Podeželska skupnost Markovci je dolgoročno in ciljno naravnana

  • 23 februar 2024 |
  • velikost pisave

Predstavljamo zgodbe petih območij, ki so se prijavile na natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2023 (več TUKAJ). Občina Markovci izstopa na področju zagotavljanja ekonomske in socialne varnosti občanov, negovanja kulturnega izročila, posebno  Korantov, in vključevanja občanov v načrtovanje občinskih odločitev.

 Markovci so srednje velika ambiciozna podeželska občina (4200 prebivalcev, 9 naselij) na dostopnem in dinamičnem podeželju Ptujskega polja, ustanovljena leta 1998. Središče občine je v naselju Markovci, ki je dobro opremljeno podeželsko središče druge stopnje (osnovna šola, vrtec, pošta, lekarna, zobozdravnik, zdravstveni dom, zavarovalnica, župnija, trgovina, kmetijska zadruga, več kot 40 društev).

Razvojni proces je dolgoročno in ciljno načrtovan, ima podporo lokalne skupnosti, je finančno vzdržen. Občani in občanke so vsako leto pozvani, da občinski upravi podajo svoja pričakovanja in želje glede načrtov in financiranja občinskih zadev.

V vseh pogledih gre občino pohvaliti za številne in ciljno usmerjene investicije ter aktivnosti na gospodarskem, socialnem in etnološkem področju, pa tudi za vzpostavljeno in urejeno infrastrukturo, ki zagotavlja dostopnost ključnih storitev njenim prebivalcem. Izpostavimo razširitev in posodobitev osnovne šole, vrtca in igrišča za otroke ter vzpostavitev večfunkcijskega središča v prostorih stare šole: sedež občine, zdravstvene, zavarovalniške storitve. Vzpostavitev in razvoj industrijsko-obrtne cone Markovci s 500 delovnimi mesti daje solidno ekonomsko osnovo kraju.

Posebna odlika Markovcev pa je zagotovo delovanje članov in članic številnih društev - turističnega, več gasilskih, športnih, kulturno-etnografskih, pevski zbori, Rdeči križ, v čemer je mogoče prepoznati močan socialni kapital z nadpovprečno angažiranostjo prebivalstva.

Veliko investicij in uspešno pridobivanje sredstev iz različnih razpisov nakazujejo na angažiran pristop občinske uprave in izvajanje številnih projektov na prioritetnih področjih. Kulturno-etnografske prireditve in močna angažiranost lokalnega prebivalstva povečujejo prepoznavnost občine na več ravneh. Prav tako imajo posebno mesto tudi socialni projekti, ki skrbijo za starajoče prebivalstvo, posebna skrb pa je namenjena tudi urejanju stanovanjske politike za mlade.

Občina Markovci in njeni občani so v zadnjih 25 letih dokazali, da so se sposobni ciljno povezovati in dosegati skupne cilje, ki omogočajo večjo kakovost življenja na podeželju. Predstavljeni projekti nakazujejo, da želijo z njimi tudi v prihodnosti premostiti težave, ki nastajajo zaradi odseljevanja mladih in staranja občanov v posameznih območjih občine.

Kontaktna oseba: Andrej Bezjak, Višji svetovalec (+386 2 788 88 83, andrej.bezjak@markovci.si)

nazaj na vrh