Novice

"Podeželje prihodnosti - pametne vasi" - vabilo za sodelovanje pri izdelavi promocijskih filmov LAS projektov

V mesecu aprilu je med nacionalno Mrežo za podeželje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Društvom za razvoj slovenskega podeželja in predlagateljem Vango Inženiringom(TsicLab) podpisan memorandum o projektnem sodelovanju za skupne aktivnosti na področju »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«. 

V okviru sodelovanja bomo najprej dosedanjo kataloško predstavitev LAS-ovih projektov obogatili z multimedijsko predstavitvijo dobrih, vzglednih in inovativnih podeželskih praks. Dana predstavitev bo v okviru nove rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« na spletni platformi Programa razvoja podeželja R. Slovenije 2014-2020 - https://www.program-podezelja.si/sl/.

Priporočajo se predvsem predstavitve uspešnih projektov financiranih iz sredstev Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 in predhodno obdobje 2007-2013 ter iz pristopa Leader / CLLD. Poleg navedenega lahko predstavite tudi ostale uspešne in inovativne že realizirane projekte. Z vaše strani so lahko izbrani projekti bili realizirani v izvedbi enega ali več LAS-ov. Lahko so iz skupne kataloške predstavitve ali pa izberete popolnoma nove projekte, ki jih želite predstaviti s strani vašega LAS-a.

Vsak projekt bo predstavljen v okviru 3 min video filma. Le ti pa bodo širši javnosti predstavljeni v galeriji videozapisov – mediateki spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« na https://www.program-podezelja.si/sl/. Poleg navedenega po možnosti tudi kot poglobljeni prispevki še na kakšnem drugem digitalnem ali v tiskanem mediju, glede česar boste tudi vnaprej obveščeni.

S strani LAS-ov pri izvedbah filmov nimate finančnih obveznosti. Stroškovni del se bo s strani izvajalca pokrival na podlagi marketinškega oglaševanja v okviru filmov (pred, med in po samem filmu skladno z dogovorom v samem memorandumu) tako v okviru spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« kot preko poglobljenih prispevkov v določenih digitalnih in tiskanih medijih.

V kolikor ste sami zainteresirani, ali imate drugega interesenta za oglaševanje v okviru video filmov, nam le to prosim sporočite na spodaj navedena elektronska naslova. Z naše strani vam bomo takoj zatem posredovali marketinško ponudbo.

Pri sami izvedbi in snemanju video filmov bo dobrodošla organizacijska in predhodna vsebinska podpora s strani vsakega LAS-a na relaciji z izvajalcem Vango Inženiringom. Le ta bo z vami in v povezavi s predstavniki izbranih projektov tudi uskladil termine snemanja.

K navedemu sodelovanju in pošiljanju predlogov vabimo poleg LAS-ov tudi vse ostale deležnike povezane z aktivnostmi, s projekti za razvoj podeželja.

Na podlagi danega vabila vas pozivamo, da nam najkasneje do 22.05.2019 posredujete 1-3 predloge z osnovnimi podatki in za vsakega še kratki opis.

Navedeno nam prosim istočasno posredujte na naslednja elektronska naslova: info@drustvo-podezelje.si in podezelje@van-go.eu.

Preberite več...

Vabilo na posvet lokalnih akcijskih skupin - 24. 5. v Lenartu

Posvet lokalnih akcijskih skupin, ki bo potekal v petek, 24. 5. 2019 v Centru Slovenskih goric v Lenartu v Slovenskih goricah. Dogodek bo namenjen predstavitvi zakonodajnih predlogov za prihodnje programsko obdobje s poudarkom na LEADER/CLLD pristopu ter izvedbi delavnic na to temo. V popoldanskem času pa nas bosta nagovorila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec ter župan občine Lenart mag. Janez Kramberger, zato so na popoldanski del dogodka vljudno vabljeni tudi predsedniki lokalnih akcijskih skupin.
Zaradi lažje organizacije dogodka se je potrebno na dogodek predhodno prijaviti preko e-povezave https://www.1ka.si/a/216803, najkasneje do 17. 5. 2019. 

Vabilo z okvirnim programom posveta

 

Preberite več...

15. redni zbor članov DRSP in posvet LAS

Vabimo vas na 15. Redni zbor članov DRSP, ki bo v četrtek, 21. 3. 2019 ob 10.00 uri, v Galeriji Franceta Miheliča, Spodnji trg 1, 4220 Škofja Loka. Osrednji del bo razprava o aktivnostih v prvem delu leta in potrditev poročil o delu za 2018. MKGP pa bo predstavil nekatere aktualne zadeve. Zaključili bomo z ogledom rokodelskih dobrih praks in lokalno kulinariko tokratnega gostitelja LAS loškega pogorja.

