Članstvo društva

Društvo sestavlja 52 članov (podatek januar 2022) in ga sestavljajo lokalne akcijske skupine, organizacije in fizične osebe. Za prvi dve skupini objavljamo kontaktne podatke, zaradi varovanja osebnih podatkov pa informacije o fizičnih osebah niso dostopne.