Novice Društvo

Komisija evropskega natečaja ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi 2020 slovenskemu nacionalnemu predstavniku Občini Brda podelila zlato plaketo

  • 13 oktober 2021 |

Dobrovo; 14. 10. 2021 – Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi –ARGE je v svoji 16. ediciji izpostavil temo »Lokalni odgovori na globalne izzive«, briška občina pa je na njem prepričala z vizijo trajnostnega razvoja v sožitju s potrebami lokalnega prebivalstva, kulturno in naravno dediščino ter vinogradniško pokrajino. Na natečaju je sodelovalo 26 lokalnih skupnosti iz 12 evropskih držav.

Preberite več...

Mednarodni posvet LAS: Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, 30. 9. – 2. 10. 2021

  • 12 oktober 2021 |

Mednarodni posvet LAS: »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo« je potekal 30. 9. – 2. 10. 2021 pri Treh lučkah v Krškem. Na posvetu je sodelovalo več kot 100 udeležencev iz 52 inštitucij, ki prihajajo iz devetih držav: Slovenije, Belgije, Češke, Finske, Hrvaške, Latvije, Litve, Makedonije in Švedske. Udeležili so se ga predstavniki Slovenskih lokalnih in nacionalnih inštitucij, Evropskih inštitucij in gospodarstva.

Preberite več...

2. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

  • 11 oktober 2021 |

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podporo vzpostavitvi in razvoju nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Preberite več...

Publikacija "Ko narava pokaže pot" (v angleškem jeziku)

  • 11 oktober 2021 |

V poročilu so predstavljene študije uspešnih projektov obnove in ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ukrepov za prilagajanje podnebju in blažitev podnebnih sprememb v Evropi. S primeri prikaže načine kako lahko ohranjanje narave prinese številne gospodarske, socialne in zdravstvene koristi. Avtorji: CEE Bankwatch Network s fundacijo EuroNatur. Več TUKAJ.  

Preberite več...

Čebelarski kotiček na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

  • 11 oktober 2021 |

Novembra 2021 bo na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline potekal čebelarski kotiček. Čebelarski kotiček je izobraževalno didaktični pripomoček, ki bo gostoval v knjižnicah pri vseh vključenih partnerjih v operaciji. Otroci in starši bodo v njem lahko spoznali kako pomembne so čebele za naše okolje. Vsebine dopolnjuje tudi slikanica, ki je nastala v okviru operacije.

Preberite več...

Strokovna ekskurzija LAS Estonija, 5. - 10. 9. 2021

  • 11 oktober 2021 |

Letošnja strokovna ekskurzija društva, ki je potekala v Estoniji 5. – 11. 9. 2021, in se jo je udeležilo 47 strokovnjakov za razvoj podeželja. Ogledali so različne primere dobrih praks sofinanciranih z različnimi viri sredstev, tudi LEADER, kot so Ääsmäe village center, Heltermaa Handicraft House, Tuuletorn/Windtower Experience Centre, nacionalni park Soomma ter številne kmetije in ponudnike. V okviru ekskurzije so potekala srečanja in razprave s predstavniki estonskega LEADER združenja, Estonske mreže za podeželje Reve Lambur in Ave Bremse ter lokalnih akcijskih skupin. Med drugim so razpravljali o življenju na podeželju obeh držav ter izvajanju pristopa LEADER / CLLD.

Preberite več...