Lokalne akcijske skupine

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije

LAS Srce Slovenije 600px
sedež LAS: Kidričeva 1, 1270 Litija
upravljavec LAS: Razvojni center Srca Slovenije
telefon:

+386 (0)1 89 62 713

+386 (0)51 312 738

e-naslov:

las@razvoj.si

spletna stran: www.las-srceslovenije.si
občine: Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji