Lokalne akcijske skupine

LAS Pri dobrih ljudeh

sedež LAS:

Renkovci 8, 9224 Turnišče

upravljavec LAS:

Društvo za trajnost virov "SI.ENERGIJA"

telefon:

+386 (0)2 538 16 63

+386 (0)40 252 762

e-naslov:

info@las-pdl.si

spletna stran:

www.las-pdl.si

občine:

Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana