Lokalne akcijske skupine

Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK)

Las Stik Trebnje 585x
sedež LAS:

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

upravljavec LAS:

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje)

telefon:

+386 (0)7 34 82 103

+386 (0)31 647 072

+386 (0)31 672 737

e-naslov:

las-stik@ciktrebnje.si

spletna stran:

www.las-stik.si

občine:

Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk