Zgodbe DRSP

Zadruga Skupina vrtovi panonski prejela nagrado za najboljšega uporabnika novih tehnologij v agroživilstvu

  • 22 november 2023 |

Zadruga Skupina vrtovi panonski iz Murske Sobote povezuje sto kmetij večinoma iz Pomurja, ki skupaj integrirano pridelajo več kot 500 ton svežega sadja in zelenjave na leto. Njihove pridelke prek kratke dobavne verige Zelena točka dostavlja več kot 150 trgovinam, 100 javnim institucijam (šole in druge), gostilnam, hotelom … Do konca leta bo zadruga digitalizirala vso pridelavo od setve do obiranja pridelkov in prodaje za vse pridelke kmetij, ki so kooperanti zadruge. Tak sistem sledljivosti bo vzpostavila tudi za živila s kmetij, ki jih prodaja prek Zelene točke.

Na letošnjem natečaju Agro Hi-tech je zadruga prejela nagrado za sledljivost svežega sadja in zelenjave v kategoriji najboljšega uporabnika novih tehnologij v agroživilstvu. Natečaj organizirata Agrobiznis, projekt za spodbujanje podjetništva in inovativnosti v kmetijstvu in živilskopredelovalni industriji, ob strokovni in finančni podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugih partnerjev.

Preberite več...

Biogospodarstvo – priložnosti pred nosom

  • 12 julij 2023 |

Ker je čas dopustov, vam v tokratni zgodbi le »natresemo« nekaj prodornih, inovativnih idej biogospodarstva iz domačih logov, da se vam čez poletje utrne kakšna nova ideja.

Poleg družbene koristi princip biogospodarstva vpliva na zmanjševanje uporabe naravnih virov in njihovo bolj učinkovito uporabo (snovne in energetska) ter ima ekonomske potenciale. Za poglobljeno branje predlagamo zaključno poročilo  raziskovalnega projekta Bridge2Bio (CRP) pod vodstvom prof. dr. Luke Juvančiča ali pa na primer Življenje brez plastike, CEL KROG – zavržen potencial biomase in BIOECO-UP.

Preberite več...

Največja ovira za razvoj je pomanjkanje sodelovanja lokalnih prebivalcev in prevlada posameznikov

  • 15 junij 2023 |

Rebound je mednarodni projekt (ERASMUS+) in temelji na akcijsko-raziskovalnem pristopu k spodbujanju prožnosti podeželskih skupnosti. Povezuje partnerji iz Irske, Portugalske, Slovenije in vseevropskega združenja AEIDL, njegov namen pa je razviti program usposabljanja in krepitve zmogljivosti na podeželju. V prvi fazi projekta so izvedli analizo inovativnih procesov in vzorcev, ki se nanašajo na prožnost podeželskih skupnosti po Evropi. 

V raziskovalnem poročilu so predstavljena spoznanja, zbrana s spletno anketo, v kateri so sodelovali predstavniki podeželskih skupnosti, občin in društev, vodilni partnerji in izvajalci projektov LEADER/CLLD, razvojniki, raziskovalci in odločevalci, poročilo pa temelji tudi na dodatnih osemnajstih intervjujih in štirih fokusnih skupinah.  

Preberite več...

Vodne poti v Kamniško-Savinjskih Alpah

  • 24 april 2023 |

V nova daljinska pohodniška pot je dolga več kot 190 km poti in poteka v Sloveniji in Avstriji. Razdeljena je na 11 dnevnih etapah s povprečno dolžino dobrih 17 kilometrov. Zasnovana je bila z namenom, da bi se tudi domačini zavedali vodnega bogastva, ki naj ga cenijo vsi - obiskovalci in lokalni prebivalci.

Posebnost daljinske pohodniške poti je, da povezuje reke, jezera, vodne izvire, potoke in slapove. Iz doline Kamniške Bistrice se vije pod Krvavcem in po dolini do jezera Črnava v Preddvoru ter po stari tovorni poti na Jezersko. V Avstriji se spusti v Belsko Kočno in preko Pavličevega sedla v Logarsko dolino. Med izviri v Podolševi nas pripelje do reke Savinje in ob njej privijuga do Luč. Razkrije vodni svet Podvolovljeka in nas pod Veliko planino popelje čez Kranjski rak v Stahovico. Dodatna etapa omogoči dostop peš ali s kolesom z Ljubnega ob Savinji mimo gorskih kmetij v Luče.

Preberite več...

Publikacija Ženske premikajo evropske gore

  • 22 februar 2023 |

Osrednja tema mednarodnega dneva gora v letu 2022 so bile ženske, ki premikajo gore Evrope. To je spodbudilo Euromontana, združenje za sodelovanje in razvoj gorskih območij EU, da izda knjižico z naslovom „Women move Europe’s mountains”. Knjižica je zbirka 13 pričevanj žensk, ki živijo v gorskih območjih Evrope ali si prizadevajo, da bi jih naredile bolj trajnostne in usmerjene v prihodnost. Njihova pričevanja združujejo glasove, pripovedi in poglede žensk različnih strok na prihodnost gora in še posebej na vlogo žensk, ki živijo v gorskih območjih. Dostopna je v angleščini in francoščini na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Preživite svoj dan v hiši z imenom »Hiša 1797«

  • 20 januar 2023 |

V zaščitenem urbanističnem jedru Doba od leta 1797 stoji hiša, ki je skozi stoletja ohranila značilnosti slovenskega stavbarstva. V letu 2020 so hišo prenovili po načelih spoštovanja dediščine in krožnega gospodarstva. Prenovljena hiša pa je dobila tudi novo ime, Hiša 1797 in je namenjena obiskovalcem za kratkoročni najem.

V njej so štiri bivalne enote, poimenovanje po znanih ljudeh, ki so v hiši živeli ali jo obiskovali: Apartma Fran Detela, Suita Ivo Detela, Apartma Hinko Smrekar in Apartma Julij Betetto. V Apartmaju Fran Detela je občasno moč organizirati izobraževalne delavnice za lokalno prebivalstvo. Skupaj s predprostorom in v določenih primerih tudi vrtom, je ta apartma lahko namenjen organizaciji različnih kulturnih dogodkov.

Preberite več...

Uporaba volne za zmanjšanje plastičnih odpadkov

  • 14 december 2022 |

Volno lahko uporabimo kot trajnostno obliko materiala za pakiranje, da zmanjšamo onesnaževanje s plastiko. Nagrajen projekt estonskih podjetnikov (financiran s strani SKP), je navdihujoč primer, kako lahko uporaba volne prepreči proizvodnjo plastičnih odpadkov. Preberite si več o tej navdihujoči zgodbi o uspehu SKPja TUKAJ

Preberite več...

Štafeta semen 2022/23

  • 14 december 2022 |

Gibanje »Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen« že deseto leto poziva vse državljane, naj sodelujejo v akciji za povečanje samooskrbe in ohranjanje slovenskih semen. Sodelujete lahko na različne načine - tako, da sejete semena, sadite, pridelujete ter izmenjujete avtohtona semena in sadike kulturnih rastlin, sadnih vrst, medovitih in zdravilnih rastlin; izdelujete in sejete semenske kroglice in pridelujete sonaravno; Vabljeni otroci, vrtci, šole, posamezniki in društva, da se prijavite kot sodelujoči v Pozitivni točki Štafeta semen. Rok za prijavo je 31.12.2022.

V Sloveniji je tudi veliko semen starih sort, ki prehajajo iz roda v rod. V kolikor izveste za kakšno izmed njih vam bodo v društvu pomagali pri njenem vpisu v »Ohranjevalno sorto«.

Preberite več...