Alples – tudi prah iz ventilacijskega sistema predelajo v plošče

Količina lesnih ostankov iz ventilacijskih cevi v podjetju Alples je odvisna od obsega proizvodnje, a na dan znese približno 7 do 8 m³. Le tega, v okviru projekta Start Circles, Alples predela v nove pohištvene elemente, kot so iverna in lesno-polimerna kompozitna plošča. Ne le, da zmanjšujejo porabo naravnih virov, temveč tudi podaljšujejo življenjsko dobo materialov ter ustvarjajo izdelke brez odpadkov.

Podjetje Alples že desetletja stoji za kakovostnimi pohištvenimi rešitvami, a v zadnjih letih se je njihova zavezanost trajnosti in inovaciji izkazala v posebej pionirskem projektu – Start Circles. Gre za ambiciozen korak v smeri krožnega gospodarstva, ki odraža Alplesovo predanost trajnostnemu poslovanju in odgovornosti do okolja. Z inovativnimi pristopi k recikliranju in ponovni uporabi materialov postavlja Alples standarde trajnostnega poslovanja v pohištveni industriji in se utrjuje kot vodilno podjetje v trajnosti in inovaciji.

Preberite več...

Krepitev krožnega biogospodarstva na podeželju – Podaljšanje življenja lesu in lesnim izdelkom

Nosilna tema četrte delavnice je bila ponovna uporaba in podaljšanje življenja lesu. Na njej so predstavili različne načine uporabe tako imenovanega odsluženega lesa (angleško recovered wood oz. recycled waste wood), ko so izdelava novih izdelkov (npr. novo pohištvo z elementi starega pohištva), recikliranje v lesni industriji, bio-rafinerije in šele kot zadnja možnost sežiganje za pridobivanje energije. Strokovnjaki predvidevajo veliko povečanje rabe lesa in posledično primanjkovanje te surovine na Evropskem trgu. Slednje se kaže tudi v tem, da je večina politik EU je že priznala, da je les po koncu življenjske dobe pomembna surovina. Vsebine so predstavili strokovnjaki Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva – Pametne stavbe in dom z lesno verigo, pred tem pa je dr. Luka Juvančič, BF UL predstavil izhodišča biogospodarstva in krožnega gospodarstva; priložnosti za samoizobraževanje in povezovanje deležnikov, ki jih nudi »Orodjarna Bio Rural« pa je prisotnim prikazal Matej Futur. Dogodek je gostil LAS Mežiške doline, potekal pa je v ravnokar odprtem plezalnem centru v Prevaljah.

Preberite več...

Krepitev krožnega biogospodarstva na podeželju – Predstavitev prototipov bio-osnovanih izdelkov – predlog konzorcija BIOECO-UP

Sredi maja je potekala tretja delavnica s katero želimo približati principe krožnega gospodarstva širši strokovni javnosti. Dr. Luka Juvančič, BF UL je uvodoma predstavil izhodišča biogospodarstva in krožnega gospodarstva ter njune sinergije. Izpostavil je stanje v Sloveniji in priložnosti. Miha Škrokov, Anteja ECG je predstavil delovanje stičišča za krožno gospodarstvo, ki si prizadeva Slovenijo postaviti na zemljevid krožnega gospodarstva. V nadaljevanju so udeleženci spoznali za nekatere prototipe bio-osnovanih izdelkov, kot so lesna biomasa, konzerviranje hrane, gojenje gob …, ki so podrobneje predstavljeni na spletni strani društva. BioRural spletno orodjarno je predstavil Matej Futur, BF UL. Sestavljena je iz treh sklopov – znanje, poslovni modeli in mreženje  ter so namenjeni samoizobraževanju in povezovanju.

Preberite več...

Panorganix – napredne metode vertikalnega kmetovanja

Panorganix je pionir urbanega kmetijstva v Sloveniji, saj predstavlja svetel primer uspeha v slovenskem biogospodarstvu, ki temelji na principih trajnosti, inovativnosti in krožnega gospodarstva. Ustanovljen je z vizijo revitalizacije urbanih prostorov. Skozi zeleno prakso je Panorganix razvil napredne metode vertikalnega kmetovanja, ki omogočajo celoletno pridelavo sveže zelenjave v kontroliranih notranjih pogojih. Uporabljajo hidroponske sisteme, ki zemljo nadomeščajo z mineralno bogatimi vodnimi raztopinami, kar omogoča rastlinam, da absorbirajo hranila neposredno iz vode, s tem pa se znatno zmanjša potreba po naravnih surovinah in vodi. Ta tehnika ne samo da poveča učinkovitost pridelave, ampak tudi zagotavlja, da so pridelki izjemno sveži in bogati z okusom.

Preberite več...

Delavnica krožnega biogospodarstva v Tolminu

V začetku aprila je v Tolminu potekal drugi od štirih dogodkov na temo krožnega biogospodarstva s katerim želimo širši javnosti približati njegove principe delovanja in promovirati domače in tuje dobre prakse. Tokrat smo se osredotočili na gojenje gob in njihove zdravilne učinke.

