O društvu

  • povezuje posameznike in inštitucije, ki pišejo prihodnost našega podeželja
  • je društvo, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva
  • zastopa interese svojih članov v ključnih nacionalnih in evropskih institucijah
  • z e-časopisom informira, usposablja in povezuje preko 2.100 naročnikov