Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Pregled novic

Napoved objave natečaja za najuspešnejše podeželsko območje 2023

Konec maja bo objavljen natečaj za najuspešnejše podeželsko območje 2023, katerega osrednja tema bodo pametne vasi. Pogoji za sodelovanje in razpisna dokumentacija bodo objavljeni na spletni strani društva in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je nosilec aktivnosti.

Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi (ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung), katere članica je tudi Slovenija, vsaki dve leti razpisuje natečaj za evropsko nagrado za razvoj podeželja. Skladno s tem Slovenija objavi nacionalni natečaj. Skupnost izbrana na nacionalnem natečaju pa bo državo zastopala na 18. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2023.

Naj spomnimo, da smo izvedli dva nacionalna natečaja, na prvem nacionalnem natečaju je zmagala Občina Brda, na drugem pa Občina Ljubno. Več na naši spletni strani - tukaj.

Preberite več...

18. redni zbor članov DRSP

18. redni zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja je potekal v petek, 17. 3. 2023 je v Ljubnem in se ga je udeležilo preko 60 strokovnjakov iz cele Slovenije. Predsednik Roman Medved je delo v letu 2022 ocenil za zelo uspešno in med ključnimi dogodki v tem letu izpostavil podporo LAS pri pripravi SLR, natečaj za najuspešnejše podeželsko območje 2023 in 6. slovenski podeželski parlament. V popoldanskem delu je sledil posvet LAS: Izvajanje programa CLLD in predstavitev dobrih praks LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline - pametne rešitve na področju turizma in izobraževanja.

Preberite več...

V programskem obdobju do 2027 bo predvidoma delovalo 37 LAS

LAS, tako obstoječe, kot nove iniciative, te dni zaključujejo z vključevanjem novih članov in vzpostavljanjem formalnih pogojev za delovanje v programskem obdobju 2021-2027. Večina LAS bo svoje delo nadaljevali v isti sestavi, nekaj LAS pa se bo zaradi različnih lokalnih potreb in spremenjenih pogojev za črpanje EU sredstev preoblikovalo. V novem programskem obdobju bo po sedanjih informacijah na območju Slovenije delovalo 37 LAS, med njimi sta dva nova:

  • LAS Zgornja Gorenjska BOJA na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica;
  • LAS Kozjak – Pohorje na območju občin Lovrenc na Pohorju, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ruše in Selnica ob Dravi;

Več informaciji je dostopno TUKAJ.  

Preberite več...

Tradicionalna Občina Ljubno, a hkrati povezana in moderno naravnana v prihodnost, je prejela zlato plaketo na evropskem natečaju ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi 2022

Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE je v letošnjem, že 17. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za prenovo vasi (European Village Renewal Award 2022 ) izpostavilo temo »Gradimo mostove« in najvišje priznanje podelilo mestu Stadtschlaining, Gradiščanska v Avstriji. Slovenski nacionalni predstavnik Občina Ljubno se je uvrstila med prejemnike druge najvišje nagrade – zlate plakete, saj je žirija ocenila, da je njen razvoj celosten, trajnosten in izjemne kakovosti.

Na natečaju je sodelovalo 21 krajev iz 21 regij v 12 različnih državah Evrope. Uradna podelitev nagrad in priznanj bo potekala maja 2023 pri zmagovalcu prejšnjega natečaja v  Hofeimer Land na Bavarskem v Nemčiji.

Vsi vključeni v pripravo natečaja in podporo Občini Ljubno smo izjemno ponosni, da lahko odlične domače in predvsem srčne zgodbe in velike ideje predstavimo širši evropski podeželski skupnosti.

Iskrene čestitke vsem Ljubincem, še posebej pa županu Franju Naraločniku in njegovi ožji ekipi.

Preberite več...

Evropsko sodišče opravilo revizijo izvajanja programa LEADER

Evropsko računsko sodišče je opravilo revizijo izvajanja programa LEADER. V revizijo je bilo zajeto obdobje financiranja EU 2014–2020. Sodišče je preučilo, ali je pristop Leader prinesel koristi, ki so upravičile njegove dodatne stroške in tveganja, zlasti v primerjavi s tradicionalnimi programi porabe EU (s pristopom od zgoraj navzdol). Da bi sodišče to ocenilo, je preučilo, ali se je s tem pristopom spodbujala angažiranost na lokalni ravni in ali so imeli njegovi projekti dokazljive koristi v smislu lokalnega upravljanja, izboljšanega socialnega kapitala in boljših rezultatov. Preverilo je tudi, ali je uvedba novega pristopa financiranja iz več skladov prispevala k boljšemu usklajevanju podpore lokalnemu razvoju.

Preberite več...

Ponosno vstopamo v novo leto 2023

Novoletna za SPLETNO

Spoštovane članice in člani našega društva, kolegice in kolegi!

Leto 2022 je naokoli in spet je pred nami čas, ko pregledujemo bilance našega življenja in delovanja, ter si postavljamo nove izzive in cilje, ki nam bodo vodilo v letu 2023.

Naše društvo je letos obeležilo 20 letnico delovanja. V teh letih smo uspešno vijugali med čermi različnih razvojnih politik in potrebami ter željami slovenskega podeželja. Tudi v letošnjem letu smo s sodelovanjem in skupnimi napori prispevali k izboljšanju življenjskih razmer na podeželju. Prav zaradi naše povezanosti in skupnega duha lahko z optimizmom zremo v  novo leto, ko nas čakajo novi izzivi. Začenja se programsko obdobje, ki bo posebej pomembno za Lokalne akcijske skupine, saj bo potrebno vzpostaviti pogoje za naše uspešno delovanje tja do leta 2029. Jeseni bomo v sodelovanju z našimi podeželskimi razvojnimi partnerji ponovno organizirali Slovenski podeželski parlament, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj in utiranje novih uspešnih zgodb na slovenskem podeželju. Vsekakor v tem času ne bomo pozabili na naše medsebojno druženje, ki vsem nam daje moči in veselje za lažje soočanje z vsakodnevnim delom.

Drage prijateljice in prijatelji. Iz srca vam voščim lepe božične praznike, s ponosom se spomnite na dan samostojnosti naše Slovenije in z veseljem vstopite  v novo leto 2023.

Srečno!

 

Roman Medved, predsednik

Preberite več...

DRSP bo nacionalna točka evropske mreže podpornih pisarn Podeželskega pakta

DRSP je ena od nacionalnih LEADER mrež, ki bodo sestavljale evropsko mrežo podpornih pisarn za promocijo Podeželskega pakta v tem programskem obdobju. Prijavo na razpis Evropske komisije - DG Agri sta pripravila Evropsko združenje za inovacije in lokalni razvoj (AEIDL - European Association for Innovation in Local Development) in Evropska LEADER mreža za razvoj podeželja (ELARD - The European LEADER association for Rural Development). Z aktivnostmi bomo začeli v prvi polovici 2023.

Preberite več...

Poslovil se je profesor Michael Dower

Umrl je prijatelj Michael DOWER (7. novembra 2022). Bil je velik zagovornik podeželskih skupnosti, dobro poznan številnim generacijam podeželskih aktivistov po celi Evropi. Obdarjen je bil z izjemno jasnostjo misli in sposobnostjo prepričevanja vseh vrst občinstva. Neutruden je bil pri zagotavljanju podpore pobudam za krepitev podeželske civilne družbe, zlasti v srednji in vzhodni Evropi ter v državah kandidatkah za članstvo v EU.

Upokojeni profesor Univerze v Gloucestershiru, je bil aktiven do zadnjega trenutka. Bil je bil pobudnik in ustanovitelj PREPARE in njen prvi koordinator, vedno pripravljen podpreti in svetovati svojim naslednikom in članom. Aktiven je bil na nacionalni in transnacionalni ravni v EU in preko njenih meja ter tudi v domači lokalni akcijski skupini. Prof. Michael DOWER je bil tudi boter ustanovitvi našega društva in je pomembno vplival na naše delo.

Vsi, ki smo ga spoznali in imeli priliko delati z njim, se bomo strinjali, da je bil velik strokovnjak in vizionar na področju razvoja podeželja. 

Michael Dower TRAK

Dower ustanovna

Preberite več...

Strokovni posvet: Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja

Strokovni posvet »Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja« je potekal 21. 10. 2022 v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici. Več kot 80 udeležencev številnih strokovnih inštitucij na področju razvoja podeželja, predstavniki večine lokalnih akcijskih skupin, predstavniki vseh ključnih inštitucij, ki upravljajo sredstva za izvajanje programa LEADER / CLLD je s svojo prisotnostjo potrdilo pomen in vlogo društva. Z udeležbo na dogodku nas je počastila tudi ministrica za kmetijstvo gospa Irena Šinko. Na dogodku je petih raziskovalcev in članov društva prvič predstavilo monografijo »Izvajanje programa LEADER/CLLD v Sloveniji«.  Za najuspešnejšo podeželsko skupnost 2022 smo svečano razglasili Občina Ljubno, Občini Razkrižje pa podelili priznanje za izjemne dosežke na področju spodbujanja vključujočega in trajnostnega razvoja v okviru natečaja.

Preberite več...

Strokovna ekskurzija LAS Grčija, 2. - 7. 10. 2022

Letošnje strokovne ekskurzije društva, ki je potekala v Grčiji, 2. – 7. 10. 2022, se je udeležilo 47 strokovnjakov za razvoj podeželja iz celotnega območja Slovenije, pridružila pa se nam je tudi predstavnica ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tokrat smo posebno pozornost posvetili vsebinam povezanim z morjem in akvakulturo. Ogledali smo si različne primere dobrih praks, se srečali z organi upravljanja, lokalnimi akcijskimi skupinami in nosilci projektov ter z njimi razpravljali o življenju na podeželju in izvajanju pristopa LEADER / CLLD v obeh državah.

Preberite več...