Novice Društvo

Ideje za operativne skupine in druge inovativne projekte

  • 23 oktober 2020 |

EIP-AGRI podporna točka je zbrala predloge ekspertov na področjih varnosti hrane, konkurenčnosti, onesnaževanja, biodiverzitete…, ki bodo v pomoč in navdih organom upravljanja razvoja podeželja pri pripravi javnih pozivov. Zanimive so lahko tudi za svetovalce, kmete in gozdarje, raziskovalce ter druge, ki razmišljajo o inovativnih projektih.   

Brošuro si oglejte TUKAJ.

Preberite več...

EU konferenca o EAFRD finančnih inštrumentih za kmetijstvo in podeželje od leta 2014 – 2020, 16.11.2020

  • 23 oktober 2020 |

Letošnja konferenca se bo osredotočala na ugotovitve študije »fi-compass« o finančnih potrebah v kmetijstvu in kmetijsko-prehrambnem sektorju držav članic. 24 poročil in izsledkov iz držav članic bodo delili z fi-compass skupnostjo, nekatere pa bodo podrobno predstavili na konferenci, kar bo omogočilo razpravo, ki bo zajemala vključitev finančnih inštrumentov SKP strateških načrtov za programsko obdobje 2021 – 2027. Več informacij na voljo tukaj.

Preberite več...

Spletna konferenca »Potrebne politike za pametno tranzicijo podeželskih območij«, 10.11.2020

  • 23 oktober 2020 |

Pametne vasi (pametne digitalne transformacije vasi v alpskem svetu) so Interregov projekt alpskega območja, katerega cilj je videti kako lahko pristop pametnih vasi omogoči potencial lokalnih deležnikov na gorskih območjih. Partnerji na projektu bodo iz Berna preko spleta predstavili rezultate in priporočila, ki so jih zbrali od začetka projekta leta 2018. Program in več informacij je na voljo tukaj.

Preberite več...

LAS pripravili svoje predloge za izvajanje CLLD v naslednjem programskem obdobju

  • 23 oktober 2020 |

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je 20. oktobra izvedlo e-posvet na temo izboljšanja izvajanja programa CLLD v naslednjem programskem obdobju. Na podlagi zbranih informaciji smo pripravili usklajene predloge, ki bi po našem mnenju prispevali k boljšim rezultatom in olajšali delo vseh vpletenih akterjev. V pripravi predlogov je sodelovala večina LAS, 29 od 33 LAS, ki so člani DRSP. Z zbranimi predlogi bomo še v oktobru seznanili KO CLLD in odgovorne organe upravljanja.

Preberite več...

Člani DRSP lahko brezplačno uporabljate društveno e-konferenčno sobo

  • 23 oktober 2020 |

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je kupilo licenco za konferenčno platformo Zoom. Uporabljali jo bomo za seje in posvete, društvena e-konferenčna soba pa je brezplačno na voljo tudi vsem članom društva. Za rezervacijo termina prosim kontaktirajte sekretarko društva Vesno Erhart, koledar zasedenosti pa je dostopen na spletni strani društva.

Preberite več...

Najava javnega razpisa za ukrep 16.4

  • 19 oktober 2020 |

Objava javnega razpisa: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni je, glede na okvirni terminski načrt objave javnih razpisov MKGP, napovedana za oktobru 2020.

Preberite več...

Odprti razpisi za program evropski zeleni dogovor

  • 19 oktober 2020 |

Evropska komisija je objavila razpis, s katerim želi vložiti milijardo evrov v raziskovalne in inovacijske projekte na področju zmanjševanja podnebnih sprememb in pomagajo varovati edinstvene evropske ekosisteme in biotsko raznovrstnost. Projekti, financirani v okviru tega razpisa, naj bi prinesli rezultate na enem od desetih ključnih področij. Več informacij o tematskih področjih na voljo TUKAJ. Rok za oddajo prijav je 26. 1. 2021, izbrani projekti pa naj bi se začeli jeseni 2021.

Preberite več...