Novice

Slavnostna seja ob 15 letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja

Leto 2002 je pomemben mejnik v našem skupnem prizadevanju za boljšo prihodnost slovenskega podeželja. Takrat je bilo ustanovljeno Društvo za razvoj slovenskega podeželja, s tem pa vzpostavljena platforma za izmenjavo znanj, izkušenj in zastopanje interesov slovenskega podeželja. Na pot k uresničevanju poslanstva DRSP ste s svojim delom pomembno pripomogli tudi sami.

Zdaj, 15 let kasneje, se bomo ozrli na doslej prehojeno pot in se pogovorili o skupnih prihodnjih izzivih. Slavnostna seja bo potekala 29. 11. 2017 s pričetkom ob 15.30 uri, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete, Groblje 3, Domžale, tam, kjer je uradno nastalo naše društvo. Pred sejo, z začetkom ob 13. uri, pa bo potekal zbor članov.

Veliko nam bo pomenilo, če se boste dogodka udeležili, zaradi lažje organizacije pa vas prosimo, da udeležbo potrdite do 20. 11. 2017 po telefonu 041 745-184 (sekretarka DRSP mag. Vesna Erhart) ali na elektronski naslov vesna.erhart@drustvo-podezelje.si. Na omenjeni naslov se lahko obrnete tudi za vse dodatne informacije in pojasnila.

Gradivo:

  • Vabilo
  • Pozdravni nagovor, predsednik društva Aleš Zidar
  • Poslanstvo društva in izzivi slovenskega podeželja 2002 – 2017, slavnostni govornik, Tomaž Cunder

 Ustanovitvena skupscina

»Ustanovna skupščina DRSP, 2002«

Preberite več...

2. izredni zbor članov DRSP

2. izredni zbor članov DRSP bo potekal v sredo, 29. 11. 2017 ob 13.00 uri, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete, Groblje 3, Domžale.

Zboru članov bo ob 15.30 sledila slavnostna seja ob 15 letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja ter druženje ob zaključku leta.

Gradivo zbora članov:

Dokumentacija:

  • Lista prisotnosti
  • Pravilnik o volitvah v organe DRSP
  • Pravilnik o delovanju komisij in odborov DRSP
  • Pravilnik o članarini v DRSP
  • Program dela DRSP v letu 2018
Preberite več...

Mednarodni projekt sodelovanja med slovenskim in češkim LAS

V mesecu maju je češka delegacija iz mesta Kdyně in LAS Český les obiskala LAS Ovtar v Slovenskih goricah. Na povabilo vodij te delegacije, župana mesta Kdyně Jana Löffelmanna in direktorice LAS Český les Sylve Heidlerové, je bil 27. in 28. oktobra delovni obisk vrnjen. V delegaciji Občine Lenart in LAS Ovtar so bili: župan, mag. Janez Kramberger, podžupana Marjan Banič in Franc Ornik, Tanja Vintar, direktorica RASG, t.j. vodilnega partnerja LAS Ovtar in Andrej Kocbek, predsednik Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric.

Delegaciji je bila predstavljena organiziranost češke lokalne samouprave, dejavnost in projekti LAS Český les in zgodovina mest Kdyně in Domažlice. Gostitelji so prav za namen tega obiska pripravili tudi zelo zanimiv predstavitveni film, ki je bil iztočnica v pogovorih o možnem dvostranskem sodelovanju, zlasti na področjih medu in apiterapije, kulturne dediščine, lokalne samooskrbe in turizma. Na ravni vodilnih partnerjev obeh LAS se bo v prihodnjih dneh identificirane vsebine preučilo v smislu možnega partnerstva v projektu transnacionalnega sodelovanja LAS.

Delegacija se je udeležila tudi uvodnega dela Mednarodne apiterapevtske konference v mestu Kdyně, posvečene stoletnici smrti očeta moderne apiterapije, dr. Filipa Terča. Na konferenci so aktivno sodelovali tudi slovenski apiterapevti, med njimi Karel Vogrinčič iz Močne, ki je tudi pobudnik sodelovanja med obema območjema. Ob priložnosti konference je bila v češkem prevodu izdana in predstavljena knjiga dr. Gregorja Pivca o dr. Terču. Pred odhodom domov je delegacija obiskala še spominsko obeležje pred rojstno hišo dr. Terča v vasi Prapořište.

A. K. in T. V.

 

LAS Ovtar Češka 1 LAS Ovtar Češka 2

LAS Ovtar Češka 3

LAS Ovtar Češka 4

Preberite več...

