Lokalne akcijske skupine

LAS Zasavje

sedež LAS: Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik
upravljavec LAS: Območno Obrtna-Podjetniška Zbornica Hrastnik
telefon: +386 (0)3 563 29 60
e-naslov:

partnerstvo@las-zasavje.eu

spletna stran: www.las-zasavje.eu
občine: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi