Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Pregled novic

Komisija evropskega natečaja ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi 2020 slovenskemu nacionalnemu predstavniku Občini Brda podelila zlato plaketo

Dobrovo; 14. 10. 2021 – Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi –ARGE je v svoji 16. ediciji izpostavil temo »Lokalni odgovori na globalne izzive«, briška občina pa je na njem prepričala z vizijo trajnostnega razvoja v sožitju s potrebami lokalnega prebivalstva, kulturno in naravno dediščino ter vinogradniško pokrajino. Na natečaju je sodelovalo 26 lokalnih skupnosti iz 12 evropskih držav.

Preberite več...

Mednarodni posvet LAS: Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, 30. 9. – 2. 10. 2021

Mednarodni posvet LAS: »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo« je potekal 30. 9. – 2. 10. 2021 pri Treh lučkah v Krškem. Na posvetu je sodelovalo več kot 100 udeležencev iz 52 inštitucij, ki prihajajo iz devetih držav: Slovenije, Belgije, Češke, Finske, Hrvaške, Latvije, Litve, Makedonije in Švedske. Udeležili so se ga predstavniki Slovenskih lokalnih in nacionalnih inštitucij, Evropskih inštitucij in gospodarstva.

Preberite več...

Strokovna ekskurzija LAS Estonija, 5. - 10. 9. 2021

Letošnja strokovna ekskurzija društva, ki je potekala v Estoniji 5. – 11. 9. 2021, in se jo je udeležilo 47 strokovnjakov za razvoj podeželja. Ogledali so različne primere dobrih praks sofinanciranih z različnimi viri sredstev, tudi LEADER, kot so Ääsmäe village center, Heltermaa Handicraft House, Tuuletorn/Windtower Experience Centre, nacionalni park Soomma ter številne kmetije in ponudnike. V okviru ekskurzije so potekala srečanja in razprave s predstavniki estonskega LEADER združenja, Estonske mreže za podeželje Reve Lambur in Ave Bremse ter lokalnih akcijskih skupin. Med drugim so razpravljali o življenju na podeželju obeh držav ter izvajanju pristopa LEADER / CLLD.

Preberite več...

Ukrep 19 – pripravljalna podpora in izvajanje v prihodnjem programskem obdobju

Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 je na svoji 19. seji potrdil 10. spremembo PRP, ki vsebuje prerazporeditev dodatnih sredstev Evropske kmetijske politike iz prehodnega obdobja. S sprejetimi spremembami in dodatnimi finančnimi sredstvi je omogočeno izvajanje ukrepov PRP tudi v prehodnem obdobje 2021-2022 z možnostjo koriščenja te sredstev do leta 2025.

Preberite več...

Redni zbor članov DRSP

16. redni zbor članov DRSP je potekal v torek, 23. 3. 2021, glede na razmere žal preko platforme Zoom. Med 60 udeleženci so bili tudi predstavniki MKGP. Člani so potrdili poročila o delu za leto 2020 in program dela za prihodnji dve leti. V okviru razprave o aktualni problematiki CLLD je Marjeta Jerič, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za podeželje, predstavila izhodišča glede LEADER v tranzicijskem obdobju (glede na predlog 10. spremembe PRP, ki je še v usklajevanju z Evropsko komisijo), nakar je sledila razprava v kateri sta sodelovala tudi Alina Cunk Perklič, MKGP in Matej Štepec, Mreža za podeželje, MKGP.

Preberite več...

Medresorska delovna skupina CLLD upoštevala večino predlogov DRSP

V petek, 29. 1. 2021, je preko spleta potekalo prvo letošnje srečanje Medresorske delovne skupine CLLD 2021-2027 (v nadaljevanju: MDS CLLD 2021-2027) s predstavniki vseh slovenskih lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS). Namen srečanja je bila priprava ustreznih podlag za zagotovitev čimprejšnjega začetka in učinkovitega izvajanja CLLD v novem programskem obdobju.

Preberite več...