Novice Društvo

Prvo srečanje Nacionalnih mrež, Omiš, Hrvaška, 22. – 23. 3. 2023

  • 22 februar 2023 |

Prvo srečanje Nacionalnih podeželskih mrež in Nacionalnih mrež skupne kmetijske politike bo potekalo v Omišu na Hrvaškem, 22. in 23. marca 2023. Med glavnimi vsebinami srečanja so razprava o sedmih ciljih SKP, mreženje in prihodnjih aktivnostih mreže.

Srečanje organizira Kontaktna točka za implementacijo SKP v sodelovanju z Hrvaško nacionalno mrežo. Na spletni strani je na voljo osnutek programa TUKAJ

Preberite več...

Nagradni natečaj za inovativnost žensk v kmetijstvu

  • 22 februar 2023 |

Tekmovanje je pobuda konfederacije kmetijskih zadrug EU Copa-Cogeca, s katero želijo promovirati stotine inovativnih projektov, ki jih vsako leto izvajajo kmetice po vsej Evropi. V letu 2023 bo še poseben poudarek na novih inovativnih rešitvah žensk, ki podpirajo vse tri stebre trajnosti: ekonomski, okoljski in družbeni. Najboljši projekti bodo vključeni v veliko promocijsko kampanjo po Evropi, zmagovalka pa bo prejela tudi denarno nagrado 10 000 €. Prijavite se do 31. marca 2023 TUKAJ.

Preberite več...

Projekt FLIARA vzpostavlja podporno okolje za inovativnost žensk v kmetijstvu in na podeželju

  • 22 februar 2023 |

Projekt FLIARA naslavlja inovativnost ženske v kmetijstvu in na podeželju. Usmerjen je v raziskovanje novosti, ki jih s svojimi svežimi pristopi in praksami ženske vpeljujejo v kmetijstvo in širše evropsko podeželje. Želijo izboljšati razumevanje, ozaveščenost in priznavanje vloge žensk v bolj trajnostni prihodnosti podeželja ter razviti učinkovitejše podporne politike in sisteme upravljanja.

Preberite več...

Sedanjost in prihodnost vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah

  • 22 februar 2023 |

V sklopu ciljnega raziskovalnega projekta »Sedanjost in prihodnost vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah« (Vingatur) je v Portorožu 25. 1. 2023 potekal sklepni znanstveno-strokovni simpozij. Udeležilo se ga je več kot 40 deležnikov: odločevalcev, kmetov, raziskovalcev, kmetijskih svetovalcev, predstavnikov Združenja turističnih kmetij Slovenije, izobraževalnih ustanov, zavodov za turizem in medijev. Turizem na kmetiji resda predstavlja le skromne tri odstotke celotnega slovenskega turističnega obsega, vendar prinaša dodatne možnosti za preživetje kmetij in s tem razvoj podeželja. V Sloveniji je bilo v letu 2021 evidentiranih 957 turističnih kmetijskih gospodarstev, ki so turizem na kmetiji registrirale kot dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Preberite več...

Socialna oskrba in lokalne skupnosti: kako lahko socialna ekonomija in organizacije civilne družbe vodijo evropsko strategijo oskrbe

  • 22 februar 2023 |

Septembra je Evropska komisija predstavila dolgo pričakovano evropsko strategijo oskrbe. Predstavlja vizijo EU za oskrbo kot temelj naše družbe in zadeva čisto vsakega od nas. V članku izpostavijo specifičen prispevek socialne ekonomije in organizacij civilne družbe k zagotavljanju socialne oskrbe v EU na podlagi inovativnih lokalnih izkušenj in strokovnega znanja Evropske organizacije za inovativnost in lokalni razvoj AEIDL. Več si preberite TUKAJ.

Preberite več...

18. redni zbor članov DRSP

  • 21 februar 2023 |

bo potekal v petek, 17. 3. 2023 s pričetkom ob 10.00 uri, v Kulturnem domu in kongresnem centru KLS Ljubno, Foršt 6, Ljubno ob Savinji. Osrednji del zbora bo pregled dela v letu 2022 ter potrditev program dela za tekoče in prihodnje leto. Zboru članov bo v drugem delu sledil Posvet LAS:  Izvajanje programa CLLD in predstavitev dobrih praks na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

Udeležba na posvetu je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava do vključno 13. 3. 2023.

 

Vabilo:

 

Gradivo za redni zbor članov 2023:

    Poročila o delu

    Sprememba ključnih aktov društva – Statut DRSP

    Druga gradiva

Preberite več...

V programskem obdobju do 2027 bo predvidoma delovalo 37 LAS

  • 20 februar 2023 |

LAS, tako obstoječe, kot nove iniciative, te dni zaključujejo z vključevanjem novih članov in vzpostavljanjem formalnih pogojev za delovanje v programskem obdobju 2021-2027. Večina LAS bo svoje delo nadaljevali v isti sestavi, nekaj LAS pa se bo zaradi različnih lokalnih potreb in spremenjenih pogojev za črpanje EU sredstev preoblikovalo. V novem programskem obdobju bo po sedanjih informacijah na območju Slovenije delovalo 37 LAS, med njimi sta dva nova:

  • LAS Zgornja Gorenjska BOJA na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica;
  • LAS Kozjak – Pohorje na območju občin Lovrenc na Pohorju, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ruše in Selnica ob Dravi;

Več informaciji je dostopno TUKAJ.  

Preberite več...

Brezplačno usposabljanje za kuharje oz. bodoče kuharje/chefe

  • 20 januar 2023 |

20 izbranih kuharjev ali pripravnikov bo lahko brezplačno nadgraditi svoje znanje o gastronomiji, kako zmanjšati količine odpadne hrane in kreirati planetu prijaznejše jedi. Tečaj bo potekal v angleškem jeziku preko spleta in delno na lokaciji v Colornu, Italija v letošnjem in prihodnjem letu. Več o tečaju in možnostih prijave si preberite TUKAJ.

Preberite več...