Upravni odbor

Aleš Zidar

ALES200

 

Funkcija v DRSP predsednik društva, član upravnega odbora
Poklicna izobrazba strojni tehnik
Trenutna zaposlitev strokovni vodja LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Reference strokovnjak za vodenje in upravljanje z LAS, izkušnje s projektnim vodenjem in sodelovanjem v EU projektih, moderator delavnic, prireditev in usposabljanja, usposobljen za delo na področju odnosov s strankami in prodaje, na področju direktnega marketinga, športnega marketinga in upravljanja z športnimi organizacijami, organizator različnih športnih, kulturnih in strokovnih dogodkov
 Kontakt  ales.zidar@drustvo-podezelje.siinfo@drustvo-podezelje.si

Goran Šoster

Goran Šoster

 

Funkcija v DRSP podpredsednik društva za področje mednarodnega sodelovanja, član upravnega odbora
Poklicna izobrazba univ. dipl. oec
Trenutna zaposlitev direktor Prleške razvojne agencije, koordinator mednarodne mreže za razvoj podeželja PREPARE
Reference strokovnjak na področju razvoja podeželja, regionalnega razvoja, ekološkega kmetijstva, ekoturizma, podjetniški svetovalec, vodja številnih mednarodnih projektov (Phare, Interreg, IPA)
 Kontakt goran@prlekija.siinfo@drustvo-podezelje.si

Doc. dr. Luka Juvančič

luka200

 

Funkcija v DRSP podpredsednik društva za področje izobraževanja, član upravnega odbora, predsednik Komisije za prenos znanja
Poklicna izobrazba doktor biotehniških znanosti
Trenutna zaposlitev Visokošolski učitelj (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
Reference krepitev in posredovanje ekonomskih in upravljavskih znanj in veščin v kmetijstvu in razvoju podeželja. Spremljanje in vrednotenje intervencij v kmetijstvu in razvoju podeželja, svetovanje vladnim in nevladnim organizacijam
 Kontakt luka.juvancic@bf.uni-lj.si

Tatjana Bogataj

tatjana bogataj200

 

Funkcija v DRSP članica upravnega odbora
Poklicna izobrazba univ. dipl. ing. agr.
Trenutna zaposlitev RA Sora, svetovalka za razvoj podeželja
Reference strokovna delavka na področju razvoja podeželja, administrativni in finančni vodja LAS loškega pogorja
 Kontakt lnfo@las-pogorje.si

mag. Mojca Metličar

Mojca Metlicar200

 

Funkcija v DRSP članica upravnega odbora
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev KGZS Zavod Ptuj
Reference strokovna sodelavka LAS, vodja LAS projektov, avtorica knjige Bogastvo okusov podeželja
 Kontakt

mojca.metlicar@kgz-ptuj.si; GSM: 051 300 419;

Greta Černilogar

Greta Černilogar

 

Funkcija v DRSP članica upravnega odbora, članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba specialistka managementa
Trenutna zaposlitev vodja sektorja v organizacijski enoti za okolje, prostor in podeželje na Posoškem razvojnem centru
Reference vodenje in koordiniranje lokalne akcijske skupine, izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, izvrševanje nadzorov na projektih, koordiniranje in vodenje projektov itd.
 Kontakt greta.cernilogar@prc.si