Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Pregled novic

Pobuda za povečanje sredstev za izvajanje CLLD v programskem obdobju 2021 – 2027 na 8 %

Društvo za razvoj Slovenskega podeželja poziva lokalne akcijske skupine, občine, združenja občin in druge institucije, da aktivno podprejo 4 predloge za izvajanje CLLD v prihodnjem programskem obdobju: povečanje sredstev iz EKSRP ter ESRR in ESS na 8 %, ohranitev ESPR v okviru CLLD ter poenostavitev izvajanja programa. Pozivamo vas, da prispevate k njeni uveljavitvi na vseh odgovornih inštitucijah.

Preberite več...

Strokovna ekskurzija na območje Avstrijske Koroške s predstavitvijo dobrih praks in življenja zamejskih Slovencev

Letošnja strokovna ekskurzija Društva za razvoj Slovenskega podeželja je potekala 28. in 29. 11. 2019 v deželi zamejskih Slovencev na Avstrijskem Koroškem. 45 udeležencev iz cele Slovenije so sprejeli župani, upravljalci parkov, muzejev,.. pa vse do dogovornih za izvajanje pristopa LEADER pri deželni vladi. Ekskurzija pa je bila zelo zanimiva iz več vidikov: natančne analize stanja v območju in ciljnega reševanja, vsebinsko odličnih projektov pa do kombiniranja različnih virov sredstev. Vsekakor gre velika zahvala dr. Štefanu Merkaču – okoljevarstveniku, kulturniku in zavednemu Slovencu, ki je s srcem in dušo to ekskurzijo pripravil in vodil.

Preberite več...

6. seja Skupščine podeželskih mrež

Na Skupščini podeželskih mrež, ki je potekala 16. decembra 2019 v Bruslju, je PREPARE aisbl zastopal Goran Šoster. Dnevni red srečanja je vključeval pregled zakonodajnega okvira Skupne kmetijske politike, samooceno delovanja podeželskih mrež, upravljanje evropskih podeželskih mrež ter njihovo delo in aktivnosti v letu 2020.

Preberite več...

Zasedanje Skupščine ELARD

Volilna skupščina ELARD, katere član je tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja, je potekala 26. novembra 2019 v kraju Amarante na Portugalskem. Predstavnik DRSP na skupščini je bil Goran Šoster. Na skupščini je bilo izvoljeno novo vodstvo. Predsedovanje ELARDu je od Prtugalske prevzela Švedska LEADER mreža (LUS). Nova predsednica ELARD je Marion Eckart, sicer zaposlena kot vodja LAS Halland. Nova podpredsednika sta Hartmut Berndt iz nemške LEADER mreže BAGLAG in Maria Murciano, predstavnica španske LEADER mreže REDR. Skupščina je sprejela poročilo o delu portugalskega predsedovanja, potrdila delo na projektih, zlasti v Gruziji (ustanovljena mreža LAS) in na Kitajskem (ustanovljena prva kitajska LAS) in obravnavala poročilo iz Evropskega podeželskega parlamenta. Skupščina je sprejela novo članico ELARD, to je LEADER mreža iz Gruzije GALAG.

Preberite več...

1. mednarodna konferenca SEE LEADER

V Opatiji (Hrvaška) je med 20. in 22.11.2019 potekala mednarodna konferenca SEE LEADER o praktičnih in teoretičnih pogledih na izvajanje programa Leader / CLLD v jugovzhodni Evropi, ki se jo je udeležilo nekaj več kot 300 udeležencev iz 16 držav. Cilj konference je bila podpora močnejšega povezovanja partnerstev LAS s pomočjo znanstvenih in raziskovalnih institucij ter strokovnjaki s področja izvajanja programa Leader/CLLD, da bi skupno našli rešitve za razvoj podeželskih, ribiških, otoških in urbanih skupnosti.

Preberite več...

