Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Pregled novic

Posvet LAS na Notranjskem, 3. - 4. 7. 2020

Posvet LAS: Upravljanje varovanih naravnih območij - razvoj dostopnega turizma je potekal 3. in 4. 7. 2020 na Notranjskem. Začeli smo v zavodu ARS VIVA, kjer so zbrane pozdravili Aleš Zidar, predsednik DRSP, Marko Rupar, predsednik LAS Notranjska in župan občine Cerknica ter Janez Strle, župan občine Loška dolina. Posveta, ki ga je gostil LAS Notranjska, RRA Zeleni Kras, se je udeležilo skoraj 50 udeležencev iz cele Slovenije, ogledali pa smo si šest projektov sofinanciranih iz programov CLLD / LEADER:

  • »Interaktivni turizem za vse« (Zavod ARS VIVA; operacija 19.3)
  • »Interaktivne poti za vse« in ogled Križne jame (operacija 19.3)
  • »Skupaj zmoremo več« in kolesarjenje s (prilagojenimi) kolesi na relaciji Podcerkev – Grad Snežnik – Vrhnika pri Ložu (operacija 19.2.)
  • »Interaktivni turizem za vse« in ogled žage (Vrhnika pri Ložu; operacija 19.3.)
  • »Doživljajske točke Notranjske« in »Produkt Cerkniško jezero« (operacija 19.2)


Gradiva:

- program srečanja

- posnetek

  • posnetek prvega dela posveta z izjavami ključnih lokalnih predstavnikov in predsednika društva ter predstavitvijo projektov Zavoda Ars Viva

- predstavitve:

- lista prisotnosti

Slike:

IMG 0655 002 mala

IMG 20200703 100954 mala

IMG 20200703 101419 mala

IMG 20200703 102340 mala

IMG 20200703 132637 mala

 IMG 20200703 140233 mala

 IMG 20200703 100954 mala

kolo IMG 0795 mala

IMG 20200704 102318 mala b

 

Preberite več...

Posvet LAS in srečanje članov DRSP: Upravljanje varovanih naravnih območij - razvoj dostopnega turizma

Letošnji posvet LAS in srečanje članov DRSP bo potekalo 3. – 4. 7. 2020 na Zelenem Krasu. Osrednja tema letošnjega srečanja je: Upravljanje varovanih naravnih območij - razvoj dostopnega turizma v okviru katerega si bomo ogledali rezultate in dobre prakse v okviru treh projektov »Interaktivni turizem za vse« (operacije 19.3), »Skupaj zmoremo več« (operacije 19.2.) ter »Doživljajske točke Notranjske« in »Produkt Cerkniško jezero« (operacije 19.2.). Rok za prijave je 15. 6. 2020. 

Program

Prijavnica

Preberite več...

Webinar: Poenostavitve izvajanja CLLD v Sloveniji

Webinar 22062020 80x42

V ponedeljek, 22.6.2020 je potekal webinar »Poenostavitev izvajanja CLLD v Sloveniji«. Z nami so bili predstavniki Karolina Jasinska Mueleck, EK, DG AGRI, Joanna Gierulska, Organ upravljanja, Poljska, Andreja Trček in Marjeta Jerič, MKGP, Slovenija ter Jožica Povše, DRSP, srečanje pa je moderiral Roman Medved, predsednik Komisije za izvajanje programa CLLD, DRSP. V panelu so predstavili trenutno izvajanje programa CLLD ter različne vidike in aspekte možnih poenostavitev v prihodnjem programskem obdobju, nato pa je sledila razprava.

Preberite več...

Strokovna ekskurzija DRSP: Upravljanje varovanih območij in pametne vasi v Estoniji in Latviji

Tema letošnje strokovne ekskurzije DRSP v Estonijo in Latvijo je upravljanje varovanih območij in pametne vasi in bo potekala 9. – 13. 9. 2020. Ekskurzijo bomo začeli v Talinu in po Tartu pot nadaljevali v Latvijo. V štirih dneh si bomo ogledali različne primere dobrih praks izvajanja projektov sofinanciranih s sredstvi LEADER / CLLD in se srečali s predstavniki LAS obeh držav. V okviru srečanja bo potekala tudi konferenca s pripravo projektov sodelovanja. Podrobnejše informacije so objavljene v programu.

Preberite več...

Štirje strokovni dogodki DRSP v drugi polovici 2020

Zaradi situacije s Korona virusom smo morali spremeniti koledar prireditev DRSP, a vendar v drugi polovici leta 2020 načrtujemo štiri strokovne dogodke:

  • Web Posvet LAS: poenostavitev izvajanja LEADER / CLLD z mednarodnimi udeleženci bo potekal 22. 06. 2020. Več informacij je dostopnih TUKAJ.
  • Pomladni posvet LAS in srečanje članov: Upravljanje varovanih naravnih območij in razvoj dostopnega turizma. Posvet bo potekal 3. in 4. 7. 2020 na Notranjskem in ga gosti LAS Notranjska. Več informacij je dostopnih TUKAJ.
  • Strokovna ekskurzija v Estonijo: upravljanje varovanih območij in pametne vasi. Potekala bo 9. – 13. 9. 2020. Program in več informacij je dostopnih na spletni strani društva TUKAJ.
  • Festival LAS: predviden junijski festival v Brdih smo zaradi pandemije morali odpovedati. Pozivamo LAS, da pripravijo predloge za izvedbo v jesenskih mesecih.

O podrobnejših programih vas bomo obvestili v kratkem, vi pa si rezervirajte termine. Koledar dogodkov DRSP je dostopen TUKAJ

Preberite več...

Zbor članov DRSP – tudi 2020 bo zelo aktivno

Letošnji zbor članov je, situaciji primerno, potekal dopisno. Člani so obravnavali in potrdili poročila o delu za preteklo leto.  Sprejeli so tudi dveletni program dela društva, ki zajema pet sklopov: delovanje društva, informiranje in promocija, nacionalna info točka za CLLD, sodelovanje, usposabljanje in mreženje na nacionalni ravni ter mednarodno sodelovanje. Člani so za nadomestnega člana UO DRSP izvolili Primoža Krofliča.

Preberite več...

Informacija o izvajanju programa CLLD v obdobju koronavirusa

Komisija za izvajanje programa CLLD pri DRSP  je KO CLLD pozvala, da pošlje uradno informacijo o načinu izvajanja programa CLLD za vse tri vključene sklade v naslednjem obdobju. LAS za svoje delovanje potrebujejo predvsem informacije potrebne za izvajanje javnih pozivov na podlagi sprememb SLR, saj nekatere od njih niso potrjene. Prav tako pa še čakajo na informacijo o dodelitvi preostalih sredstev s strani ESRR. Komisija tudi opozarja na različno obveščanje v okviru posameznega sklada in prosi KO CLLD, da informiranje poenotijo. V odzivu pristojni odgovorijo na nekatera vpašanja.

Preberite več...

Pobuda DRSP za dodelitev dodatnih sredstev za ukrep 19.3 je preložena na jesen 2020

DRSP je na predlog članov 4. 3. 2020  na MKGP naslovil pobudo za povečanje sredstev za izvajanje ukrepa 19.3 za 3 milijone evrov.  Predlagal je, da se, zaradi slabšega črpanja, preusmerijo sredstva iz ukrepa 6 – biodiverziteta in ukrepa 8 – gozdarstvo. Predlog utemeljuje s pomembnimi učinkih na ravni cele države, ki jih imajo projekti sodelovanja na ti dve področji. Pobuda društva je dostopna TUKAJ.

Ministrstvo v odgovoru pojasnjuje (celoten dokument je dostopen TUKAJ), da takšna razporeditev v okviru 8. spremembe PRP 14-20 ni mogoča. Organ upravljanja bo poskušal animirati teren in v čim večji meri spodbudil črpanje na obstoječih ukrepih. Sporočilo zaključijo z pojasnilom, da bodo črpanje po ukrepih ponovno pregledali jeseni 2020 in preučili možnosti za prenos sredstev.

Preberite več...