Novice Društvo

Posodobljen katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020

  • 02 april 2019 |

MKGP je izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju ukrepa M19 - LEADER/CLLD v Sloveniji, zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a). V posodobljenem katalogu so upoštevani popravki o statusu operacij, saj se jih je v vmesnem času že nekaj zaključilo. 

Preberite več...

Imenovani člani Komisije za CLLD za obdobje 2019 - 2021

  • 02 april 2019 |

Med ključnimi nalogami Komisije za CLLD pri DRSP sta usklajevanje in zastopanje interesov članov LAS pri izvajanju CLLD v Sloveniji in na EU ravni. Društvo povezuje 33 od 37 nacionalnih LAS in deluje kot nevladna Mreža LAS.

Na podlagi glasovanja, ki se je zaključilo v petek, 22. 3. 2019, bodo Komisijo za CLLD v prihodnjih dveh letih sestavljali (razporejeni po abecednem redu): Dragica Bratanič, Greta Černilogar, Helena Čuk, Jasmin Kukec, Jožica Povše, Primož Kroflič in Roman Medved.

Preberite več...

15. redni zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja in posvet LAS

  • 02 april 2019 |

Društvo za razvoj slovenskega podeželja vsako leto organizira redni zbor članov, letošnji že 15. po vrsti je potekal v Škofji Loki. Gostil ga je LAS loškega pogorja. 

Člani so na rednem zboru obravnavali poročilo in delo v letu 2018 ter prihajajoče aktivnosti v 2019, dotaknili pa so se tudi problematike črpanja sredstev za CLLD projekte. V nadaljevanju dneva je sledil posvet Lokalnih akcijskih skupin, kjer so najprej predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavili nekaj aktualnih novosti in dogodkov, ki se bodo izvedli v letošnjem letu ter problematiko označevanja projektov.

Dogodek se je zaključil z ogledom rokodelskih dobrih praks v Rokodelskem centru DUO in Kreativnem centru Kreativnice ter z lokalno kulinariko.

Gradivo z listo prisotnosti in fotografije so objavljeni TUKAJ.

 

Preberite več...

Strokovna ekskurzija v Francijo je ODPOVEDANA

  • 02 april 2019 |

Strokovna ekskurzija v Francijo, ki je bila predvidena za konec maja, je žal odpovedana. V čim krajšem času bomo poiskali novo destinacijo in pripravili program. Če bo le mogoče, bomo ekskurzijo izvedli še pred poletjem, drugače pa v jesenskem obdobju

Preberite več...

LAS Dolina Soče objavila 4. Javni poziv za izbor operacij (2019)

  • 01 april 2019 |

LAS Dolina Soče je objavila 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje SLR LAS Dolina Soče v letu 2019.  Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Več

Preberite več...

LAS Posavje pripravil poročilo vmesnega vrednotenja SLR LAS Posavje

  • 01 april 2019 |

Z vrednotenjem SLR je LAS Posavje preverjala, kako uspešni so bili pri uresničevanju ciljev SLR LAS Posavje do 31. 12. 2018. Vrednotenje SLR je potekalo v sodelovanju tehnične pisarne LAS Posavje z zunanjim strokovnjakom, na fokusni skupini pa so s podajo svojega mnenja k pripravi vrednotenja ključno pripomogli tudi nekateri prijavitelji/izvajalci operacij na skladih EKSRP, ESRR in ESPR, predstavniki upravnega odbora, nadzornega odbora in ocenjevalne komisije LAS Posavje. Prav tako ste svoj dragoceni prispevek k izvedbi vrednotenja dodali vsi člani LAS, ki ste izpolnili naše spletne vprašalnike. Končno poročilo o (vmesnem) vrednotenju SLR LAS Posavje se nahaja tukaj.

Preberite več...

Skupščina LAS Haloze potrdila 2 projekta

  • 01 april 2019 |

Člani LAS Haloze so potrdili 2 projekta (predstavitev projektov), ki bosta sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Zadnjo besedo pri potrditvi bo imela Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Na skupščini je tekla razprava o potrebnih spremembah Strategije lokalnega razvoja za LAS Haloze 2014-2020.

LAS Haloze je opravil tudi prvo evalvacija doseganja kazalnikov in porabe sredstev. Več

Preberite več...

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline uspešen s sedmimi od skupno devetih prijav operacij sodelovanja

  • 01 april 2019 |

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je v dosedanjem obdobju skupaj s partnerji LAS iz Slovenije in tujine na razpise MKGP za podukrep 19.3 prijavil devet projektov sodelovanja in bil sedemkrat uspešen s prijavo. Od ene uspešne prijave je kasneje odstopil. Tako na območju izvajajo šest projektov sodelovanja, eden je že zaključen. Za razvoj podeželja so tako pridobili 284.344,39 EUR dodatnih sredstev za sofinanciranje projektov iz EKSRP. Iz prvega razpisa MKGP za podukrep 19.3. skupaj s partnerji LAS izvajajo projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp in Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine. Iz drugega razpisa izvajajo projekta Festival domačih okusov in tradicije ter Novi izzivi slovenske drobnice. Iz tretjega razpisa pa projekt Interaktivni turizem za vse. Na četrti razpis MKGP je bil LAS ZSŠD skupaj z LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny uspešen s prijavo projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih.

Preberite več...