Lokalne akcijske skupine

LAS Spodnje Savinjske doline

sedež LAS: Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec
upravljavec LAS: Razvojna agencija Savinja, GIZ
telefon: +386 (0)3 713 68 66 /61
e-naslov: las.ssd@ra-savinja.si
spletna stran: www.las-sdd.si
občine: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec