Lokalne akcijske skupine

Partnerstvo Lokalne akcijske skupine Zasavje

LAS Zasavje
sedež LAS: Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik
upravljavec LAS: Območno Obrtna-Podjetniška Zbornica Hrastnik
telefon:

+386 (0)3 563 29 60

+386 (0)70 507 578

e-naslov:

partnerstvo@las-zasavje.eu

spletna stran: www.las-zasavje.eu
občine: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi