Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Pregled novic

Informacija o izvajanju programa CLLD v obdobju koronavirusa

Komisija za izvajanje programa CLLD pri DRSP  je KO CLLD pozvala, da pošlje uradno informacijo o načinu izvajanja programa CLLD za vse tri vključene sklade v naslednjem obdobju. LAS za svoje delovanje potrebujejo predvsem informacije potrebne za izvajanje javnih pozivov na podlagi sprememb SLR, saj nekatere od njih niso potrjene. Prav tako pa še čakajo na informacijo o dodelitvi preostalih sredstev s strani ESRR. Komisija tudi opozarja na različno obveščanje v okviru posameznega sklada in prosi KO CLLD, da informiranje poenotijo.

 

KO CLLD se je odzval v štirih dnevih in na LAS naslovil nekatere odgovore. Pri tem pa opozoril na spreminjajočo se situacijo in pozval, predstavnike LAS in vodilne partnerje, da aktivno spremljajo spletne strani vseh organov, ki so vključeni v izvajanje ukrepa LEADER/CLLD.

Preberite več...

Pobuda DRSP za dodelitev dodatnih sredstev za ukrep 19.3 je preložena na jesen 2020

DRSP je na predlog članov 4. 3. 2020  na MKGP naslovil pobudo za povečanje sredstev za izvajanje ukrepa 19.3 za 3 milijone evrov.  Predlagal je, da se, zaradi slabšega črpanja, preusmerijo sredstva iz ukrepa 6 – biodiverziteta in ukrepa 8 – gozdarstvo. Predlog utemeljuje s pomembnimi učinkih na ravni cele države, ki jih imajo projekti sodelovanja na ti dve področji. Pobuda društva je dostopna TUKAJ.

Ministrstvo v odgovoru pojasnjuje (celoten dokument je dostopen TUKAJ), da takšna razporeditev v okviru 8. spremembe PRP 14-20 ni mogoča. Organ upravljanja bo poskušal animirati teren in v čim večji meri spodbudil črpanje na obstoječih ukrepih. Sporočilo zaključijo z pojasnilom, da bodo črpanje po ukrepih ponovno pregledali jeseni 2020 in preučili možnosti za prenos sredstev.

Preberite več...

Občina Brda je nacionalni predstavnik na 16. Natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020

Slovenija je 13. 2. 2020 Občino Brda - zmagovalko nacionalnega izbora za Najuspešnejše podeželsko območje, ki je potekalo 2019, nominirala za nacionalnega predstavnika na 16. natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020. Namen natečaja pod geslom »Lokalni odgovori na globalne izzive« je predstaviti tista podeželska okolja Evropske skupnosti, ki s svojim delom posebej izstopajo in jih lahko postavimo kot zgled drugim.

Preberite več...

Srečanja predstavnikov podeželja z vrhom EU

Med 22. in 24. januarjem je delegacija predstavnikov Evropskega podeželskega parlamenta (ERP), v kateri je bil tudi slovenski predstavnik Goran Šoster, obiskala vodilne evropske institucije v Bruslju.

Prvi dan se je delegacija v razširjeni sestavi srečala z evropskim komisarjem za kmetijstvo (Janusz Wojciechowski), predsednikom odbora za kmetijstvo evropskega parlamenta (Norbert Lins), sopredsednikoma evro-poslanske interesne skupine za podeželje in pametne vasi - RUMRA (Franc Bogovič in Eric Andrieu) in bivšim komisarjem za kmetijstvo, sedaj evroposlancem in vodjem liberalcev - RENEW (Dacian Ciolos). Stališča ERP je predstavil Goran Šoster

Preberite več...

Pobuda za povečanje sredstev za izvajanje CLLD v programskem obdobju 2021 – 2027 na 8 %

Društvo za razvoj Slovenskega podeželja poziva lokalne akcijske skupine, občine, združenja občin in druge institucije, da aktivno podprejo 4 predloge za izvajanje CLLD v prihodnjem programskem obdobju: povečanje sredstev iz EKSRP ter ESRR in ESS na 8 %, ohranitev ESPR v okviru CLLD ter poenostavitev izvajanja programa. Pozivamo vas, da prispevate k njeni uveljavitvi na vseh odgovornih inštitucijah.

Preberite več...

Strokovna ekskurzija na območje Avstrijske Koroške s predstavitvijo dobrih praks in življenja zamejskih Slovencev

Letošnja strokovna ekskurzija Društva za razvoj Slovenskega podeželja je potekala 28. in 29. 11. 2019 v deželi zamejskih Slovencev na Avstrijskem Koroškem. 45 udeležencev iz cele Slovenije so sprejeli župani, upravljalci parkov, muzejev,.. pa vse do dogovornih za izvajanje pristopa LEADER pri deželni vladi. Ekskurzija pa je bila zelo zanimiva iz več vidikov: natančne analize stanja v območju in ciljnega reševanja, vsebinsko odličnih projektov pa do kombiniranja različnih virov sredstev. Vsekakor gre velika zahvala dr. Štefanu Merkaču – okoljevarstveniku, kulturniku in zavednemu Slovencu, ki je s srcem in dušo to ekskurzijo pripravil in vodil.

Preberite več...

6. seja Skupščine podeželskih mrež

Na Skupščini podeželskih mrež, ki je potekala 16. decembra 2019 v Bruslju, je PREPARE aisbl zastopal Goran Šoster. Dnevni red srečanja je vključeval pregled zakonodajnega okvira Skupne kmetijske politike, samooceno delovanja podeželskih mrež, upravljanje evropskih podeželskih mrež ter njihovo delo in aktivnosti v letu 2020.

Preberite več...

Zasedanje Skupščine ELARD

Volilna skupščina ELARD, katere član je tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja, je potekala 26. novembra 2019 v kraju Amarante na Portugalskem. Predstavnik DRSP na skupščini je bil Goran Šoster. Na skupščini je bilo izvoljeno novo vodstvo. Predsedovanje ELARDu je od Prtugalske prevzela Švedska LEADER mreža (LUS). Nova predsednica ELARD je Marion Eckart, sicer zaposlena kot vodja LAS Halland. Nova podpredsednika sta Hartmut Berndt iz nemške LEADER mreže BAGLAG in Maria Murciano, predstavnica španske LEADER mreže REDR. Skupščina je sprejela poročilo o delu portugalskega predsedovanja, potrdila delo na projektih, zlasti v Gruziji (ustanovljena mreža LAS) in na Kitajskem (ustanovljena prva kitajska LAS) in obravnavala poročilo iz Evropskega podeželskega parlamenta. Skupščina je sprejela novo članico ELARD, to je LEADER mreža iz Gruzije GALAG.

Preberite več...