Seje upravnega odbora

Mandatno obdobje: 2012 - 2014

1. seja: 29. 08. 2012, Gornja Radgona
Konstituiranje organov Društva, priprave na 2. podeželski parlament.

 

Mandatno obdobje: 2010 - 2012

1. seja: 06. 07. 2010, Padna
Konstituiranje organov Društva, problematika izvajanja programa LEADER, poročilo o tekočih aktivnostih (PREPARE, ELARD).

2. seja: 18. 10. 2010. KIS, Ljubljana
Poročilo o PREPARE Gatheringu 2010, poročilo o bilateralnem sodelovanju DRSP - ALKA, Projekt Grundtvig Vseživljenjsko učenje, aktivnosti mreže PREPARE (seminar o podeželskih parlamentih v Bratislavi in priprava na organizacijo Slovenskega podeželskega parlamenta).

3. seja: 21. 12. 2010. RA Kozjansko, Šentjur
Projekt Grundtvig Vseživljenjsko učenje, aktivnosti mreže PREPARE, strokovna ekskurzija v Grčijo.

4. seja: 9. 2. 2011. KIS, Ljubljana
Iniciativa za prvi podeželski parlament, informiranje članov mreže za razvoj podeželja.

5. seja: 31. 8. 2011, Ljubljana
Iniciativa za prvi podeželski parlament, informiranje članov mreže za razvoj podeželja, izvajanje projekta Grundtvig 50+.

6. seja: 5. 4. 2012, Ljubljana
Priprave na skupščino, drugi podeželski parlament, priprave na organizacijo seminarja Grundtvig 50+.

7. seja: 25. 5. 2012, Krško

 

Mandatno obdobje: 2008 - 2010

1. seja: 16. 04. 2008, KIS, Ljubljana
Konstituiranje UO, program dela, organizacija delovanja.

2. seja: 05. 06. 2008. KIS, Ljubljana
Priprave na zaključno konferenco TEPA, pregled tekočih aktivnosti (MKGP, PREPARE, Era, Gruntvig, LEADER).

3. seja: 14. 10. 2008. KIS, Ljubljana
Zaključek projekta TEPA, LEADER - nadgradnja povezav LAS v DRSP, predstavitev DRSP na MKGP.

4. seja: 09. 12. 2008. TK Urška, Križevec
Organizacija delavnice DRSP v Lukovici, usklajevanje programa za Prepare Gathering 2009.

5. seja: 14. 05. 2009. KIS, Ljubljana
Nadaljevanje aktivnosti pri programu Prepare Gathering 2009, organizacija skupščine.

6. seja: 18. 06. 2009. Lukovica
Priprava na skupščino, pregled pristopnih izjav novih članov DRSP.

7. seja: 21. 12. 2009. KIS, Ljubljana
Poročilo o izvedbi PREPARE GATHERINGA 2009, poročilo o izvedbi strokovne ekskurzije LAS-ov iz Češke, prijava na razpis IPA, prevzem koordinatorstva PREPARE.

8. seja: 24. 03. 2010. KIS, Ljubljana
Priprava na volilno programsko skupščino, problematika izvajanja programa LEADER, prijava na razpise.