Lokalne akcijske skupine

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

LAS Zgornje Savinjske

sedež LAS:

Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji

upravljavec LAS:

Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma

telefon:

+386 (0)3 838 10 78
e-naslov:

info@zavod-savinja.si 

spletna stran:

www.savinja.si

družbena omrežja:

f logo RGB Blue 58 LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

občine:

Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Mestna občina Velenje