 

Vabilo


Gradivo:


 PREZENTACIJI:

Označevanje vira sofinanciranja (LEADER) - Matej Štepec, Mreža za podeželje, MKGP

Označevanje vira sofinanciranja na poslovni spletni strani - Helena Maver, AKTRP


LISTA PRISOTNOSTI


FOTOGRAFIJE


Prispevek LAS loškega pogorja


 

Preberite več...

Evalvacija LAS in DRSP

Komisija za vrednotenje pri DRSP je pripravila enoten vprašalnik za evalvacijo dela DRSP s člani in LAS, ki je dostopen na tej POVEZAVI. Želeli bi, da odgovorite na vprašanja in nam posredujete vaše predloge, ki jih bomo uporabili v nadaljnjem delu v DRSP, še posebej pa pri pripravi pogajalskih izhodišč za novo programsko obdobje in sodelovanje z KO CLLD. Prosimo vas, da nam vprašalnike vrnete do 15. 2. 2019 v elektronski obliki na info@drustvo-podezelje.si., da jih bomo lahko obdelali in predstavili na rednem zboru članstva, ki bo 21. 3. 2019 v Škofji loki.

Preberite več...

Spremljanje in vrednotenje CLLD

Kot zaključke obsežnega angažmaja DRSP vezanih na spremljanje in vrednotenje SLR ter dela LAS in delavnico na temo Zasnova modela vrednotenja SLR v Sloveniji, Festival slovenskih LAS 2018, je delovna skupina za spremljanje in vrednotenje pri DRSP pripravila nabor vprašanj za vrednotenje, meril za presojo, kazalnikov učinka, kazalnikov rezultata in nekaj predlogov za analizo javnega mnenja o LAS. Gradivo je namenjeno članom skupščine LAS, upravnemu odboru LAS in vodilnemu partnerju kot pripomoček za pripravo in izvedbo spremljanja in vrednotenja SLR in dela LAS. Dokument ste lokalne akcijske skupine, ki ste naše članice, prejele v ločenem sporočilu.

Preberite več...

Vabilo k sodelovanju promocijskih filmov "Podeželje prihodnosti - Pametne vasi"

DRSP vabi LAS in ostale deležnike na podeželju k sodelovanju pri izdelavi promocijskih filmov, ki bodo predstavila njihova prizadevanja, projekte in aktivnosti pri razvoju podeželja. Gre za način izvajanja animacije prebivalcev LAS in promocijo dejavnosti LAS. Video posnetki, fotografije, kratke zgodbe in aktivnosti bodo predstavljene na spletni strani »Program razvoja podeželja« preko spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«. Več informacij pri predsedniku DRSP Alešu Zidarju in TUKAJ.

Preberite več...

»Nagrada NEWBIE« za najbolj uspešnega in inovativnega novega pristopnika na kmetiji v Sloveniji

“Nagrada NEWBIE” je namenjena uspešnim in inovativnim novim pristopnikom v kmetijstvu ter se podeljuje v devetih partnerskih državah v Evropi. Namen nagrade je prepoznati in predstaviti tiste kmete/kmetice, ki bodo spodbujali in navdihovali predvsem tiste, kateri vstopajo v kmetijski sektor. Nagrajenci bodo imeli možnost dodatnega usposabljanja, snemanja predstavitvenega videa in/ali udeležbe na mednarodni konferenci NEWBIE (v letih 2019 ali 2021), kjer se bodo lahko srečali z drugimi inovativnimi novimi pristopniki v kmetijstvu iz vse Evrope.

Preberite več...

Najava: 15. redni zbor članov DRSP bo 21. 3.

Člane DRSP vabimo, da si rezervirajo četrtek, 21. 3. 2019, saj bo takrat potekal 15. redni zbor članov DRSP v Galeriji Franceta Miheliča v Škofji Loki. Tokratni zbor članov gosti LAS loškega pogorja, ki nam bo predstavil svoje rokodelske zgodbe. Vse gradivo bo objavljeno na spletni strani društva.

Preberite več...

Izdan katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju programa CLLD v Sloveniji, zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a).

Katalog si lahko ogledate TUKAJ.

Preberite več...