Predstavitev Uredbe CLLD

  • 25 januar 2024 |
  • velikost pisave

Posnetek predstavitve Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 (pristop LEADER/CLLD), ki jo je vlada izdala konec leta 2023. Posnetek je nastal januarja 2024 v strokovnem delu srečanja predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin in je dostopen na YouTube kanalu DRSP, PPT predstavitev pa na društveni spletni strani.

 

nazaj na vrh