Iskanje po E-knjižnici

Iskalni niz

Naslov A-Z

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kategorija

Datum nastanka

-

Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Analize in raziskave

Študija »Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji«

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter številnimi relevantnimi deležniki iz področja socialne ekonomije izvedla poglobljeni pregled politik »Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji« in vsebuje tudi akcijski načrt za razvoj ekosistema socialnih podjetij v Sloveniji. Študija je dostopna v slovenskem in angleškem jeziku.

Preberite več...

Atlas o kakovosti življenja v Sloveniji

Atlas grafično in številčno prikazuje kakovosti življenja na ravni statističnih regij in občin Slovenije ter jo primerja z drugimi EU državami. Indeks kakovosti življenja je izračunan na podlagi štirideset kazalnikov, atlas pa oblikovalcem politik omogoča analize po različnih kriterijih.

Atlas v angleškem jeziku je izdal ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja) in je dostopen TUKAJ.

Preberite več...

Poročilo o mladih v Evropi 2015

Ta generacija je najbolj izobražena, a… Poročilo razkriva, da je 8.7 milijonov mladih, starih med 15 in 29 let brezposelnih, 13.7 milijonov je tistih mladi, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne vključujejo v poklicno usposabljanje (NEETs), skoraj 27 milijonom mladih grozi revščina ali socialna izključenost. Izdajatelj: EK, GD izobraževanje in kultura. Več…

Preberite več...

Eurostat: Regionalni letopis 2015: Statistični portret EU čez regionalni spekter

Evropska unija daje velik poudarek regionalnim politikam. Regionalni letopis je pregled regionalnih statističnih podatkov iz različnih področij in tako predstavlja orodje za razumevanje regionalnih razlik znotraj EU in hkrati razkriva, da podatki na ravni držav včasih ne pokažejo podrobnosti kompleksnih dogajanj. Izdajatelj: Eurostat. Več…

Preberite več...

Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti NVO zagotavljati storitve v skupnosti

V raziskavi analizirajo osebe z gibalnimi, senzornimi, intelektualnimi ovirami in dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki živijo v institucionalnem varstvu in v skupnostih in, ki bi potrebovale storitve za samostojno in neodvisno življenje v skupnosti. Hkrati pa analizirajo organizacije, ki izvajajo programe v skupnosti in podajajo oceno koliko storitev na področju socialnega varstva bodo v prihodnosti pokrile NVO ob ustreznih zakonodajnih in finančnih posledicah. Avtorji predlagajo za ukrepe za povečanje zmogljivosti NVO. Gradivo je nastalo v okviru Mreže za deinstitucionalizacijo. Več…

Preberite več...

Okolju prijazno vedenje

Avtorica Katarina Polajnar Horvat se v osrednjem delu monografije se ukvarja z vprašanjem, v kolikšni meri so metode socialnega vplivanja uspešne pri podpiranju človekovih okoljevarstvenih teženj, spreminjanju pripravljenosti za okolju prijazno vedenje in spremembi vedenja samega. Monografijo je izdal Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane, elektronska verzija je dostopna TUKAJ.

Preberite več...

Spodbujanje ruralnega turizma

Monografija je nastala v sklopu mednarodnega projekta Spodbujanje podjetništva na podeželju v turizmu Hint-Lab, katerega namen je bil identificirati, spoznati in razumeti ponudnike turističnih storitev na podeželju Slovenije in Hrvaške in jim pomagati pri premagovanju ovir in pridobivanju podjetniških in drugih kompetenc, ki so potrebne za uspešno delovanje na področju ruralnega turizma. Dostopna je TUKAJ.

Preberite več...

Svet ekološkega kmetijstva 2015

Poročilo predstavlja ekološko kmetijstvo, proizvodnjo in potrošnjo v svetu in posebej po posameznih kontinentih. Celotno poročilo je dostopno TUKAJ, Evropska parlamentarna raziskovalna služba pa je pripravila predstavitev za področje Evrope, ki si ga lahko ogledate TUKAJ.

Preberite več...
Naroči se na ta RSS