Povezave:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja: http://www.arsktrp.gov.si/

CNVOS: http://www.cnvos.si/

Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Evropska mreža za razvoj podeželja: https://enrd.ec.europa.eu/

Evropska mreža za vrednotenje v razvoju podeželja: http://www.ruralevaluation.eu/

Evropski strukturni in investicijski skladi: http://www.eu-skladi.si/

Kmetijska in podeželska konvencija ARC 2020 (Agricultural and Rural Convention): http://www.arc2020.eu/

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: http://www.kgzs.si/

Kmetijski inštitut Slovenije: www.kis.si

Zavod za gozdove Slovenije: http://www.zgs.gov.si/

OECD – razvoj podeželja: http://www.oecd.org/governance/regional-policy/oecdworkonruraldevelopment.htm

Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si/sl/