O projektih in posvetih

Društvo soustvarja razvoj podeželja in sooblikuje politike preko vključevanja v projekte na nacionalni ravni in v mednarodnem prostoru. Od leta 2010 izdaja e-časopis, ki daje celovit pregled informacij in je pripomoček za delo akterjev na različnih ravneh odločanja. Med pomembnejšimi strokovno-promocijskimi dogodki, ki jih društvo organizira v sodelovanju s partnerji, so Posveti LAS, Festival slovenskih LAS, Slovenski podeželski parlament, strokovne ekskurzije, tematska usposabljanja, predstavitve članov na večjih prireditvah v Sloveniji in tujini, … Podrobneje so projekti predstavljeni v nadaljevanju.