Lokalne akcijske skupine

Lokalna akcijska skupina Posavje (LAS Posavje)

LAS Posavje vodoravn
sedež LAS:

Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško

upravljavec LAS:

Regionalna razvojna agencija Posavje

telefon:

+386 (0)7 488 10 40

e-naslov:

las.posavje@rra-posavje.si

spletna stran:

www.las-posavje.si

občine:

Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica