združenje regionalnih razvojnih agencij in Občina Kranjska Gora, bo potekal 14. in 15. novembra v Hotelu Kompas v Kranjski Gori. Naslov dogodka je »Spremljanje in vrednotenje regionalnega razvoja«, na njem pa bodo obravnavane teme vrednotenje kohezijske politike, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvoja ter regionalni razvoj v praksi. Več

Preberite več...

Zeliščarska izobraževanja

 • 27 Oktober 2017 |

Od letošnjega oktobra do junija 2018 bo v Srcu Slovenije več kot 20 izobraževanj za obstoječe in potencialne zeliščarje. Možnosti za pridobitev novih znanj, ki bodo zeliščarjem pomagala pri podjetniškem preboju, so na voljo v okviru projekta sodelovanja Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, ki ga je zasnovalo šest lokalnih akcijskih skupin iz vse Slovenije. Več

Preberite več...