Poslanstvo in cilji

Poslanstvo Društva za razvoj slovenskega podeželja je združiti vse posameznike in organizacije, ki so na različnih ravneh vključene v razvoj slovenskega podeželja v Nevladno mrežo za razvoj podeželja. Glavna skrb je informiranje in usposabljanje članov in zainteresirane javnosti, s čimer zasledujemo izboljšanje življenja prebivalcev slovenskega podeželja. Mreža deluje kot povezovalna točka za koordiniranje in podporo celostnemu in trajnostnemu razvoju podeželja. 

Cilj mreže je učinkovito sodelovanje in vzajemna pomoč med posamezniki in organizacijami na podeželju in s tem učinkovito zastopanje interesov podeželja ter pretok informacij med vladnimi službami in nevladnimi organizacijami, kakor tudi od lokalnih in regionalnih, do državnih in mednarodnih organov.