Zgodbe DRSP

Krajevna skupnost Mala Nedelja - energija za razvoj se pretaka po vseh žilah skupnosti

  • 01 junij 2024 |

Predstavljamo še zadnje od petih območij, ki so se prijavile na natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2023 (več TUKAJ). Zmagovalka natečaja – Krajevna skupnost Mala Nedelja je komisijo prepričala s povezovanjem in sodelovanjem na vseh področjih – energija za razvoj se pretaka po vseh žilah skupnosti in kar navdušuje, vsakdo prevzema delo in odgovornost za tisto, kar najbolj zna in ob tem ne pozablja na ljudi in družbo okoli sebe. Podstat razvoja so pomembna dela prednikov, ki so Malo Nedeljo že vedno postavljali na zemljevid pomembnih odločitev za slovenstvo. Na tej tradiciji gradijo tudi današnji rodovi. Vaška šola vzgaja mlade v samostojne in samozavestne ljudi, ki, ko pride čas, pogumno prevzamejo svoje vloge v gledališču,  krajevni skupnosti in občini, kulturnem in turističnem društvu, vinogradniškem združenju… Ob tem je seveda pomembna  ekonomska samostojnost – močne kmetije, razvita obrt, odlični vinogradniki. V tem pogledu imajo prav posebno mesto Bioterme, kjer so krajevna skupnost in vodstvo hotela našli izjemno sožitje in lahko rečemo, da so lahko zgled za javno in zasebno partnerstvo – sodelovanje sega od delovnih mest za lokalno prebivalstvo in nudenja prostora v hotelu za javne storitve kot sta zobozdravnika in pošte, skupnih prireditev in predstavljanja obrtniški izdelkov, do izboljšanja infrastrukture, ki služi tako domačinom kot gostom, ki te kraje obiščejo.

Svečana podelitev priznanj je potekala v okviru festivala Dobrote slovenskih kmetij, 17. maja na Ptuju. Več si preberite TUKAJ. KS Mala Nedelja je tudi nacionalni predstavnik na 18. natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi v letu 2024 v konkurenci 21 območij iz osmih držav. 28. 5. 2024 jo je obiskala mednarodna komisija ARGE (več TUKAJ). Kako uspešno smo prepričali mednarodno komisijo ARGE pa bomo zvedeli septembra 2024.

Preberite več...

Občina Kozje – uspešno združili moči za trajnosten ekonomski in socialni razvoj

  • 24 april 2024 |

Predstavljamo zgodbe petih območij, ki so se prijavile na natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2023 (več TUKAJ). Občina Kozje je ena tistih občin, ki si je morala svoje mesto na zemljevidu uspešnih slovenskih območij izboriti s trdim delom in vztrajnostjo – svojo usodo so že zdavnaj vzeli v svoje roke in se uprli stereotipu zapostavljenosti in oddaljenosti.

V Kozjem se potrjuje, da je strategija malih korakov in delo skozi desetletja pravi način, da še tako veliki načrti, končno postanejo zgodba o uspehu –  izjemna oživitev gradu kot je Podsreda zagotovo ne bi bila možna, če že pred desetletji ne bi bila sprejeta odločitev, da z lokalnimi močmi ob podpori Kozjanskega parka, vsi poprimejo za delo, iščejo projektne in finančne možnosti in delajo na obnovi in oživitvi gradu.

Preberite več...

Občina Dornava - nedvomno so njeni prebivalci njeno glavno bogastvo

  • 27 marec 2024 |

Predstavljamo zgodbe petih območij, ki so se prijavile na natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2023 (več TUKAJ). Občina Dornava je še posebej izjemna pri ohranjanju kmečkih običajev in tradicije ter poguma za pristop k obnovi dvorca, kar vse ne bi bilo mogoče brez številnih predanih prostovoljk in prostovoljcev.

Dornava, s svojimi 3000 prebivalci, se v prvi vrsti odlikuje po svoji posebni energiji in tesni povezanosti občinske uprave z različnimi društvi in iniciativami občanov ter medsebojnem spoštovanju pri sprejemanju razvojnih odločitev. Odlikuje jih pot malih, a številnih korakov, ki v povezavi z idejami za prihodnost skupaj tvorijo zdrave temelje za nadaljnji razvoj.

Preberite več...

Podeželska skupnost Markovci je dolgoročno in ciljno naravnana

  • 23 februar 2024 |

Predstavljamo zgodbe petih območij, ki so se prijavile na natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2023 (več TUKAJ). Občina Markovci izstopa na področju zagotavljanja ekonomske in socialne varnosti občanov, negovanja kulturnega izročila, posebno  Korantov, in vključevanja občanov v načrtovanje občinskih odločitev.