Tematski posvet LAS: Medgeneracijsko in partnersko sodelovanje s primeri dobrih praks iz Slovenije in tujine

Tematski posvet LAS je potekal 26. 10. 2017 v Komnu na Krasu in je bil sestavljen iz dveh delov. Najprej smo si ogledali socialno podjetje v kmetijstvu - Kmetija Brinjevka d.o.o., so. p.. Vlogo in aktivnosti kmetije ter zavoda Vezi pri izvajanju ocenjevanja delazmožnosti, poklicni rehabilitaciji in tudi zaposlovanju oseb s posebnimi potrebami je predstavila direktorica mag. KatarinaTomažič, svoje delo na kmetiji pa je opisalo tudi njihovih pet zaposlenih oseb z zmanjšano delovno zmožnostjo. Drugi del posveta je potekal v Kulturnem domu Komen, kjer smo udeležencem predstavili še dva uspešna projekta. Špela Kodre je predstavila mednarodno platformo za prostovoljsko delo na ekoloških kmetijah – WWOOF, ki deluje v 120 državah. Pred kratkim je bila vzpostavljena nacionalna mreže, na platformi pa sodeluje 53 slovenskih kmetij. Skupno pridelava hrane v urbanih območjih - Livada Lab je predstavila dr. Rozalija Cvejić. Nastal je na pobudo Mestne občine Ljubljana, ki želi pridobiti aktivne upravljavce javnih površin, njegov trajnosten rezultat pa bo prvi outdoor mladinski center. Vsi trije projekti oziroma pristopi so prenosljivi v druga območja, zato se je med udeleženci razvila razprava o možnostih sodelovanja ter priložnostih in težavah pri izvedbi projektov s temi vsebinami. Tokratni posvet je potekal v sodelovanju z LAS Krasa in Brkinov. 

Preberite več...

Tematski posvet LAS: Inovativnost v projektih LEADER v EU

Tematski posvet LAS, ki je potekal v popoldanskem delu druženja 26. 10. 2017 v Komnu na Krasu, je imel dve ključni vsebini: predstavitev dela dveh delovnih skupin (PWG) pri Evropski mreži za razvoj podeželja (ENRD) za izvajanje projektov sodelovanja (TNC) in za inovativni pristop izvajanja programa LEADER ter odziv slovenskih LAS na ponujene možnosti sodelovanja z ENRD. Na junijski delavnici ENRD na to temo je bilo namreč dogovorjeno, da se vse evropske LASe tudi na tak način seznani z dejavnostmi teh delovnih skupin in se jih animira za boljše sodelovanje. V ta namen bo organizirana še ena podobna delavnica, na kateri bodo sodelovali predstavniki obeh PWGjev, osnovni predstavitvi pa je sledila razprava o prenosu teh vsebin v Slovenijo ter vzpostavljanje novih partnerstev. 

V zadnjem delu srečanja smo organizirali tudi ogled dobre prakse s pokušino izdelkov: štiriperesna deteljica današnjega Krasa: Kraševec, kamen, pršut in teran na Kmetiji Mahnič na Grahovem Brdu. Tokratni posvet je potekal v sodelovanju z LAS Krasa in Brkinov.

Preberite več...

3. Evropski podeželski parlament (objavljeni končni dokumenti)

3. Evropski podeželski parlament, ki je potekal med 18. in 21. oktobrom 2017 v kraju Venhorst na Nizozemskem, je 250 udeležencev iz 40 držav zaključilo s sprejemom Deklaracije in Manifesta (posodobljena verzija). Udeleženci dogodka v Deklaraciji pozivajo k novemu obdobju lokalnega razvoja »od spodaj navzgor«, ki temelji na lokalnih ukrepih podeželskih skupnosti. Spodbuda za to je hitro rastoče število lokalnih pobud v mestih in na podeželju ter potreba po krepitvi vitalnosti podeželskih območij po vsej Evropi. S strani LAS je pomembno tudi to, da je v deklaraciji konkretno predlagan način oblikovanja enotnega CLLD sklada, kar je želja vseh tistih, ki se aktivno ukvarjajo z izvajanjem programa Leader oziroma CLLD. Ker je bil na zasedanju evropskega parlamenta prisoten le en evropski poslanec, so udeleženci zahtevali, da se tako deklaracija kot manifest 3. EPP predstavi odgovornim na Evropski komisiji in Evropskem parlamentu, saj bo le na ta način dosežen cilj evropskega parlamenta.

Objavljen je tudi video dogodka.

Več informacij o 3. Evropskem podeželskem parlamentu je na voljo na spletni strani ERP.

Preberite več...

Strokovna ekskurzija in konferenca mednarodnega sodelovanja med slovenskimi in portugalskimi LAS

Strokovna ekskurzija in konferenca mednarodnega sodelovanja med slovenskimi in portugalskimi LAS je potekala od 2. do 5. 10. 2017. Udeležilo se jo je 45 upravljavcev LAS ter predstavnikov institucij in organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja.
Program, ki ga je pripravila portugalska mreža za podeželje v sodelovanju z DRSP, je bil razdeljen na dva dela. Prvi del je bil namenjen obiskom portugalskih LAS in ogledu njihovih projektov. V tem delu je potekala tudi mednarodna konferenca sodelovanja slovenskih in portugalskih LAS, ki je pokazala prednosti ureditve v posamezni državi in hkrati tudi številne podobne težave s katerimi se srečujejo tako upravljavci LAS, kot tudi nacionalne institucije na tem področju. V četrtek dopoldne (drugi del) pa je potekala nacionalna konferenca LAS. Predstavitve in povezave do sodelujočih portugalskih LAS in primerov dobrih praks, ki smo si jih ogledali, so objavljene spodaj.

