Članstvo DRSP v institucijah

Društvo zastopa interese svojih članov v nacionalnih in mednarodnih inštitucijah.

Predstavniki društva so člani naslednjih nacionalnih organov:

  • Usmerjevalni odbor Mreže za podeželje, MKGP,
  • Nadzorni odbor Programa za razvoj podeželja 2014-2020, MKGP,
  • Nadzorni odbor Programa za razvoj podeželja 2007-2013, MKGP.

Predstavniki društva so člani mednarodnih organizacij in združenj: