Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Pregled novic

Strokovni posvet LAS v Bohinju

DRSP je 1. in 2. julija 2022 na Gorenjskem organiziral Posvet LAS in društveno srečanje, katerega osrednja tema je bilo povečanje kakovosti življenja na podeželju z razvojem rekreativnih možnosti. Udeležilo se ga je nekaj manj kot petdeset strokovnjakov na področju razvoja podeželja iz cele Slovenije. Posvet pod okriljem društva je gostil LAS Gorenjska košarica.

Preberite več...

Digitalizacija javnih pozivov LAS

V organizaciji DRSP je v sredo, 22.6.2022 potekal sestanek slovenskih Lokalnih akcijskih skupin na temo digitalizacije javnih pozivov in priprav na naslednje programsko obdobje. Udeleženci sestanka so se seznanili s postopki, ki se načrtujejo na področju morebitne priprave skupne internetne aplikacije, ki bo olajšala izvedbo javnih pozivov, ki jih izvajajo Lokalne akcijske skupine. Aplikacijo bi v primeru soglasja s strani večine LAS, v sodelovanju z organi upravljanja posameznih EU skladov, lahko pripravili do konca leta 2023.

Preberite več...

Občina Ljubno je zmagovalka 2. nacionalnega izbora za najuspešnejšo podeželsko skupnost in nacionalna predstavnica na 17. natečaju za evropsko nagrado za razvoj podeželja 2022

Občina Ljubno, zmagovalka 2. nacionalnega izbora za Najuspešnejše podeželsko skupnost, uteleša slogan »Gradimo mostove«; po mnenju ocenjevalne komisije se zdi, da je gradnja mostov njeno najljubše delo. S to razglasitvijo je občina postala tudi nacionalni kandidat in bo Slovenijo zastopala na 17. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2022, ki ga razpisuje Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi - ARGE.

Preberite več...

Upravni odbor DRSP je imenoval komisijo za CLLD

Upravni odbor DRSP je potrdil sestavo Komisije za CLLD v mandatnem obdobju 2022 – 2026, ki jo sestavljajo naslednji člani (razporejeni po abecednem redu priimka) Dragica Bratanič, Greta Černilogar, Helena Budin Čuk, Primož Kroflič, Mojca Metličar, Jožica Povše, in Ana Zupanc. Komisijo bo vodila Helena Budin Čuk.

Preberite več...

Zaključki posveta v Državnem svetu na temo: Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja so 20. aprila 2022, na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja, organizirali posvet z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri.

V osrednjem delu posveta sta rezultate izvajanja pristopa LEADER/CLLD in priprave na novo finančno perspektivo predstavila državni sekretar na Ministrstvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej in mag. Josip Mihalic iz Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Vlogo lokalnih akcijskih skupin (LAS) pri skladnem teritorialnem  razvoju so predstavili Tomaž Cunder iz Kmetijskega inštituta Slovenije, prof. dr. Irma Potočnik Slavič s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster. Odmevnejše projekte LAS iztekajoče se finančne perspektive so predstavili predsednica Kulturno umetniškega društva Popotovanje Frana Levstika Čatež Mija Benedičič (LAS STIK), direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika  dr. Marjetka Pezdirc (LAS Dolenjske in Bele Krajine), direktor zasebnega zavoda SARA VURI Dušan Jesenšek (LAS Dolina Soče) ter mag. Danijela Kocuvan iz TOTI LAS.

Preberite več...

Srečanje predsednika DRSP z Ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetom Podgorškom

Dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je konec marca sestal z novo izvoljenim predsednikom DRSP mag. Romanom Medvedom. Razpravljala sta o vlogi Društva za razvoj slovenskega podeželja, njegovi vlogi ter povezovanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, ki delujejo na področju razvoja kmetijstva in slovenskega podeželja. Pomembna tema pogovorov je bila tudipovečanje prepoznavnosti pristopa LEADER / CLLD v širši javnosti, ki se je na ravni EU izkazal kot izjemno uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov na podeželju. Minister je podprl predlog DRSP o pripravi enotne digitalne platforme za digitalizacijo postopkov na ravni LAS in prisluhnil predlogom društva za debirokratizaciji sistema LEADER / CLLD. Na koncu sta se dotaknila še slovesnosti ob 20. obletnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja, ki bo potekala oktobra letos. Več o sestanku in temah pogovorov, si lahko preberete TUKAJ.

Preberite več...

Zbor članov je izvolil novo vodstvo in potrdil program dela za prihodnji dve leti

17. zbor članov, ki je potekal 9. 3. 2022 v Kočevju, je za novega predsednika izvolil Romana Medveda, v mandatnem obdobju 2022 – 2026 pa upravni odbor sestavljata še dve podpredsednici Mojca Metličar in Greta Černilogar in štirje člani Viktorija Barbič, Primož Kroflič, Goran Šoster in Aleš Zidar. Zbor je potrdil tudi poročila o delu za preteklo leto in program dela za prihodnji dve leti. V popoldanskem delu je sledil posvet o prihodnjem izvajanju programa LEADER / CLLD ter predstavitev dobrih praks LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki je gostil oba dogodka.

Preberite več...

Ponovitev postopka za imenovanje članov Komisije za CLLD

Upravni odbor DRSP je na 1. seji z dne 24. 3. 2022, po podrobnem pregledu postopka zbiranja predlogov za člane Komisije za CLLD za novo mandatno obdobje ugotovil, da je bil postopek predlaganja izveden v času sprejemanja novega pravilnika te komisije. Hkrati je ugotovil, da so nekateri kandidati dobili le podporo svojega LAS, ne pa tudi podpore drugih članov. Na podlagi obeh dejstev je UO sprejel sklep, da se postopek predlaganja kandidatov ponovi in preveri podpora predlaganim kandidatom s strani LAS. Sestavo Komisije za izvajanje programa CLLD po izvedenem postopku imenuje Upravni odbor društva.

Skladno z navedenim s 4. 4. 2022 objavljamo poziv za zbiranje predlogov za člane Komisije za CLLD za mandatno obdobje 2022 - 2026. Kandidate lahko predlaga LAS, ki je član društva. Podrobneje so pravila opredeljena v pozivu in pravilniku ter so objavljena na spletni strani društva. Kandidature pošljite na priloženem obrazcu najkasneje do 15. 4. 2022 do 15. ure po e-pošti na naslov info@drustvo-podezelje.si.

Preberite več...