Novice

15. redni zbor članov DRSP in posvet LAS

Vabimo vas na 15. Redni zbor članov DRSP, ki bo v četrtek, 21. 3. 2019 ob 10.00 uri, v Galeriji Franceta Miheliča, Spodnji trg 1, 4220 Škofja Loka. Osrednji del bo razprava o aktivnostih v prvem delu leta in potrditev poročil o delu za 2018. MKGP pa bo predstavil nekatere aktualne zadeve. Zaključili bomo z ogledom rokodelskih dobrih praks in lokalno kulinariko tokratnega gostitelja LAS loškega pogorja.

 

Vabilo


Gradivo:


 PREZENTACIJI:

Označevanje vira sofinanciranja (LEADER) - Matej Štepec, Mreža za podeželje, MKGP

Označevanje vira sofinanciranja na poslovni spletni strani - Helena Maver, AKTRP


LISTA PRISOTNOSTI


FOTOGRAFIJE


Prispevek LAS loškega pogorja


 

Preberite več...

Evalvacija LAS in DRSP

Komisija za vrednotenje pri DRSP je pripravila enoten vprašalnik za evalvacijo dela DRSP s člani in LAS, ki je dostopen na tej POVEZAVI. Želeli bi, da odgovorite na vprašanja in nam posredujete vaše predloge, ki jih bomo uporabili v nadaljnjem delu v DRSP, še posebej pa pri pripravi pogajalskih izhodišč za novo programsko obdobje in sodelovanje z KO CLLD. Prosimo vas, da nam vprašalnike vrnete do 15. 2. 2019 v elektronski obliki na info@drustvo-podezelje.si., da jih bomo lahko obdelali in predstavili na rednem zboru članstva, ki bo 21. 3. 2019 v Škofji loki.

Preberite več...

Spremljanje in vrednotenje CLLD

Kot zaključke obsežnega angažmaja DRSP vezanih na spremljanje in vrednotenje SLR ter dela LAS in delavnico na temo Zasnova modela vrednotenja SLR v Sloveniji, Festival slovenskih LAS 2018, je delovna skupina za spremljanje in vrednotenje pri DRSP pripravila nabor vprašanj za vrednotenje, meril za presojo, kazalnikov učinka, kazalnikov rezultata in nekaj predlogov za analizo javnega mnenja o LAS. Gradivo je namenjeno članom skupščine LAS, upravnemu odboru LAS in vodilnemu partnerju kot pripomoček za pripravo in izvedbo spremljanja in vrednotenja SLR in dela LAS. Dokument ste lokalne akcijske skupine, ki ste naše članice, prejele v ločenem sporočilu.

Preberite več...

Vabilo k sodelovanju promocijskih filmov "Podeželje prihodnosti - Pametne vasi"

DRSP vabi LAS in ostale deležnike na podeželju k sodelovanju pri izdelavi promocijskih filmov, ki bodo predstavila njihova prizadevanja, projekte in aktivnosti pri razvoju podeželja. Gre za način izvajanja animacije prebivalcev LAS in promocijo dejavnosti LAS. Video posnetki, fotografije, kratke zgodbe in aktivnosti bodo predstavljene na spletni strani »Program razvoja podeželja« preko spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«. Več informacij pri predsedniku DRSP Alešu Zidarju in TUKAJ.

Preberite več...

»Nagrada NEWBIE« za najbolj uspešnega in inovativnega novega pristopnika na kmetiji v Sloveniji

“Nagrada NEWBIE” je namenjena uspešnim in inovativnim novim pristopnikom v kmetijstvu ter se podeljuje v devetih partnerskih državah v Evropi. Namen nagrade je prepoznati in predstaviti tiste kmete/kmetice, ki bodo spodbujali in navdihovali predvsem tiste, kateri vstopajo v kmetijski sektor. Nagrajenci bodo imeli možnost dodatnega usposabljanja, snemanja predstavitvenega videa in/ali udeležbe na mednarodni konferenci NEWBIE (v letih 2019 ali 2021), kjer se bodo lahko srečali z drugimi inovativnimi novimi pristopniki v kmetijstvu iz vse Evrope.

Preberite več...

Najava: 15. redni zbor članov DRSP bo 21. 3.

