Iskanje po E-knjižnici

Iskalni niz

Naslov A-Z

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kategorija

Datum nastanka

-

Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Priročniki in dobre prakse

Zmanjševanje odpadne hrane

Do leta 2030 smo se na globalni ravni zavezali prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca. To lahko dosežemo le s skupnimi prizadevanji, ki se začnejo pri vsakem posamezniku. Na spletni strani »Naša super hrana« lahko najdete številne dobre prakse in predloge, da spremenite svoje navade, reševanje te problematike na nacionalni ravni pa je zapisan v Strategiji za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano.

Preberite več...

Zbornik: Naša naravna dediščina

Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) je izdal zbornik Naša naravna dediščina. V njem so prispevki o zanimivih, izstopajočih, skritih, ogroženih delih narave na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Predstavlja izbor prispevkov sodelavcev ZRSVN iz istoimenske rubrike regionalnega časopisa Dolenjski list. Dostopen je na TUKAJ.

Preberite več...

Smernice: Struktura elevacijskih načrtov

Podporna pisarna za evalvacije je izdala smernice v katerih sta opredeljeni obvezna in priporočena vsebina elevacijskih načrtov, ki se lahko dodatno prilagodijo potrebam posamezne države članice. Dopolnjujejo jih različna orodja vključno z opisom predlaganih delovnih korakov za posamezen sklop elevacijskega načrta. Smernice so na voljo  TUKAJ.

Preberite več...

Projekt MOVING - raziskuje priložnosti in omejitve zaščitenih naravnih območij v evropskih gorskih regijah

Cilj projekta MOVING je promocija trajnostnega razvoja v evropskih gorskih območjih ter proučevanje vpliva (priložnosti in ovire) zaščitenih naravnih območij na regije v katerih se nahajajo. V študiji so vključeni deležnike različnih sektorjev iz 23 gorskih območij v 16 državah. Proučujejo zelo raznolika gorska območja v Evropi in sosednjih državah s čimer prikažejo njihove raznolike posebnosti.

Na e-delavnici, 5. 10. 2023 bodo predstavili izvajanje verig vrednosti v zavarovanih gorskih območjih skladno s EU strategijo o Biodiverziteti in ohranjanju narave. Več TUKAJ.

Preberite več...

Bolj uravnoteženo financiranje urbanih in podeželskih območij: strošek »ne podeželja«

Evropski odbor regij v študiji ugotavlja, da odseljevanje s podeželja ne vpliva le na podeželje, ampak tudi na urbana območja. Podeželska območja predstavljajo 80 % ozemlja EU in imajo ključno vlogo v različnih sektorjih, vključno z obnovljivo energijo, turizmom in proizvodnjo hrane. Dajanje prednosti razvoju podeželja je zato bistveno za doseganje ciljev EU, kot sta digitalni in ekološki prehod. Študija ponuja pregled glavnih trendov, dejavnikov propadanja podeželja in političnih posledic za spodbujanje boljšega ravnovesja med mestnimi in podeželskimi območji. Študija je na voljo TUKAJ.

Preberite več...

LEADER: program v službi podeželja

LEADER Francija je izdal novo poročilo z naslovom »LEADER: evropski program v službi podeželja«, v katerem izpostavljajo pomen te podpore za razvoj podeželja v Franciji. V njem predstavijo 40 sofinanciranih izjemnih projektov v Franciji in širom Evrope. Poročilo je na voljo TUKAJ, vendar le v francoščini.

Preberite več...

Socialna podjetja bodo morala poročati o družbenih učinkih svojega dela

Socialna podjetja bodo predvidoma v letu 2024 morala začeti z obveznim poročanjem o družbenih učinkih svojega delovanja. Da bi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo spodbudilo javno razpravo o predlogu modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij tega predstavlja javnosti in vabi socialna podjetja k sodelovanju. Tudi na podlagi rezultatov in poročil socialnih podjetij bo namreč oblikovana uredba o družbenih učinkih, ki jo predvideva Zakon o socialnem podjetništvu, na podlagi uredbe pa bodo podjetja potem dejansko morala poročati o učinkih. Oblikovan je testni predlog modela za obvezno ali razširjeno poročanje, ki socialno podjetje usmerja in vodi skozi proces merjenja družbenih učinkov. Več informacij na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Sto odgovorov na vprašanja o Naturi 2000

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor lahko najdete več kot 100 odgovorov na vprašanja o območjih, ki so jih zbrali v dobrih dveh letih. Največ (27 %) vprašanj je s področja gradnje, sledijo vprašanja s področja ohranjanja narave (19 %), kmetijstva (9 %), prijave kršitev (8 %) in gozdarstva (7 %). Odgovori so na voljo TUKAJ. Svoje vprašanje pa lahko zastavite tudi sami.

Preberite več...

Zbornik 5. mednarodnega kongresa podeželskega turizma v Cavtatu

V Cavtatu pri Dubrovniku je, od 27. do 30. 4. 2022, potekal 5. Mednarodni kongres o podeželskem turizmu v organizaciji “Kluba članovi Selo” katerega osrednja tema je bila "Konkurenčnost in pozicioniranje podeželskega turizma po krizi turističnega sektorja, ki jo je povzročila pandemija Covid-19". V branje vam ponujamo zbornik kongresa (TUKAJ) v katerem je objavljenih več prispevkov naših članov:

Preberite več...