Lokalne akcijske skupine

LAS Istre (LAS za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran)

sedež LAS: Ulica 15. Maja 19, 6000 Koper
upravljavec LAS: Regionalni razvojni center Koper
telefon: +386 (0)5 66 37 580 
e-naslov:

info@rrc-kp.si; heidi.olenik@rrc-kp.si

spletna stran: www.las-istre.si
občine: Koper, Izola, Piran, Ankaran