Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Pregled novic

Zaključki posveta v Državnem svetu na temo: Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja so 20. aprila 2022, na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja, organizirali posvet z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri.

V osrednjem delu posveta sta rezultate izvajanja pristopa LEADER/CLLD in priprave na novo finančno perspektivo predstavila državni sekretar na Ministrstvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej in mag. Josip Mihalic iz Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Vlogo lokalnih akcijskih skupin (LAS) pri skladnem teritorialnem  razvoju so predstavili Tomaž Cunder iz Kmetijskega inštituta Slovenije, prof. dr. Irma Potočnik Slavič s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster. Odmevnejše projekte LAS iztekajoče se finančne perspektive so predstavili predsednica Kulturno umetniškega društva Popotovanje Frana Levstika Čatež Mija Benedičič (LAS STIK), direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika  dr. Marjetka Pezdirc (LAS Dolenjske in Bele Krajine), direktor zasebnega zavoda SARA VURI Dušan Jesenšek (LAS Dolina Soče) ter mag. Danijela Kocuvan iz TOTI LAS.

Preberite več...

Srečanje predsednika DRSP z Ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetom Podgorškom

Dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je konec marca sestal z novo izvoljenim predsednikom DRSP mag. Romanom Medvedom. Razpravljala sta o vlogi Društva za razvoj slovenskega podeželja, njegovi vlogi ter povezovanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, ki delujejo na področju razvoja kmetijstva in slovenskega podeželja. Pomembna tema pogovorov je bila tudipovečanje prepoznavnosti pristopa LEADER / CLLD v širši javnosti, ki se je na ravni EU izkazal kot izjemno uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov na podeželju. Minister je podprl predlog DRSP o pripravi enotne digitalne platforme za digitalizacijo postopkov na ravni LAS in prisluhnil predlogom društva za debirokratizaciji sistema LEADER / CLLD. Na koncu sta se dotaknila še slovesnosti ob 20. obletnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja, ki bo potekala oktobra letos. Več o sestanku in temah pogovorov, si lahko preberete TUKAJ.

Preberite več...

Zbor članov je izvolil novo vodstvo in potrdil program dela za prihodnji dve leti

17. zbor članov, ki je potekal 9. 3. 2022 v Kočevju, je za novega predsednika izvolil Romana Medveda, v mandatnem obdobju 2022 – 2026 pa upravni odbor sestavljata še dve podpredsednici Mojca Metličar in Greta Černilogar in štirje člani Viktorija Barbič, Primož Kroflič, Goran Šoster in Aleš Zidar. Zbor je potrdil tudi poročila o delu za preteklo leto in program dela za prihodnji dve leti. V popoldanskem delu je sledil posvet o prihodnjem izvajanju programa LEADER / CLLD ter predstavitev dobrih praks LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki je gostil oba dogodka.

Preberite več...

Ponovitev postopka za imenovanje članov Komisije za CLLD

Upravni odbor DRSP je na 1. seji z dne 24. 3. 2022, po podrobnem pregledu postopka zbiranja predlogov za člane Komisije za CLLD za novo mandatno obdobje ugotovil, da je bil postopek predlaganja izveden v času sprejemanja novega pravilnika te komisije. Hkrati je ugotovil, da so nekateri kandidati dobili le podporo svojega LAS, ne pa tudi podpore drugih članov. Na podlagi obeh dejstev je UO sprejel sklep, da se postopek predlaganja kandidatov ponovi in preveri podpora predlaganim kandidatom s strani LAS. Sestavo Komisije za izvajanje programa CLLD po izvedenem postopku imenuje Upravni odbor društva.

Skladno z navedenim s 4. 4. 2022 objavljamo poziv za zbiranje predlogov za člane Komisije za CLLD za mandatno obdobje 2022 - 2026. Kandidate lahko predlaga LAS, ki je član društva. Podrobneje so pravila opredeljena v pozivu in pravilniku ter so objavljena na spletni strani društva. Kandidature pošljite na priloženem obrazcu najkasneje do 15. 4. 2022 do 15. ure po e-pošti na naslov info@drustvo-podezelje.si.

Preberite več...

2. nacionalni natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost pod sloganom »Gradimo mostove«

Društvo za razvoj slovenskega podeželja, ki mu je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano zaupalo koordinacijo postopka izbora, poziva podeželske skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), da se pridružijo natečaju za izbor podeželske skupnosti za leto 2022 pod geslom »Gradimo mostove«. Rok prijave je 15. 4. 2022.

Preberite več...

Civilne podeželske mreže v podporo civilistom prizadetim zaradi konflikta v Ukrajini

Mi, gibanja podeželskega civilnega sektorja Evrope, predstavljamo več kot 40 držav in polovico evropskega prebivalstva, ki živi na podeželskih področjih, smo globoko zgrožena zaradi Ruske invazije na Ukrajino in solidarno podpiramo prebivalce Ukrajine.

