Novice Društvo

Predlog sodelovanja v informacijskem projektu "Podeželje prihodnosti"

  • 05 december 2018 |

Na naslov DRSP je prišla ponudba za sodelovanje pri informacijskem projektu »Podeželje prihodnosti«, kjer želi podjetje Tsic Lab - Vango Inženiring izdelati informacijsko platformo za predstavitve projektov, ki bogatijo podeželje. Gre za širši pristop k promociji podeželja, saj se izvajalec dogovarja za sodelovanje tudi z Mrežo za podeželje. Ponujeno sodelovanje vključuje animacijsko dejavnost LAS, zato zna biti zanimivo tudi za LAS.

Vabilo k sodelovanju si lahko ogledate TUKAJ.

V nadaljevanju podajamo še nekaj dodatnih pojasnil:

1. Cena paketa je z vsemi stroški. V paketu so tri izdelave in predstavitve (minimum za sodelovanje) v navedenih obdobjih za leto 2019. Če nekdo želi še več izdelav s predstavitvami je skupna cena enaka ceni za posamezno izdelavo s predstavitvijo (660,00 eur) pomnožena s številom izdelav s predstavitvami v letu 2019. Pri naročilu s strani posameznega LAS-a za 6 ali 9 ali 12 in več izdelav s predstavitvami v letu 2019 sledi 5% ali 10% ali 15% popust na navedene cene;
2. S snemanjem bi pričeli z januarjem 2019, s predstavitvami in delovanjem spletne strani pa s februarjem 2019. Terminsko je ta del predlagan glede na terminske možnosti Mreže za podeželje pri MKGP, kjer je sodelovanje predvideno zgolj s sofinanciranjem spletne strani. V medijskem smislu bi sodeloval tudi Kmečki glas predvsem preko svojega časopisa in neposredne povezave z njihove web strani na omenjeno spletno stran "Podeželja prihodnosti". Skupaj z njimi pa bi napravili tudi posebne aktivnosti namenjene posebej kmetom;
3. LAS-i bi dobre prakse predstavili v vnaprej določenih kategorijah. Svoje predloge za aktivnosti in celostno urejanje vasi prihodnosti pa prav tako v posebni kategoriji. V decembru 2019 bi se po posameznih kategorijah na predlagani način izbrale "NAJ DOBRE PRAKSE IN NAJ PREDLOGI". Več o tem bi se prav tako pogovorili na skupnem sestanku;
4. Poleg navedenega bo v okviru spletne strani in video serije možno tudi komercialno oglaševanje. Ponudbo in način sodelovanja glede danega bi vam prav tako predstavili na samem sestanku in pred tem pisni obliki posredovani na vaš elektronski naslov;
5. Poleg navedenega bi na skupnem sestanku spregovorili še o določenih drugih idejah povezanih z razpisi za projekte v katerih lahko sodeluje več LAS-ov oz društev za razvoj podeželja vezanih na medijsko oz. multimedijsko področje za podeželje prihodnosti, za projekte pametnih vasi za prijavo na razpise.

 

Vaše prijave ali interes zbiramo do 20. 12. 2018 na info@drustvo-podezelja.si. Za zainteresirane LAS bo organiziran predstavitveni sestanek z izvajalcem.

Preberite več...

Jesenska borza lokalnih živil za spodbujanje lokalne samooskrbe in kratkih nabavnih verig v Ljubljanski urbani regiji

  • 29 november 2018 |

Prejšnji teden v sredo, 14.11.2018 se je v Kristalni palači v Ljubljani zbralo 60 ponudnikov lokalnih živil, gostincev, hotelirjev, predstavnikov osnovnih šol in vrtcev ter drugih javnih zavodov iz Ljubljanske urbane regije z namenom, da se seznanijo z lokalno ponudbo in predvsem možnostmi naročil ter dostave lokalno pridelanih živil, pri čemer je bil poseben poudarek na sklepanju konkretnih dogovorov za načrtovano pridelavo in predelavo v letu 2019. Glavni namen Jesenske borze lokalnih živil, ki so jo organizirali Mestna občina Ljubljana, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Turizem Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana in Zavod EKOmeter in je potekala v obliki konkretnih sestankov, je spodbujanje kratkih nabavnih verig, kar je moč doseči z vzpostavitvijo čim več stikov in izmenjavo informacij o ponudbi in povpraševanju lokalno pridelanih živil. Več

Preberite več...

Spletni seminar Lokalne akcijske skupine in izvedba postopkov javnega naročanja

  • 29 november 2018 |

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta v četrtek, 29. 11. 2018 organizirali spletni seminar namenjen lokalnim akcijskim skupinam (LAS). Seminar je zajemal:

  • Zakon o javnem naročanju (MJU),
  • praktične napotke pri pripravi dokumentacije na ukrepu LEADER v povezavi s postopki javnega naročanja (ARSKTRP),
  • odgovore na vprašanja
Preberite več...

Digitalne rešitve za izzive podeželja

  • 29 november 2018 |

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Goričko sodelujeta v projektu sodelovanja LAS z nazivom Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. V okviru projekta želijo izvajati brezplačna računalniška usposabljanja v manjših skupinah, ki bodo tako vsebinsko kot prostorsko blizu prebivalcem omenjenih območij in se boste vanje lahko vključevali tudi tisti, ki do sedaj niste imeli te možnosti. Na vas se obračajo s prošnjo za izpolnitev anketnega vprašalnika, saj želijo pridobiti informacije o tem, koliko uporabljate informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in kakšne so vaše izobraževalne potrebe na področju pridobivanja računalniških znanj.

Preberite več...

Dan LAS DBK v Beli krajini

  • 29 november 2018 |

LAS Dolenjska in Bela krajina je konec oktobra skupaj s partnersko institucijo RIC Bela krajina organizirala Dan LAS DBK v Črnomlju. Rdeča nit dogodka je bila predstavitev rokodelcev, rokodelskih izdelkov ter aktualnih projektov CLLD. Več

Preberite več...

LAS med Snežnikom in Nanosom objavil četrti javni poziv za izbor operacij SLR LAS iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

  • 29 november 2018 |

Poziv je odprt do 4. februarja 2019, okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 287.673,00 EUR, od tega za področje občine Postojna 179.466,79 EUR in za področje občine Pivka 108.206,21 EUR. Lokacija izvajanja operacije se šteje po prijavitelju vloge. Vse podrobnosti in dokumentacija poziva je na spletni strani LAS 
Obenem napovedujejo delavnico Predstavitev četrtega poziva in priprava vloge, ki bo v ponedeljek 3. decembra 2018 ob 16,00 uri na Gradu Prestranek.

Preberite več...