Zasedanje 4. Evropskega podeželskega parlamenta

4. Evropski podeželski parlament (ERP - European Rural Parliament) je potekal od 6. do 9. novembra 2019 v španskem obmorskem mestu Candás, v avtonomni skupnosti Asturia. Med 400 predstavniki iz 41 držav je bila tudi pet članska Slovenska delegacija Društva za razvoj slovenskega podeželja. Dogodek je gostil READER(Asturijska mreža za razvoj podeželja) in njihovi partnerji v sodelovanju s partnerjem ERP REDR(Španska mreža za razvoj podeželja). Zaključki dvoletnega spremljanja razvoja evropskega podeželja in razprav v času zasedanja parlamenta so strnjeni v Candás deklaraciji (Manifesto draft final 1+), katere podpisniki so predstavniki READER, ERCA-ERP, PREPARE in ELARD. 4. EPP je so-predsednikoval Goran Šoster, eden od ključnih članov Društva za razvoj slovenskega podeželja ter podpredsednik združenja PREPARE.

Preberite več...

Slovenski podeželski parlament je pri pripravi izhodišč za prihodnost Slovenskega podeželja povezal podeželane in strokovnjake 14 držav EU

5. Slovenski podeželski parlament je 8. in 9. oktobra zasedal v slikovitih Halozah. Udeležilo se ga je več kot 360 priznanih strokovnjakov, kmetov in podeželanov iz 14 držav Evropske unije, ki so razpravljali o izzivih kmetijstva in podeželja po letu 2020. Zaključke in priporočila za oblikovanje prihodnje nacionalne politike razvoja podeželja bo MKGP uporabilo pri pripravi strateških dokumentov. Zasedanje je zaokrožila podelitev dveh nagrad: nagrade za najuspešnejše podeželsko območje in nagrade za novega inovativnega pristopnika.

Preberite več...

Gradiva in zaključki 5. Slovenskega podeželskega parlamenta

Utrip 5. Slovenskega podeželskega parlamenta, ki je 8. in 9. oktobra zasedal v slikovitih Halozah, si oglejte v kratkem filmu.

Objavljena gradiva:

  • zaključki devetih tematskih delavnic
  • kratek posnetek o zasedanju 5. Slovenskega podeželskega parlamenta in objave v medijih
  • liste prisotnosti
  • fotogalerija

Gradiva so objavljena na spletni strani DRSP in na spletni strani PRP.

 

Preberite več...

Slovesna podelitev nagrad je zaokrožila prvi dan zasedanja 5. Slovenskega podeželskega parlamenta

Zbrane je v haloških gričih nagovorila županja Občine Majšperk dr. Darinka Fakin, slovesnost pa je otvoril predsednik Društva za razvoj Slovenskega podeželja Aleš Zidar.
Sledila je razglasitev najuspešnejšega podeželskega območja 2019, ki bo tudi slovenski predstavnik za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 (Europäische ARGE Landentwicklung & Dorferneuerung). V imenu ocenjevalne komisije je dr. Marija Markeš za najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2019 razglasila Občina Brda, Občina Ljubno pa je prejela priznanje za izjemne dosežke. Priznanja je podelila ministrica dr. Aleksandra Pivec.

Preberite več...

5. Slovenski podeželski parlament je začel z zasedanjem

Včeraj, 8. 10. 2019, je z zasedanjem začel 5. Slovenski podeželski parlament, ki ga na pobudo in v so-organizaciji z Društvom za razvoj slovenskega podeželja pripravljajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s partnerji Mreže za podeželje ter lokalnima partnerjema LAS Haloze in Občino Majšperk. Udeležilo se ga je več kot 360 priznanih strokovnjakov, kmetov in podeželanov iz 14 držav Evropske unije bo razpravljalo bodo o izzivih kmetijstva in podeželja po letu 2020.

Prvi dan dopoldne so potekale delavnice. Razdeljeni v devet delovnih skupin, ki so zasedale razpršene po slikovitih Halozah, so iskali rešitve za novo programsko obdobje 2021-2027 in si ogledali dobre prakse v območju. Zaključke delavnic so predstavili na skupnem srečanju  drugi dan parlamenta.

Več na spletni strani društva: www.drustvo-podezelje.si

Preberite več...