Zgodbe

Podelitev nagrade za inovativnega novega pristopnika za leto 2018

 • 21 oktober 2019 |

Nagrada NEWBIE je namenjena uspešnim in inovativnim novim pristopnikom v kmetijstvu ter se podeljuje v devetih partnerskih državah v Evropi. Njen namen je prepoznati in predstaviti tiste kmete/kmetice, ki bodo spodbujali in navdihovali predvsem tiste, kateri vstopajo v kmetijski sektor. V letu 2018 je prejemnik Nagrade NEWBIE »Biodinamična kmetija Turinek – Zlate misli«, ki jo je družini Turinek podelila Silvia Michelini, iz Direktorata za kmetijstvo Evropske komisije. Podelitev je potekala v okviru 5. Slovenskega podeželskega parlamenta, 8. oktobra 2019 v Majšperku. V času trajanja projekta NEWBIE bodo razpisali tri nagrade NEWBIE za leta 2018, 2019 in 2020, razpis za Nagrado NEWBIE v letu 2019 pa je dostopen na povezavi http://geo.ff.uni-lj.si/raziskovanje/razpis_za_nagrado_newbie_v_sloveniji.

Preberite več...

Najuspešnejše podeželsko območje 2019 je Občina Brda

 • 16 oktober 2019 |

Razglasitev najuspešnejšega podeželskega območja v letu 2019, ki bo tudi slovenski predstavnik za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 (Europäische ARGE Landentwicklung & Dorferneuerung) je slovesno zaokrožila 5. Slovenski podeželski parlament, ki je potekal oktobra 2019 v Halozah. V imenu ocenjevalne komisije je dr. Marija Markeš za najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2019 razglasila Občino Brda, Občina Ljubno pa je prejela priznanje za izjemne dosežke. Priznanja je podelila ministrica dr. Aleksandra Pivec.

Preberite več...

Učilnice v naravi: Zemljanka za koriščenje energije zemlje na učnem poligonu za samooskrbo

 • 26 september 2019 |

Zemlja je shranjevalec energije, poleti ohranja hlad, pozimi pa zadržuje toploto. To lastnost zemlje lahko izkoristimo za shranjevanje pridelkov. Ker nam zemlja daje možnost koriščenja te energije zlasti na kmetijskih območjih, so v predlaganem projektu zasnovali izdelavo podzemne shrambe ali zemljanke kot pilotnega (učnega) objekta za izobraževanje o trajnostni rabi energije.

Preberite več...

Modra delavnica od poskusa do poklica

 • 26 september 2019 |

Modra delavnica navdihuje in navdušuje mlade za tehnologijo, znanost, tehniko, podjetništvo in za to, da nekaj naredijo.-----

Modra delavnica podpira:

 • predšolske in osnovnošolske otroke,
 • dijake, ki želijo bolje spoznati tehnične poklice in tehnično naravnano delo in si s tem pridobiti nove izkušnje,
 • mlade in odrasle, ki želijo razvijati svoje zamisli.----
Preberite več...

Park doživetij Križevci privablja številne obiskovalce

 • 29 marec 2019 |

 V Križevcih pri Ljutomeru oz. natančneje v gozdu ob športno rekreacijskem centru v Borecih, je letos nastal Park doživetij Križevci, ki  privablja številne obiskovalce. Zasnova parka temelji na celostni obravnavi gozda kot prostora za mehke oblike rekreacije, igro, sproščanje in obenem izvajanje učnih vsebin za spoznavanje gozdnega ekosistema in ekosistemskih storitev. Celostna ureditev obstoječega gozda v t.i. ”gozd doživetij” spodbuja medgeneracijsko druženje, omogoča doživetje za telo in dušo ter je primerna tako za otroke in mladino, kot tudi za starejše rekreativce in bolj zahtevne uporabnike.

Preberite več...

Slovenija bo leta 2021 Evropska gastronomska regija

 • 26 februar 2019 |

Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem IGCAT je Slovenijo potrdil v naziv Evropske gastronomske regije leta 2021. Slovenija se je tako pridružila desetim že nagrajenim regijam s tem laskavim nazivom, ter ima tako možnost okrepiti promocijo svoje gastronomije na mednarodni ravni, na lokalni pa nadgraditi medsektorsko povezovanje in razvoj. V projekt je vključena tudi skupina LAS-ov iz zahodne Slovenije, vodenje skupine je že v zgodnji fazi prevzel LAS Istre.

Preberite več...

Ljubljana podpira lokalne kmete pri proizvodnji hrane za vrtce in osnovne šole

 • 22 december 2017 |

Evropsko inovativno partnerstvo na področju kmetijstva (EPI-AGRI) je objavilo članek o podpori lokalni samooskrbi v Ljubljani (TUKAJ). Osrednji del aktivnosti so tematiki dogodki namenjeni kuharjem in osebam odgovornim za naročanje hrane v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Vsebine dogodkov so izbrane glede na potrebe kuharjev (npr. svetovne kuhinje, priprava jesenskih vegetarijanskih jedi) in izhajajo iz sezonske lokalne ponudbe. Delavnico vodi gostujoči kuhar, ki pripravi nekaj inovativnih jedi primernih za pripravo v šolskih kuhinjah, živila za jedi pa prispevajo na dogodku prisotni lokalni proizvajalci hrane, saj se tako najbolj konkretno predstavijo. To je tudi izhodišče za zadnji del srečanja - sklepaje dogovorov o sodelovanju. K povečanju lokalne samooskrbe v Ljubljani pripomore tudi podpora občinske službe za javna naročila. V zadnjih treh letih so pomagali pri pripravi 60 javnih razpisov pri katerih se je povprečen delež lokalne hrane povečal iz 6 na 12 %. Več na spletni strani MOL (TUKAJ).

Preberite več...

Akreditiran program izobraževanja in usposabljanja za izvajanje programa LEADER

 • 30 januar 2018 |

Cilj projekta TELI2 (Transnational Education in LEADER Implementation) je razvoj in nadaljnje izpopolnjevanje znanja, veščin in kompetenc delujočih v Lokalnih akcijskih skupinah (LAS-ih) oziroma vodilnih partnerjev LAS. Projekt je osredotočen na podporo pobudam neo-endogenega razvoja podeželja, ki temeljijo na načelih programa LEADER in se izvajajo na območju LAS-ov, vključenih v TELI2 projekt.

V okviru projekta so izvedli raziskavo izvajanja programa LEADER v partnerskih državah in na podlagi ugotovitev pripravili program izobraževanja in usposabljanja. Le-ta bo z uporabo modela kombiniranega učenja omogočil razvoj in izpopolnjevanje znanja, veščin in kompetenc, potrebnih za izvajanje programa LEADER. Program je certificiral Limerick Institute of Technology iz Irske, udeleženci pa bodo pridobili »Certifikat iz menedžmenta programa LEADER«.

Preberite več...

Kako v Sloveniji vzpostaviti zadružni razpršeni hotel in urediti skupnostni vrt

 • 06 november 2017 |

Sedem slovenskih LAS se je v zadnjem obdobju povezalo v zanimiv projekt sodelovanja »Pilotni model razpršeni hotel« s katerim želijo vzpostaviti pogoje za vzpostavitev razpršenih hotelov v Sloveniji in poslovnega sistema, ki bi povezal slovenske razpršene hotele v skupno zgodbo oziroma ponudbo. Zaradi različnih težav bo projekt zaživel šele naslednje leto (če bo seveda potrjen na AKTRP), že sedaj pa veseli dejstvo, da so organizacije Umanotera, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Društvo Focus v okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri pripravili dva nova priročnika, s katerimi želijo podpreti pobudnike in izvajalce skupnostnih projektov pri prevzemanju aktivne vloge na področjih turizma in vrtičkarstva v izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih. Eden izmed teh priročnikov je tudi Priročnik za vzpostavitev zadružnega razpršenega hotela, kar je tudi eden izmed rezultatov projekta sodelovanja. Na ta način se vzpostavlja podporno okolje za uspešno delovanje razpršenih hotelov v Sloveniji.

Preberite več...