Iskanje po E-knjižnici

Iskalni niz

Naslov A-Z

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kategorija

Datum nastanka

-

Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Priročniki in dobre prakse

Monografija: Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji

Izšla je monografija »Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji«, kjer so predstavljene ugotovitve o izvajanju programa LEADER/CLLD v Sloveniji. Avtorji monografije so raziskovalci in člani društva Irma Potočnik Slavič, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije; Eva Šabec Korbar, Društvo za razvoj slovenskega podeželja; Matej Bedrač, Kmetijski inštitut Slovenije in Goran Šoster, Prleška razvojna agencija. Monografijo, ki postaja vodnik za prihodnje programsko obdobje je izšla v zbirki GeograFF Filozofske fakultete (povezava), dostopna pa je tudi na »Portalu znanja«, ki ga ureja Mreža za podeželje pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Preberite več...

Poročilo »Spodbujanje angažiranosti in zaposlovanja mladih v kmetijskih in živilskih sistemih«

V poročilu so predstavljeni trendi, omejitve in obeti vključevanja in zaposlovanja mladih v kmetijstvu in trajnostnih prehranskih sistemih. Pripravljeno je bilo pripravljeno na zahtevo Komisije za svetovno varnost hrane (Committee on World Food Security)  pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Poročilo je na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Knjiga Nevidno življenje odpadkov

Knjiga povzema vsebino projekta katerega glavni cilj je razvoj inovativne tehnološke rešitve, ki bo spremljala in prikazovala, kje in kako nastajajo odpadki v gospodinjstvih, in spodbujala zmanjševanje njihove količine. Več o projektu si lahko preberete TUKAJ, knjigo pa si lahko ogledate TUKAJ

Preberite več...

Knjiga: neMOČ PODEŽELJA

Njen namen je razširiti dojemanje duševnega zdravja ter opolnomočenje različnih deležnikov za prepoznavanje različnih duševnih stisk in načinov spopadanja z njimi. Avtorji želijo omiliti družbeno stigmo o duševnem zdravju in oblikovati smernice za dolgoročno delovanje sistema na področju duševnega zdravja za kmete v Sloveniji. Projekt vodi Zveza slovenske podeželske mladine v sodelovanju z Znanstveno raziskovalnim centrom SAZU, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in MOVIT. Ugotovitve so objavili v knjigi, podrobneje pa si lahko pogledate tudi pogovore na osmih delavnicah po Sloveniji.

Preberite več...

Razvoj podeželja v Jugovzhodni regiji

Med ključnimi projekti v Jugovzhodni Sloveniji na področju razvoja podeželja so Belokranjska govedina – vzpostavitev in razvoj kratkih 01 dobavnih verig in lokalnih trgov, Dežela gozdov in medveda – predlog projekta, Lokalna akcijska skupina (LAS) Dolenjska in Bela 03 krajina: Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije, Projekt programa razvoja podeželja (PRP): DI-Gozd 04 oziroma Digitalna inventarizacija gozda, Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (Janez Colnar – NDD), Ekološka kmetija Kastelic (projekt PRP) in Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (DANA, d.o.o.). Več v publikaciji od str. 40 dalje.

Preberite več...

GREEN&SAFE - priročnik Odgovorni potovalni standardi slovenskega turizma

Slovenija je zelena in varna država v osrčju Evrope. Slovenske destinacije smo skupaj povzdignili med najbolj trajnostne in zaupanja vredne na svetu. Zaradi globalne epidemije, ki je najbolj pretresla prav turizem, moramo bolj kot kdaj koli verjeti, da smo zaradi naše zaveze k trajnosti, zaradi naravnega in kulturnega prostora, kjer ni velikih množic, kjer je narava čista in ohranjena in kjer nam je mar, kako se počutijo lokalni prebivalci in gostje, vredni zaupanja.

Priročnik vsebuje higienske standarde NIJZ za turistično panogo ter predstavlja zelene priložnosti in komunikacijska orodja. Več na spletni strani Slovenske turistične organizacije TUKAJ.

Preberite več...

Podjetniški priročnik z delovnim zvezkom za socialne podjetnike. Od ideje do socialnega podjetja z družbenim učinkom.

Cilj tega priročnika je, da o svoji socialnopodjetniški ideji začnete razmišljati drugače, bolj poglobljeno. V priročniku je opisan koncept vitkega podjetništva, ki vas vodi do tega, da najprej oblikujete vitki okvir, izdelate in testirate prototip ter pripravite trženjski načrt in vsem nadaljnjim korakom za poslovanje. Priročnik je dostopen TUKAJ.

Preberite več...

Odločitev za ekološko kmetijstvo. Pomen prave izbire!

Da bi olajšali odločitev za preusmeritev v ekološko kmetovanje, smo pripravili brošuro z osnovnimi podatki, zahtevami ekološkega kmetijstva in shemo postopka prijave v sistem kontrole oziroma nadzora. V pomoč vam bodo razpredelnice s potrebnimi koraki in priporočili, ki jih lahko sproti označujete. Brošura vsebuje tudi odgovore na pogosta vprašanja, kontaktne naslove svetovalcev, kontrolnih organizacij in združenj ekoloških kmetov. Priročnik je dostopen TUKAJ.

Preberite več...