Evropsko sodišče opravilo revizijo izvajanja programa LEADER

  • 22 december 2022 |
  • velikost pisave

Evropsko računsko sodišče je opravilo revizijo izvajanja programa LEADER. V revizijo je bilo zajeto obdobje financiranja EU 2014–2020. Sodišče je preučilo, ali je pristop Leader prinesel koristi, ki so upravičile njegove dodatne stroške in tveganja, zlasti v primerjavi s tradicionalnimi programi porabe EU (s pristopom od zgoraj navzdol). Da bi sodišče to ocenilo, je preučilo, ali se je s tem pristopom spodbujala angažiranost na lokalni ravni in ali so imeli njegovi projekti dokazljive koristi v smislu lokalnega upravljanja, izboljšanega socialnega kapitala in boljših rezultatov. Preverilo je tudi, ali je uvedba novega pristopa financiranja iz več skladov prispevala k boljšemu usklajevanju podpore lokalnemu razvoju.

V prilogah najdete celotno besedilo poročila in odgovor Evropske komisije na podano poročil.

Priloge:

nazaj na vrh