DRSP se je, skupaj s številnimi civilnimi mrežami evropskih držav, pridružil iniciativi evropskih podeželskih mrež. Solidarnostna izjava za ljudi v Ukrajini je pripeta TUKAJ, ostale so objavljene na http://elard.eu/positions/.

Preberite več...

Zbor članov in volitve v organe DRSP 2022 - 2026

17. redni zbor članov DRSP in posvet LAS, bosta potekala v sredo, 9. 3. 2022 s pričetkom ob 10.00 uri, v dvorani Kulturnega centra Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, Kočevje. Pregledali bomo delo preteklega leta in načrte za naprej ter volili novo vodstvo. V popoldanskem posvetu pa se bodo razpravi o aktualni problematiki CLLD pridružili predstavniki upravljalcev programa LEADER/CLLD. Dogodek gosti LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete po e-pošti (info@drustvo-podezelje.si) do vključno 1. 3. 2022.

Preberite več...

MKGP tretjič zavrnil predlog društva za podaljšanje roka za oddaje vlog na JR za podukrep 19.3

Društvo za razvoj podeželja je na predlog nekaterih slovenskih LAS in na osnovi sklepa Komisije za CLLD prejšnji teden – 13.1.2022, na MKGP ponovno podala predlog za podaljšanje obdobja vlaganja vlog na JR za Podukrep 19.3. in sicer do 15. marca 2022. Podaljšanje smo utemeljevali zaradi spremenjenih pogojev razpisa in pripravam kompleksnejšim projektov z večjim številom partnerjev, zaradi česar je priprava vsebin časovno zelo zahtevna – sploh zaradi razmaha epidemije Covid-19, kar je vzrok za veliko odsotnosti z delovnih mest zaradi obolenj in karantene.

Žal so na MKGP tudi tretjič brez problemov zavrnili našo pobudo, zato vas obveščamo, da DRSP ne bo več vlagal predlogov ali zahtev za spremembo tega javnega poziva. Vsem LAS želimo, da stisnejo moči in pripravijo dobre projekte, ter jih seveda pravočasno oddajo do 14. februarja. Že večkrat smo dokazali, da znamo in zmoremo, zato verjamemo, da nam bo uspelo tudi tokrat.

Preberite več...

Želim vam vse to kar želim sebi in kličem vesele Božične praznike in Srečno novo leto 2022

Profilna slika SPLET

Spoštovane članice in člani, kolegice in kolegi, 

Izekajoče leto 2021 je bilo polno izzivov, presenečenj, aktivnosti in kljub epidemiji osebnih druženj, kar je zagotovo pretehtalo v oceni, da ponovno zaključujemo uspešno leto. Iz tega razloga bi se vsem, ki ste kakorkoli sodelovali z nami, zahvalil za vaš prispevek k našemu delu in si zaželel, da bi bili vsaj tako aktivni tudi v prihajajočem letu. To bo leto sprememb, za katere si želim, da bodo predvsem pozitivne in uspešen dodatek k naši zgodbi, ki jo pišemo na razvoju podeželja. Bo leto novih izzivov, bo dvajseto leto našega delovanja, bo leto v katerem upam in si želim, da bomo premagali tudi ta virus vsaj v tej meri, da bomo normalno funkcionirali.

Želim vam vse, kar želim sebi, in kličem vesele Božične praznike in Srečno novo leto 2022

 

Aleš Zidar, predsednik

 

Preberite več...

Razpis rednih volitev v organe DRSP za obdobje 2022 – 2026

Upravni odbor je na 12. seji, z dne 9. 12. 2021, sprejel sklep o razpisu rednih volitev v organe Društva za razvoj Slovenskega podeželja za mandatno obdobje 2022 – 2026. Skladno s Pravilnikom o volitvah v organe DRSP Zbor članov DRSP voli: predsednika oz. predsednico društva, šest članov upravnega odbora, tri člane nadzornega odbora in tri člane častnega razsodišča.

Podrobneje so pogoji opredeljeni v razpisu, ki je objavljen na spletni strani (TUKAJ). Kandidature (obrazec: Predlogi za člane organov) s soglasji kandidatov (obrazec: Izjava kandidata o strinjanju) pošljite na poštni naslov: Društvo za razvoj slovenskega podeželja Slavina 31, 6258 Prestranek, Slovenija ali skenirano na e-poštni naslov: info@drustvo-podezelje.si. Rok oddaje kandidatur je 31. 1. 2022 do 15. ure, volitve pa bodo potekale na zboru članov 9. 3. 2022 v Kočevju in ga bo gosti LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Preberite več...