Center za zdravje in razvoj Murska Sobota

sedež Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota
telefon: +386 (0)41 380 517
e-naslov:

czr@czr.si

spletna stran: www.czr.si