Člane DRSP vabimo, da si rezervirajo četrtek, 21. 3. 2019, saj bo takrat potekal 15. redni zbor članov DRSP v Galeriji Franceta Miheliča v Škofji Loki. Tokratni zbor članov gosti LAS loškega pogorja, ki nam bo predstavil svoje rokodelske zgodbe. Vse gradivo bo objavljeno na spletni strani društva.

Preberite več...

Izdan katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju programa CLLD v Sloveniji, zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a).

Katalog si lahko ogledate TUKAJ.

Preberite več...

3. izredni zbor članov DRSP in posvet o rezultatih izvajanja projektov sodelovanja LAS

Tretji izredni zbor članov DRSP in posvet o rezultatih izvajanja projektov sodelovanja LAS sta potekala 13. 12. 2018, v Ljubnem ob Savinji. Dogodka se je poleg več kot 50 predstavnikov članov, udeležila tudi vodja Koordinacijskega odbora CLLD Alina Cunk Perklič, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano s sodelavci. Gostitelj tokratnega dogodka je bil LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

Preberite več...

Predlog sodelovanja v informacijskem projektu "Podeželje prihodnosti"

Na naslov DRSP je prišla ponudba za sodelovanje pri informacijskem projektu »Podeželje prihodnosti«, kjer želi podjetje Tsic Lab - Vango Inženiring izdelati informacijsko platformo za predstavitve projektov, ki bogatijo podeželje. Gre za širši pristop k promociji podeželja, saj se izvajalec dogovarja za sodelovanje tudi z Mrežo za podeželje. Ponujeno sodelovanje vključuje animacijsko dejavnost LAS, zato zna biti zanimivo tudi za LAS.

Vabilo k sodelovanju si lahko ogledate TUKAJ.

V nadaljevanju podajamo še nekaj dodatnih pojasnil:

1. Cena paketa je z vsemi stroški. V paketu so tri izdelave in predstavitve (minimum za sodelovanje) v navedenih obdobjih za leto 2019. Če nekdo želi še več izdelav s predstavitvami je skupna cena enaka ceni za posamezno izdelavo s predstavitvijo (660,00 eur) pomnožena s številom izdelav s predstavitvami v letu 2019. Pri naročilu s strani posameznega LAS-a za 6 ali 9 ali 12 in več izdelav s predstavitvami v letu 2019 sledi 5% ali 10% ali 15% popust na navedene cene;
2. S snemanjem bi pričeli z januarjem 2019, s predstavitvami in delovanjem spletne strani pa s februarjem 2019. Terminsko je ta del predlagan glede na terminske možnosti Mreže za podeželje pri MKGP, kjer je sodelovanje predvideno zgolj s sofinanciranjem spletne strani. V medijskem smislu bi sodeloval tudi Kmečki glas predvsem preko svojega časopisa in neposredne povezave z njihove web strani na omenjeno spletno stran "Podeželja prihodnosti". Skupaj z njimi pa bi napravili tudi posebne aktivnosti namenjene posebej kmetom;
3. LAS-i bi dobre prakse predstavili v vnaprej določenih kategorijah. Svoje predloge za aktivnosti in celostno urejanje vasi prihodnosti pa prav tako v posebni kategoriji. V decembru 2019 bi se po posameznih kategorijah na predlagani način izbrale "NAJ DOBRE PRAKSE IN NAJ PREDLOGI". Več o tem bi se prav tako pogovorili na skupnem sestanku;
4. Poleg navedenega bo v okviru spletne strani in video serije možno tudi komercialno oglaševanje. Ponudbo in način sodelovanja glede danega bi vam prav tako predstavili na samem sestanku in pred tem pisni obliki posredovani na vaš elektronski naslov;
5. Poleg navedenega bi na skupnem sestanku spregovorili še o določenih drugih idejah povezanih z razpisi za projekte v katerih lahko sodeluje več LAS-ov oz društev za razvoj podeželja vezanih na medijsko oz. multimedijsko področje za podeželje prihodnosti, za projekte pametnih vasi za prijavo na razpise.

 

Vaše prijave ali interes zbiramo do 20. 12. 2018 na info@drustvo-podezelja.si. Za zainteresirane LAS bo organiziran predstavitveni sestanek z izvajalcem.

Preberite več...