Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Pregled novic

Praznično voščilo

Spoštovani,

že v začetku leta 2020 smo predvidevali, da bo posebno, saj je glede na zaporedje številk in njegovo prestopnost obetalo vse kaj drugega kot »še eno normalno leto«. Tudi če odmislimo ta virus Covid-19, se je zgodilo veliko več, kot bi si želeli sami. Je pa res, da smo morali pričeti živeti tudi s tem virusom. Situacija nam je postavljala resne preizkušnje, spremenila naše navade, postavila druge prioritete, navadili smo se živeti drugače. Navadili smo se na »ZOOM«.

Kljub vsemu smo v društvu in mreži slovenskih LAS naredili veliko – čas priprav na novo programsko obdobje je pač zahteval našo veliko angažiranost, če si želimo v naslednjem letu in še kakšnemu pozneje olajšati delo in izvajanje naših osnovnih dejavnosti. Nismo sicer potovali v Estonijo, kar ostaja za naslednje leto, pa tudi z velikim zanimanjem pričakovani Festival slovenskih LAS v Goriških brdih bo našel svoj termin kasneje. Zato v 2021 gledamo optimistično in z velikim pričakovanjem. Naj bodo letošnji prazniki polni pričakovanja in veselja. Že zaradi razmer jih bomo veliko preživeli v družinskem krogu, kar je navsezadnje lepo in edino pravilno. Uživajte v naslednjih dneh, pozabite na vse tegobe tega sveta in nazdravite boljšim časom.

Ob zaključku letošnjega zanimivega in nemirnega leta vam želim tisto, kar je žal postalo njegova stalnica – ostanite zdravi.

S spoštovanjem,

Aleš ZIDAR

Predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja

Preberite več...

Izvajanje pristopa CLLD/LEADER v naslednjem programskem obdobju

17. 12. 2020 je potekala video razprava z deležniki o izvajanju pristopa CLLD/LEADER v prihodnjem programskem obdobju.

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (v nadaljevanju: DRSP) je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo predloge izvajanja sistema izvajanja pristopa »od spodaj navzgor«. Videokonference so se udeležili predstavniki Medresorske delovne skupine CLLD 2021-2027, predstavniki Komisije za CLLD pri DRSP in člani DRSP, kot zastopnik 33 LAS, ter predstavniki štirih LAS, ki niso člani DRSP. Poudarki posveta so bili predvsem na poenostavitvah tako horizontalne kot vertikalne izvedbe pristopa, poenostavitvah na ravni LAS in tudi na zakonodajnem nivoju, organizaciji LAS v naslednjem programskem obdobju, zagotavljanju neprekinjenega financiranja LAS med prehodom v novo programsko obdobje ter nadaljevanju konstruktivnega operativnega sodelovanja med vsemi v CLLD/LEADER vpetimi deležniki.

Preberite več...

Odgovor KO CLLD na pobude za poenostavitev izvajanja programa CLLD

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je 20. oktobra 2020 izvedel e-posvet na temo izboljšanja izvajanja programa CLLD v naslednjem programskem obdobju. Na podlagi zbranih informaciji smo pripravili usklajene predloge, ki bi po našem mnenju prispevali k boljšim rezultatom in olajšali delo vseh vpletenih akterjev. V pripravi predlogov je sodelovala večina LAS, 29 od 33 LAS, ki so člani DRSP. Z zbranimi predlogi smo še v oktobru seznanili KO CLLD in odgovorne organe upravljanja, 9. 12. 2020 pa smo prejeli njihov odgovor in predlog usklajevanja v prihodnjih mesecih.

Preberite več...

LAS pripravili svoje predloge za izvajanje CLLD v naslednjem programskem obdobju

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je 20. oktobra izvedlo e-posvet na temo izboljšanja izvajanja programa CLLD v naslednjem programskem obdobju. Na podlagi zbranih informaciji smo pripravili usklajene predloge, ki bi po našem mnenju prispevali k boljšim rezultatom in olajšali delo vseh vpletenih akterjev. V pripravi predlogov je sodelovala večina LAS, 29 od 33 LAS, ki so člani DRSP. Z zbranimi predlogi smo še v oktobru seznanili KO CLLD in odgovorne organe upravljanja.

Preberite več...

Člani DRSP lahko brezplačno uporabljate društveno e-konferenčno sobo

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je kupilo licenco za konferenčno platformo Zoom. Uporabljali jo bomo za seje in posvete, društvena e-konferenčna soba pa je brezplačno na voljo tudi vsem članom društva. V njej je do sedaj gostovalo že sedem članov. Za rezervacijo termina prosim kontaktirajte sekretarko društva Vesno Erhart, koledar zasedenosti pa je dostopen na spletni strani društva.

Preberite več...

Občina Brda med 26 kandidati za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020

Brda, 12. 10. 2020 – ocenjevalna komisija Evropske delovne skupnosti za razvoj podeželja in obnovo vasi si je ogledala območje Goriških Brd in tako izvedla še drugi del ocenjevanja za evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 za katero se poteguje 26 območij iz 12 držav. Ta dan je sonce skrbno obdelane terase in jesenske barve gričev v Brdih še posebej lepo osvetlilo in tako še samo podčrtalo slogan: »Brda – kjer je vse mogoče!«.

Preberite več...

POSVET LAS » Izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju«

Komisija CLLD, ki deluje v okviru DRSP, je zbrala in pripravila izhodišča za izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju, in sicer na teme: organiziranost LAS,  prenos nalog posredniškega organa in predlogi poenostavitev. Pripravljeno gradivo bomo v oktobru predstavili organom upravljanja, pred tem pa bi radi z vašo pomočjo dorekli ključne povzetke. Posvet LAS bo organiziran virtualno, in sicer v torek, 20. oktobra od 10.00 do 12.00 ure. Izbor najprimernejše spletne aplikacije bomo sporočili naknadno. Vabilo z navodili za udeležbo in gradiva boste prejeli nekaj dni pred dogodkom. Posvet je namenjen članom DRSP.

Preberite več...

Posvet LAS in srečanje članov DRSP: Upravljanje varovanih naravnih območij - razvoj dostopnega turizma

Letošnji posvet LAS in srečanje članov DRSP bo potekalo 3. – 4. 7. 2020 na Zelenem Krasu. Osrednja tema letošnjega srečanja je: Upravljanje varovanih naravnih območij - razvoj dostopnega turizma v okviru katerega si bomo ogledali rezultate in dobre prakse v okviru treh projektov »Interaktivni turizem za vse« (operacije 19.3), »Skupaj zmoremo več« (operacije 19.2.) ter »Doživljajske točke Notranjske« in »Produkt Cerkniško jezero« (operacije 19.2.). Rok za prijave je 15. 6. 2020. 

Program

Prijavnica

Preberite več...

Webinar: Poenostavitve izvajanja CLLD v Sloveniji

Webinar 22062020 80x42

V ponedeljek, 22.6.2020 je potekal webinar »Poenostavitev izvajanja CLLD v Sloveniji«. Z nami so bili predstavniki Karolina Jasinska Mueleck, EK, DG AGRI, Joanna Gierulska, Organ upravljanja, Poljska, Andreja Trček in Marjeta Jerič, MKGP, Slovenija ter Jožica Povše, DRSP, srečanje pa je moderiral Roman Medved, predsednik Komisije za izvajanje programa CLLD, DRSP. V panelu so predstavili trenutno izvajanje programa CLLD ter različne vidike in aspekte možnih poenostavitev v prihodnjem programskem obdobju, nato pa je sledila razprava.

Preberite več...