Preberite več...

Tradicionalna prireditev Festival ljubljanskega podeželja 2017

V soboto, 14. 10. 2017, je v Ljubljani, na Stritarjevi ulici, potekal tradicionalni dogodek Zelenega praga Ljubljane – Festivala ljubljanskega podeželja. Združeni so Medeni dan, osrednja prireditev ljubljanskih ponudnikov Čebelje poti, ter predstavitev ljubljanskega podeželja in slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS). Sončen jesenski dan in odlična ponudba na stojnicah sta privabila številne Ljubljančana in obiskovalce mestnega jedra iz Slovenije in tujine.

Dogodek je organizirala Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja v sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja. Z dogodkom želimo meščanom približati ljubljansko in slovensko podeželje. V Ljubljani se lahko pohvalimo, da kar dve tretjini celotnega območja našega mesta predstavlja tako imenovani zeleni pas, na katerem je 826 kmetij, ki skrbijo za ohranjanje kulturne krajine in oskrbo celotnega mesta z lokalno pridelano zelenjavo in sadjem.

Na 21 stojnicah so svojo ponudbo in aktivnosti bodo predstavili:
- ponudniki ljubljanskega podeželja: Kmetija Kastelic - Žonta, Kmetija Mežanrc, Kmetija pr'Grogc, Društvo podeželja Lipoglav,Čebelarsko društvo Ljubljana Moste–Polje, Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani, Društvo za biološko dinamično gospodarjenje AJDA Sostro, Kmečka strojna skupnost Savlje Kleče – Združenje,
- ponudniki Čebelje poti: Čebelar Damir Škraban, Društvo Urbani čebelar, Čebelarstvo Jere, Hotel Park - Urban&Green, Čebelarstvo Slanc, FerMedica s. p., David Ferle s.p., Čebelarsko društvo Barje, Čebelarstvo Tatjana Grdadolnik
- slovenske lokalne akcijske skupine: LAS Srce Slovenije / The Heart of Slovenia in Jarina, zadruga za razvoj podeželja, LAS – Od Pohorja do Bohorja in Kmetija Lopan (Marvita), LAS Notranjska z Javni zavod Snežnik in Društvo ljubiteljev gradu Snežnik, Lokalna akcijska skupina Prlekija, Društvo za razvoj slovenskega podeželja ter Mreža za podeželje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
- poseben gost – socialno podjetje Druga violina, Varstveno delovni center Ljubljana CUDV Draga.

Zloženka s predstavitvijo ponudnikov je dostopna na povezavi: https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/medeni-dan-in-predstavitev-ljubljanskega-podezelja/

 

FOTOGALERIJA

FLL 2017

Preberite več...

Tematska posveta LAS

Društvo za razvoj slovenskega podeželja organizira različna strokovna usposabljanja, posvete in promocijske dogodke na področju razvoja podeželja. Na dogodke so vabljeni člani društva in širša zainteresirana javnost. Tokratna posveta potekata v sodelovanju z LAS Krasa in Brkinov.  

TEMATSKI POSVET LAS - Medgeneracijsko in partnersko sodelovanje s primeri dobrih praks iz Slovenije in tujine bo potekalo v Komnu, 26. 10. 2017 s pričetkom ob 9:30 uri. Posvet moderira g. Jože Ocepek. Vabilo s programom

TEMATSKI POSVET LAS Inovativnost v projektih LEADER in projektih sodelovanja v EU, ki bo potekal v Komnu, 26. 10. 2017 s pričetkom ob 12.00 uri. Posvet moderira g. Aleš Zidar. Vabilo s programom

Dodatne informacije: Vesna Erhart, sekretarka DRSP (info@drustvo-podezelje.si; 041 745 184). 

Prijave do 23. 10. 2017 na elektronski naslov info@drustvo-podezelje.si.

 

Preberite več...

1. podeželski parlament v Albaniji

1. podeželskega parlamenta v Albaniji konec septembra se je udeležilo več kot 350 udeležencev. Gostitelj prvega tovrstnega zbora je bila albanska nevladna mreža za podeželje, soorganizator pa ugledna Fakulteta za kmetijstvo iz Tirane. Posebno zanimannje je veljalo slovenskim izkušnjam s programom LEADER. Poleg predstavnikov MKGP in mreže za podeželje, sta se 3 dnevnega dogodka udeležila tudi predstavnika LAS Posavje in LAS Prlekija.

Albanija3Albanija2

Albanija1

Preberite več...