Lokalne akcijske skupine

LAS UE Ormož

sedež LAS: Vrazova ulica 9, 2270 Ormož
upravljavec LAS: Razvojno raziskovalni center RRC Ormož
telefon: +386 (02) 741 53 52, +386 (02) 741 53 54
e-naslov:

info@las-ue-ormoz.si

spletna stran: www.las-ue-ormoz.si
občine: Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž