IZROČILO – spletišče dokumentiranega izročila o naravni in kulturni dediščini Brkinov in Krasa

  • 26 september 2023 |
  • velikost pisave

Projekt »Izročilo« izhaja iz potrebe po ohranjanju dediščinskih vsebin lokalnega območja Brkinov in Krasa. Stremi k in njihovemu prenosu na mlajše generacije, ozaveščanju o pomenu ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine območja in kaže na novodobne potenciale uporabe teh vsebin za razvoj podjetništva na podeželju.

Namen projekta »Izročilo« je ohranjanje lokalne dediščine in njenemu prenosu na mlajše generacije. Vključuje inovativno spletno platformo, kjer so dokumentirane dediščinske vsebine, predvsem v obliki kratkih dokumentarnih filmov, ki osvetljujejo njihov pomen v prostoru in času ter možnosti za izobraževanje, promocijo lokalne dediščine, trženje dediščinskih izdelkov ter ozaveščanje o njenem pomenu.

Nosilec projekta je Zavod dobra pot - zavod za kulturo in sonaravno delovanje, ki je za izvedbo projekta prejel sredstva na razpisu LAS Krasa in Brkinov (M19) in je eden od projektov, ki ga je nacionalna Mreža za podeželje nominirala na evropski natečaj Agriculture Rural Inspiration Awards 2023, v skupino Družbeno-ekonomska struktura podeželskih območij. Razglasitev zmagovalcev v posameznih kategorijah bo 4. decembra 2023.

Spletna stran projekta TUKAJ.

Podrobna vsebinska predstavitev projekta TUKAJ.

nazaj na vrh