Občina Kozje – uspešno združili moči za trajnosten ekonomski in socialni razvoj

  • 24 april 2024 |
  • velikost pisave

Predstavljamo zgodbe petih območij, ki so se prijavile na natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2023 (več TUKAJ). Občina Kozje je ena tistih občin, ki si je morala svoje mesto na zemljevidu uspešnih slovenskih območij izboriti s trdim delom in vztrajnostjo – svojo usodo so že zdavnaj vzeli v svoje roke in se uprli stereotipu zapostavljenosti in oddaljenosti.

V Kozjem se potrjuje, da je strategija malih korakov in delo skozi desetletja pravi način, da še tako veliki načrti, končno postanejo zgodba o uspehu –  izjemna oživitev gradu kot je Podsreda zagotovo ne bi bila možna, če že pred desetletji ne bi bila sprejeta odločitev, da z lokalnimi močmi ob podpori Kozjanskega parka, vsi poprimejo za delo, iščejo projektne in finančne možnosti in delajo na obnovi in oživitvi gradu.

Upravljanje in vzdrževanje gradu Podsreda vsekakor ni mačji kašelj – tudi tukaj se potrjuje znana resnica – vse je mogoče, če svoje moči združijo ljudje, ki jim je mar in ki jim je uspeh kraja zapisan v srca – mlada ekipa na gradu Podsreda s podporo izkušenega vodstva Kozjanskega parka in občine, skupaj z zavzetimi lokalnimi ponudniki, ustvarjajo uspešno zgodbo, ki hkrati pomeni središčno točko turizma in pomembno ekonomsko osnovo lokalnemu prebivalstvu.

Občina Kozje je močno razvojno naravnana občina, zato pri snovanju investicij in projektov zasleduje cilje lokalnih, regionalnih in globalnih smernic in strategij. Glavni cilj občine je zagotoviti kakovostno bivanje za vse prebivalce ter socialno vključenost vseh. To pa je seveda moč uresničiti le z uravnoteženim gospodarskim, družbenim, socialnim in okoljskim razvojem, pri katerem je potrebno upoštevati zmožnosti okolja z ohranjanjem pogojev in priložnosti za prihodnje rodove. Kakovost bivanja se na ravni posameznika kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, varnem okolju, dostojni, aktivni in vključujoči družbi in skrbi eden za druga. Vse to so tudi osrednje teme različnih projektov, ki jih izvajajo v občini Kozje.

Povezovanje lokalnih ponudnikov, podjetnikov in partnerstva so dejstvo v različnih projektih. Iz ogleda in predstavitve je razvidno, da so razvojni cilji postavljeni in da se jih v največji možni meri tudi zasleduje. Pri tem sodelujejo deležniki javnega, zasebnega in nevladnega sektorja, kar prepriča, da  razvoj zasleduje trajnostne usmeritve in cilje. Gonilna sila trajnostnega razvoja je zagotovo Kozjanski park, ki je osrednja organizacija, ki se posveča ozaveščanju o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine, česar del je tudi kulturna krajina. Praznik Kozjanskega jabolka (25.000 obiskovalcev) je festival povezanosti človeka, narave in ohranjanja kulturne krajine. Vse to se končno izrazi tudi v turistični ponudbi, ki dokazuje, da je komunikacija med deležniki javnega in zasebnega sektorja vzorna, tako v občinskem svetu, kot tudi med lokalnimi deležniki in razvojnimi institucijami v občini,  ki so vsak iz svojega zornega kota vzpostavili vzorno sodelovanje in transparentno komunikacijo.

Če povzamemo – v Kozjem so ljudje povezani in zavezani razvoju takega podjetništva, ki hkrati varuje in povzdiguje kulturno in naravno dediščino, razvoj turizma pa gradijo na naravnih danostih in ozaveščanju o dragocenostih narave in kulture v tem prostoru. Osnova razvoju so predvsem projekti, katerih ideje prihajajo iz lokalnega okolja in tako tudi uspeh ne izostaja - visoka stopnja samoiniciativnosti občanov in njihova vključenost ter participativnost pri udejanjanju razvojnih projektov so temelj uspeha za različna področja delovanja, od športa, kulture, varovanja narave, razvoja kmetij, obrti in podjetništva.

V Kozjem je prav posebej čutiti povezanost med  Kozjanskim parkom, lokalno skupnostjo, razvojno agencijo in  lokalnimi ponudniki - ob podpori projektnega denarja, sredstev države in občine tako pišejo uspešno zgodbo ohranjanja kulturne in naravne dediščine in predvsem uspešno zgodbo za lastno polno in kakovostno življenje.

Kontaktna oseba: Nives Bercko, svetovalka (+386 3 800 14 17, nives@kozje.si)

nazaj na vrh