Postanite naš član

Redni član društva je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ga zanima problematika podeželja in je vključen v razvoj podeželja ali podobne aktivnosti na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. Redni član društva je lahko tudi pravna oseba. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.

Kdor želi postati član, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo plačeval članarino in deloval v skladu s statutom društva in drugimi predpisi, ki urejajo to področje. Izpolnjeno pristopno izjavo posredujte na sedež društva.

Skladno s sklepom, ki ga je sprejel zbor članov DRSP na 3. izrednem zboru, 13. 12. 2018 v Ljubnem ob Savinji, znaša članarina (do spremembe) 560 € za lokalne akcijske skupine, 50 € za pravne osebe in 20 € za fizične osebe. Višina članarine velja do spremembe.

Pristopne izjave (obrazci):

Lokalna akcijska skupina

Druga organizacija

Fizična oseba