 Markovci so srednje velika ambiciozna podeželska občina (4200 prebivalcev, 9 naselij) na dostopnem in dinamičnem podeželju Ptujskega polja, ustanovljena leta 1998. Središče občine je v naselju Markovci, ki je dobro opremljeno podeželsko središče druge stopnje (osnovna šola, vrtec, pošta, lekarna, zobozdravnik, zdravstveni dom, zavarovalnica, župnija, trgovina, kmetijska zadruga, več kot 40 društev).

Razvojni proces je dolgoročno in ciljno načrtovan, ima podporo lokalne skupnosti, je finančno vzdržen. Občani in občanke so vsako leto pozvani, da občinski upravi podajo svoja pričakovanja in želje glede načrtov in financiranja občinskih zadev.

Preberite več...

Občina Loški potok – uspešen model rabe obnovljivih virov energije

  • 25 januar 2024 |

Predstavljamo zgodbe območij, ki so se prijavile na natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2023 (več TUKAJ). Prva med njimi je Občina Loški potok, za katero res lahko upravičeno rečemo, da je oddaljena od vseh pomembnejših urbanih središč, se odlikuje predvsem po tem, da v njej živeči prebivalci svoje »odmaknjenosti« ne stigmatizirajo, ampak jo želijo polno živeti v vseh njenih pozitivnih pojavnostih.

Tako so v središče svojih prizadevanj postavili tiste dobrine, ki jih imajo zaradi svojih naravnih in družbenih danosti največ – les, naravo, sonce, veter, zdravo okolje in angažirane prebivalce in prebivalke.

Preberite več...

Zadruga Skupina vrtovi panonski prejela nagrado za najboljšega uporabnika novih tehnologij v agroživilstvu

  • 22 november 2023 |

Zadruga Skupina vrtovi panonski iz Murske Sobote povezuje sto kmetij večinoma iz Pomurja, ki skupaj integrirano pridelajo več kot 500 ton svežega sadja in zelenjave na leto. Njihove pridelke prek kratke dobavne verige Zelena točka dostavlja več kot 150 trgovinam, 100 javnim institucijam (šole in druge), gostilnam, hotelom … Do konca leta bo zadruga digitalizirala vso pridelavo od setve do obiranja pridelkov in prodaje za vse pridelke kmetij, ki so kooperanti zadruge. Tak sistem sledljivosti bo vzpostavila tudi za živila s kmetij, ki jih prodaja prek Zelene točke.

Na letošnjem natečaju Agro Hi-tech je zadruga prejela nagrado za sledljivost svežega sadja in zelenjave v kategoriji najboljšega uporabnika novih tehnologij v agroživilstvu. Natečaj organizirata Agrobiznis, projekt za spodbujanje podjetništva in inovativnosti v kmetijstvu in živilskopredelovalni industriji, ob strokovni in finančni podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugih partnerjev.

Preberite več...

Biogospodarstvo – priložnosti pred nosom

  • 12 julij 2023 |

Ker je čas dopustov, vam v tokratni zgodbi le »natresemo« nekaj prodornih, inovativnih idej biogospodarstva iz domačih logov, da se vam čez poletje utrne kakšna nova ideja.

Poleg družbene koristi princip biogospodarstva vpliva na zmanjševanje uporabe naravnih virov in njihovo bolj učinkovito uporabo (snovne in energetska) ter ima ekonomske potenciale. Za poglobljeno branje predlagamo zaključno poročilo  raziskovalnega projekta Bridge2Bio (CRP) pod vodstvom prof. dr. Luke Juvančiča ali pa na primer Življenje brez plastike, CEL KROG – zavržen potencial biomase in BIOECO-UP.

Preberite več...

Največja ovira za razvoj je pomanjkanje sodelovanja lokalnih prebivalcev in prevlada posameznikov

  • 15 junij 2023 |

Rebound je mednarodni projekt (ERASMUS+) in temelji na akcijsko-raziskovalnem pristopu k spodbujanju prožnosti podeželskih skupnosti. Povezuje partnerji iz Irske, Portugalske, Slovenije in vseevropskega združenja AEIDL, njegov namen pa je razviti program usposabljanja in krepitve zmogljivosti na podeželju. V prvi fazi projekta so izvedli analizo inovativnih procesov in vzorcev, ki se nanašajo na prožnost podeželskih skupnosti po Evropi. 

V raziskovalnem poročilu so predstavljena spoznanja, zbrana s spletno anketo, v kateri so sodelovali predstavniki podeželskih skupnosti, občin in društev, vodilni partnerji in izvajalci projektov LEADER/CLLD, razvojniki, raziskovalci in odločevalci, poročilo pa temelji tudi na dodatnih osemnajstih intervjujih in štirih fokusnih skupinah.  

Preberite več...