Analiza vključevanja NVO v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

  • 21 Avgust 2017 |
  • velikost pisave

V analizi so predstavljeni pogledi in izkušnje nevladnih organizacij z izvajanjem lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Raziskava se izvaja v več fazah in vključuje stališča NVO o učinkovitosti različnih vidikov izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: od začetnih procesov sestavljanja lokalnih partnerstev, organizacije LAS in procesov sprejemanja Strategij lokalnega razvoja, do izvajanja
javnih razpisov LAS za sofinanciranje projektov oziroma operacij.

Dosedanji rezultati kažejo, da so izkušnje NVO zelo različne, v povprečju pa je mogoče reči, da nekatere vidike izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, pretežno vrednotijo kot uspešne oziroma ustrezne (npr. organizacijo LAS, delo vodilnega partnerja, primernost njihove vloge v projektih), medtem ko se drugi vidiki kažejo za bolj problematične (npr. razpisne zahteve, kompleksnost postopkov, (ne)možnost vplivanja na odločitve v LAS ipd.). Spet tretji vidiki, kot so zastopanost interesov NVO v LAS inustreznost obveščanja ter promocije različnih aktivnosti LAS, se kažejo kot delno ustrezni. V analizo, ki temelji na intervjujih v vključevanju NVO v LAS ter spletni anketi o izvajanju javnih pozivih LAS, je bilo vključenih več kot 250 različnih nevladnih organizacij z območja 34 slovenskih LAS. Pri pripravi evalvacije je sodeloval tudi DRSP.

nazaj na vrh