Zbrane sta pozdravili Vesna Erhart, sekretarka DRSP, nato pa je Greta Lizabeta Črnilogar, vodja projektov v Posoškem razvojnem centru, predstavila projekt »Vzpostavitev pogojev za EKO regijo Biosfernega območja Julijske Alpe«. V osrednjem delu sta prof. dr. Luka Juvančič in mag. Matej Fatur, UL, Biotehniška fakulteta predstavila osnovne principe krožnega biogospodarstva na podeželju. V nadaljevanju je dr. Andrej Gregorij, MycoMedica d.o.o. kratko povzel ugotovitve številnih raziskav o zdravilnih učinkovinah gob in gliv. Predstavil je tudi različne priložnosti, ki jih ponujajo; Od visokotehnološkega gojenja medicinskih gliv in gob za proizvodnjo prehranskih dopolnil pa do gojenja ostrigarjev in širtak (Shiitake) za trg ali domačo uporabo. Delavnico je zaključil s prikazom inokulacije debel s pomočjo micelija na žitnem zrnju in micelijem na lesenih cepkih. Organizator dogodka je Društvo za razvoj slovenskega podeželja, izvedba pa poteka v okviru projekta BioRural (Obzorje Evropa) in BIOECO-UP (Interreg-CE). Dogodek je gostil LAS Dolina Soče.

Preberite več...

Krepitev krožnega biogospodarstva na podeželju – še 3 delavnice v maju

Serija dogodkov in delavnic je namenjena izboljšanju znanja o biogospodarstvu in prepoznavanja priložnosti za proizvodnjo lastnih bio-osnovanih izdelkov. V maju bodo potekali še trije:

Predstavitev 16 prototipov bio-osnovanih izdelkov – predlog konzorcija BIOECO-UP, dr. Luka Juvančič, UL, Biotehniška fakulteta, spletni dogodek, 16. 5. 2024. (potrebna registracija TUKAJ)

Presežki pridelkov in neprodana hrana kot krma za živali, dr. Luka Juvančič, dr. Alenka Levart in dr. Luka Irenej Pečan, UL, Biotehniška fakulteta , 23. 5. 2024, Haloze, Stoperce 13d, Dom krajanov Stoperce. Gosti: KGZS Zavod Ptuj. (prijave preko spletne povezave TUKAJ).

Podaljšanje življenja lesu in lesnim izdelkom, Ignacij Kregar in Simon Drnovšek, Prevalje, 29. 5. 2024. Gosti: LAS Mežiške doline (prijave na info@drustvo-podezelje.si).

Preberite več...

Biotehnološki center Ljubljana vodilni na področju boitehnologije in trajnostnega kmetovanja

Biotehnološki center (BIC) Ljubljana je vodilno raziskovalno in razvojno središče na področju biotehnologije in trajnostnega kmetovanja v Sloveniji. Njihovo delo je osredotočeno na raziskave in razvoj inovativnih rešitev ter tehnologij, ki prispevajo k trajnostni rabi naravnih virov, izboljšanju produktivnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov, ter zmanjševanju negativnih vplivov kmetijskih dejavnosti na okolje.

BIC Ljubljana se ukvarja z različnimi področji biotehnologije, vključno z uporabo mikroorganizmov za biološko gnojenje in zaščito rastlin, razvojem bioloških pesticidov, izboljšanjem pridelave hrane s pomočjo genskega inženiringa ter biotehnološkimi metodami, ter razvojem biogoriv in biomaterialov. Njihove raziskave in inovacije prispevajo k večji odpornosti in trajnosti kmetijskih sistemov, zmanjšanju uporabe kemičnih pesticidov in umetnih gnojil, ter k bolj učinkoviti rabi vode in energije v kmetijski pridelavi.

Preberite več...

Vloga LAS pri krepitvi krožnega biogospodarstva na podeželju

Prvi v seriji brezplačnih dogodkov in delavnic za izboljšanje znanja o biogospodarstvu in prepoznavanja priložnosti za proizvodnjo lastnih bio-osnovanih izdelkov je potekal 22. 3. 2024 v Kopru in ga je gostil LAS Zelene Istre.

Dr. Luka Juvančič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta je predstavil definicije in temeljna načela krožnega biogospodarstva ter jih podkrepil s primeri iz Slovenije in tujine. Poudaril je, da je potencial biomase v Sloveniji znaten vendar slabo izkoriščen, verige so prekinjene, ali pa sploh niso vzpostavljene. Med potencialnimi snovnimi tokovi je izpostavil štiri (1) ostanke v kmetijski proizvodnji in upravljanju krajine, (2)ostanke v proizvodnji in potrošnji hrane, (3) ostanki sečnje, spravila in primarne predelave lesa ter (4) ostanke v industrijski predelavi lesa. Prosojnice predavanja so dostopne TUKAJ.

Preberite več...

Pripravki iz gob za zmanjševanje stranskih učinkov kemoterapij, pri multipli sklerozi …

MycoMedica je visokotehnološko podjetje, ki se osredotoča na gojenje medicinskih gliv in gob ter proizvodnjo prehranskih dopolnil iz njih. Znanje in tehnologije za pridelavo visokokakovostnih prehranskih dopolnil so razvijali zadnjih 15 let, medtem ko so mnoge tehnike izpopolnili z različnimi znanstvenimi študijami in raziskovalnimi projekti tako doma kot v tujini. »Gobe že več kot tisoč let slovijo kot zdravilno sredstvo in lahko pomagajo pri marsikateri bolezni; pri zmanjševanju stranskih učinkov kemoterapij, pri multipli sklerozi, krepitvi imunskega sistema ali pa, da se laže znebimo kilogramov,« pojasni lastnik podjetja dr. Andrej Gregori.

Preberite več...
Naroči se na ta RSS